Krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.

Gamma - Krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami


Krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami


Autor:
Olga Hołoga

Dlaczego warto zarządzać projektami metodycznie?

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.

Jeśli dodamy do tego wymogi prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa w obszarze optymalizacji procesów, „odchudzania” kosztów funkcjonowania oraz zmian organizacyjnych i wewnętrznych restrukturyzacji, otrzymamy prawdziwy splot projektów, których realizacja pozwala dostosować się do środowiska zewnętrznego, pozytywnie zmieniać się, inspirować, kreować trendy, być konkurencyjnym i prosperować z sukcesem, ale jednocześnie stanowi ogromny wysiłek i wyzwanie na każdym szczeblu zarządzania.

Stosowanie jednolitego podejścia przez wszystkich kierowników projektów w przedsiębiorstwie znacząco podnosi efektywność realizacji przedsięwzięć i gruntuje kulturę projektową wśród pracowników, a kadrze zarządzającej pomaga w zarządzaniu portfelem projektów wspierających realizację celów strategicznych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy na zarządzanie projektami szkolenie. Na szkoleniu dowiesz się m. in.: jak opracować plan projektu? Jak zarządzić czasem i jakością w projekcie? Jak zadbać o przepływ informacji? Jakie są dobre praktyki w zarządzaniu projektami?

Powiązane z tym tematem: szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym, szkolenia po angielsku, szkolenia miękkie Warszawa.

Wybór odpowiedniej metodyki, uwzględniającej specyficzne potrzeby firmy, takie jak: rodzaj i ilość realizowanych projektów, powtarzalność przedsięwzięć i ich oczekiwany rezultat jest decyzją trudną i często kosztowną, mając w perspektywie jej wdrożenie. Warto zatem zapoznać się z możliwymi opcjami. Przyjrzyjmy się zatem najpopularniejszym podejściom.

Zwinnie

Podążając za najnowszymi nowinkami ze świata project management, warto rozważyć rozwiązania agile (zwinne), na przykład SCRUM. Jest to metodyka działająca w, z góry ograniczonych, ramach czasowych.

Pozwala to osiągnąć regularny rytm pracy, którego konkretnymi wyznacznikami są:
  • spotkania dotyczące planów Sprintu (Sprint Planning Meeting),
  • spotkania dotyczące wydania (Release Planning Meeting),
  • Codzienny Scrum (Daily Scrum),
  • przegląd Sprintu (Sprint Review)
  • oraz ujęcie retrospektywne dotyczące Sprintu (Sprint Retrospective).

Sprinty wyznaczają cykl życia projektu i narzucają bardzo ścisłą komunikację z odbiorcą efektów projektu. Dużą zaletą SCRUM jest elastyczność i prostota.

Do narzędzi SCRUM należą:

Rejestr produktowy (Product Backlog)Rejestr zadaniowy
(Sprint Backlog)
Etapowy wykres wypalania (Release Burndown)
lista hierarchii wszystkich elementów, które tworzą końcową postać produktulista zadań, której wykonanie pozwala przetworzyć pozycję rejestru produktowego w jednym Sprincie w gotowy do zbycia produkt podstawowe narzędzie, pozwalające na stosowanie ocen postępu prac w danym projekcie 


Projakościowo

Jedną z metod opierających zarządzanie projektami na prostych zasadach związanych z eliminowaniem błędów w procesach projektowych jest odejście oparte na zasadach SIX SIGMY, która rozwinęła się na bazie projakościowych zasad zarządzania procesami. Metoda ta stawia nacisk na wyeliminowanie wszystkich błędów jakościowych i nie proponuje żadnych konkretnych dokumentów/narzędzi zarządzania.

Każda czynność realizowana w ramach projektu musi być „przepuszczona” przez cykl DMADV, aby sprostać filozofii SIX SIGMY - zamiast odpowiednio zarządzać problemami, nie dopuszczać do ich pojawienia się ich w projekcie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia czy spotkania online wykorzystywane są przez nas narzędzia dzięki, które sprawiają że spotkanie staje się naprawdę interaktywne.Zobacz co oferujemy: Zapoznaj się z listą szkolenia sprzedażoweW przypadku projektów podstawowy model DIMAC, został zastąpiony cyklem życia projektu DMADV, który oznacza:

Kaskadowo

 Jeśli chcemy, aby metodyka była intuicyjna i nie nakładała na pracowników zbyt wielu dodatkowych obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów projektowych, a do tego łączyła się z uzyskaniem ogólnie uznanego certyfikatu, prostym wyborem jest podejście proponowane przez Project Management Institute. Podejście PMI proponuje cykl życia projektu w podziale na pięć zasadniczych procesów, z których każdy dzieli się na kilka do kilkudziesięciu podprocesów. Aby uznać, że projekt jest realizowany metodycznie, nie można pominąć żadnego z nich.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Firma Gamma sp. j. rekomenduje szkolenia: Zarządzanie zmianą - Kompleksowe przygotowanie do procesu wprowadzania zmiany w organizacji. Zarządzanie zespołem - Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem pracowniczym. szkolenie zarządzanie projektami – Jak zadbać o procesy w projekcie czyli zapoznanie z metodyką PMI.Zobacz inne szkolenia menadżerskie online i webinary


Do głównych procesów należą:


Wytyczne i standardy zarządzania projektami zebrane są w publikacji PMBOK, a sama organizacja PMI przeprowadza egzaminy i przyznaje 7 certyfikatów zawodowych związanych z zarządzaniem projektami.

