TRENING MENTALNY

Mentalność, czyli sposób myślenia pracowników, ma ogromny wpływ na indywidualną i zespołową skuteczność. Umiejętności mentalne, takie jak: wytrwałość w pokonywaniu przeszkód, mobilizowanie się wobec wyzwań, samomotywacja, poczucie odpowiedzialności i myślenie globalne, są niezastąpionymi kompetencjami wszystkich pracowników firmy bez względu na pozycję i zajmowane stanowisko.
Gamma - TRENING MENTALNY


TRENING MENTALNY

Wprowadzenie

Treningi mentalne są zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na psychologiczne potrzeby uczestników i rozwijać umiejętności mentalne. Do umiejętności mentalnych, które są niezbędne do realizacji zadań zawodowych uczestników, należą np. odporność na niepowodzenia i lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, zdolności do samomotywacji w sytuacji wyczerpania, znużenia lub wypalenia, rozwijanie swojej odwagi i pewności siebie  w sytuacjach, w których odwaga jest niezbędna (np. podejmowanie trudnych decyzji, podejmowanie ryzyka itp.). Zbadano, że dobrze rozwinięte umiejętności mentalne mają znaczący wpływ na wydajność ludzi w realizacji celów i zadań (Thelwell i Greenlees, 2001).

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Dzięki umiejętnie zaprojektowanym i przeprowadzonym treningom mentalnym uczestnicy rozwijają swoje atrybuty psychologiczne, takie jak:

 1. Wzrost pewności siebie
  Pewność siebie i zaufanie do własnych możliwości mogą być krytycznymi czynnikami sukcesu handlowca lub menedżera. Pewność siebie jest zdefiniowana jako percepcja siebie jako osoby stabilnej emocjonalnie i skutecznej. Pracownicy w obliczu wielu wyzwań muszą mieć zaufanie do własnych możliwości, aby w pełni te możliwości uruchomić i wykorzystać. Własna skuteczność jest funkcją pewności siebie i przekonania, że można poradzić sobie w określonych sytuacjach.

 2. Poczucie własnej skuteczności
  Teoria Alberta Badury stanowi, że poczucie własnej skuteczności jest bezpośrednio związane z wynikami, jakie się osiąga. Z wielu badań wynika, że handlowcy czy menedżerowie z deficytem poczucia swojej skuteczności osiągają niewspółmiernie słabsze rezultaty, niż wskazywałyby kompetencje i zdolności pracownika (Silva, Stevens 2002).  

 3. Lepsza kontrola własnych emocji
  Emocje mogą mieć pozytywny wpływ na efekty pracy lub mogą paraliżować. Takie stany emocjonalne, jak: nieufność wobec innych, apatia, frustracja, poczucie bycia gorszym od innych, poczucie bezsensu swojej pracy lub poczucie bycia wykorzystywanym przez firmę mają bardzo negatywny wpływ na nastawienie do pracy, stosunek do klientów, współpracowników i przełożonych. Świadoma kontrola i umiejętność wychodzenia z tego rodzaju myślenia pozwalają uczestnikom treningów mentalnych na redefinicję swojego dotychczasowego nastawienia do otaczającej ich rzeczywistości biznesowej.

 4. Świadome pobudzanie się
  Automotywacja polega na nauczeniu się, w jaki świadomy sposób mobilizować swoją energię wobec wyzwań. Zdolność do wytwarzania w sobie mobilizacji bez oczekiwania na zewnętrzne stymulacje, np. przez przełożonego, stanowi bardzo cenną umiejętność potrzebną na każdym stanowisku pracy.  

 5. Branie odpowiedzialności za swoje postawy i zachowania
  Powszechnym zjawiskiem w biznesie jest unikanie odpowiedzialności i idąca za tym wyuczona bezradność. Jakże często w firmach słychać stwierdzenia, że „nic ode mnie nie zależy” lub „to nie jest mój problem”. Tego typu postawy wynikają z wewnętrznego przekonania o własnej nieistotności. Treningi mentalne pomagają także w budowaniu wśród uczestników cech osobowości autotelicznej, czyli takiej, w której każda osoba uświadamia sobie, że jej motywacja zależy od niej samej, jej zaangażowanie i wzięcie odpowiedzialności jest osobistym wyborem, a nie wynikiem zdarzeń ze świata zewnętrznego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Przykład realizacji

W firmie handlowej z branży urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wprowadzono do sprzedaży nowy produkt, którego cena w znaczący sposób była wyższa niż pozostałego asortymentu. Ważnym celem handlowym firmy była sprzedaż nowego produktu na poziomie 15% całego wolumenu sprzedaży. Handlowców objęto cyklem warsztatów, których celem było zdobycie umiejętności sprzedawania nowego produktu, sposobów uzasadniania ceny oraz metod pokonywania zastrzeżeń cenowych klientów.

Niestety po dwóch kwartałach sprzedaż nowego produktu była na wysokości 1% całości sprzedaży. Po roku ten poziom wzrósł do 1,8%. Firma zaplanowała dodatkowy cykl warsztatów handlowych dla sprzedawców. Z naszej diagnozy wynikało, że handlowcy nie tyle nie potrafili prezentować nowego produktu, ile mieli wewnętrzny opór przed sytuacjami, gdy klienci zdecydowanie odrzucali sugestie zakupu nowego, droższego produktu. Te obawy handlowców powodowały, że podczas spotkań ze swoim klientami w ogóle unikali tematu nowego produktu, nie próbując go zaprezentować.

Po diagnozie sytuacji nasza firma zaproponowała alternatywne rozwiązanie: zamiast szkoleń stricte handlowych zaproponowaliśmy trening mentalny dotyczący radzenia sobie z odmowami klientów i z własnym poczuciem porażki.

Trening miał na celu lepsze radzenie sobie z negatywnymi emocjami związanymi z odmowami klientów, ich niechęcią do nowego produktu i wielu obiekcji cenowych.

Chcesz zobaczyć jakie treningi oferujemy? Zobacz dział: Treningi mentalne. Zobacz również nasze szkolenia zamknięte, szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku!


Uczestnicy, zdobywając zdolność szybkiego wychodzenia z porażek sprzedażowych, w znacznie skuteczniejszy sposób podchodzili do nowych wyzwań i dużo częściej podejmowali próby prezentacji nowego produktu. Zwiększenie częstotliwości prób sprzedażowych spowodowało wzrost sprzedaży nowego produktu w ciągu kolejnego kwartału do poziomu 11%. 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.