Produktowo

Podejście PRINCE2®, to metodyka oparta na produktach, co z zadowoleniem przyjmują szefowie działów merytorycznych i produkcyjnych. Jej wdrożenie wiąże się ze zdobyciem powszechnie uznanych certyfikatów przez kierowników projektów w firmie. Metodyka składa się z siedmiu głównych procesów związanych z wytwarzaniem produktu oraz obowiązkowych procesów zarządczych i planowania. Jest to zgodnie z założeniami metodyki gwarancja, że każdy etap realizacji i dochodzenia do rozwiązania będzie nie tylko wykonany, ale i udokumentowany.

Procesy w podejściu PRINCE2®:


Nieodłączną częścią podejścia PRINCE2® jest dokumentacja czyli:

Dokumentacja inicjująca projekt RejestryRaportyPlany
9 dokumentów6 rejestrów7 raportów13 planów

 

Bezpłatnie

Rozważnie licząc koszty warto wziąć pod uwagę bezpłatne metodyki. Na przykład rekomendowanemu przez Komisję Europejską Project Cycle Management, który pozwala realizować projekty metodycznie i zgodnie z wytycznymi europejskich władz, a na dodatek nie obciąża przedsiębiorstwa dodatkowymi kosztami certyfikacji kierowników projektów.

Założenia PCM opierają się na cyklu życia projektu, którego kolejne etapy to:PCM ma nieocenione zastosowanie w przedsięwzięciach, których realizacja jest uzależniona od zdobycia zewnętrznego źródła finansowania. Zostawia kierownikom sporo decyzyjności, z których narzędzi uzupełniających skorzystać, aby wspomóc osiągnięcie celów projektów.

Na miarę

Każde z wymienionych podejść ma swoje wady i zalety. Jednym z głównych ograniczeń jest fakt, że w przypadku opisanych i certyfikowanych metodyk, to firma i pracujący w niej ludzie muszą dopasować się do wymogów podejścia, stosować narzędzia i sposoby w niej opisane. A gdyby tak zrobić inaczej-  z każdej z metodyk wybrać coś, co przyniesie przedsiębiorstwu pożytek i ułatwi pracę ludziom, a następnie dostosować to podejście w jeden spójny sposób podejścia do zarządzania projektami?

Dlatego też wiele firm decyduje się skorzystać z naturalnego potencjału firmy – doświadczeń sponsorów, kierowników projektów i członków zespołów projektowych, aby w połączeniu tej wiedzy i najlepszych praktyk rynkowych, stworzyć procedury i narzędzia w pełni dostosowane do realiów ich przedsiębiorstwa. Z jednej strony takie podejście wydaje się być bardziej pracochłonne, niż zakup i wdrożenie gotowych rozwiązań, z drugiej zaś, dzięki zgodności ze specyfiką prowadzonej działalności i kulturą organizacyjną, jest zdecydowanie łatwiejsze do wdrożenia w kompleksowo w całej firmie.

Na zakończenie

Istotnym jest, aby wśród wielorakości podejść do zarządzania projektami nie zginęła gdzieś definicja projektu proponowana przez „ojca” jakościowego sukcesu Japonii dr. Jurana. Twierdził on, że Projekt to problem przeznaczony do rozwiązania. Każda firma ma swoje „legendy” dotyczące udanych i nieudanych prób wdrożenia zmian organizacyjnych, np. problemy związane z wdrażaniem jakichkolwiek systemów zarządzania jakością typu ISO.

Nowe dokumenty, zmiany związane z archiwizacją i przechowywaniem, wdrażaniem procedur bezpieczeństwa, o których pracownicy niejednokrotnie mówili: „sztuka dla sztuki” lub „do czego to nam jest potrzebne?”. Planując zatem wdrożenie metodyki zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, warto mieć na uwadze, że dobrze sprecyzowany projekt opiera się na przemyślanym celu wynikającym z faktycznej potrzeby ostatecznego użytkownika, niezależnie od tego czy projekt realizowany jest w obszarze zaspokojenia potrzeb klienta zewnętrznego, czy wewnętrznego (HR, administracja).

Pełna realizacja procesu zarządzania potrzebami od: powstawania potrzeb, poprzez ich rozpoznanie oraz zdefiniowanie, prowadzi do określenia wymogów technicznych i funkcjonalnych projektu. Pozwala to w pełni określić zakres projektu, co ma odbicie w harmonogramie, zależnościach i ścieżce krytycznej oraz zasobach.

Zarządzanie projektami jak każde podejście w zarządzaniu winno być traktowane, jako środek zbliżający nas do osiągnięcia celu – realizacji strategii firmy. Dlatego wybór metodyki, która pomoże firmie realizować projekty szybciej, taniej i skuteczniej, bez nakładania dodatkowych obowiązków, która będzie pomagała budować kulturę realizacji projektów w firmie, nie blokując przy tym kreatywności kierowników projektów i członków zespołów projektowych, jest kluczowym punktem wyjścia do strategicznego zarządzania portfelem projektów.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.