Uczymy zwinności w codzienności

Szkolenia Scrum, Szkolenia Agile

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Doświadczenia lat 90 – tych w zarządzaniu projektami klasycznymi – „poza terminem, poza zakresem, poza kosztami” wyraźnie wskazały na potrzebę znalezienia elastycznej, dostosowanej do specyfiki i zmienności warunków otoczenia metody „radzenia sobie” z efektywnością projektów.

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Odpowiedzią na to pytanie stał się Agile Manifesto, stworzony przez praktyków zwinnego zarządzania w 2001 roku:

Agile
i kryjące się pod jego symbolem podejścia zwinne: Scrum i Agile PM.Z badań rynkowych wynika, że zarówno skuteczność projektów realizowanych jak i użyteczność rozwiązań dostarczanych w metodykach zwinny znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym, a wydajność zespołów zwiększa się o 200-400%. Zaletą Agile jest fakt, że jest oparty o realne doświadczenia projektów z wielu branż.

Do najpopularniejszych podejść zwinnych należą:

  • Scrum - „framework Agile”, stworzony w 1995 roku, umożliwiający elastyczne zarządzanie projektem i procesem wytwórczym. Koncentruje się na częstszym dostarczaniu wartości dodanej dla klienta i wcześniejszym „zwrocie z inwestycji”, co istotnie wpływa na jakość współpracy z klientem.
  • Agile Project Framework  – metodyka oparta na procesie zarządzania projektem DSDM od 1994 roku koncentrująca się na pracy z jakością i wartością biznesową. Agile PF to skoncentrowane na projekcie, elastyczne, skalowalne podejście dopasowane do specyfiki, skali organizacji i stopnia skomplikowania projektów.
  • Lean – o którym więcej TUTAJ
Scrum Master
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Master m.in. definiowaniem postaw i wartości, jakością wymagań, aspektami pracy z zespołem, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Product Owner
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Product owner szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Product Owner m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem rozwoju produktu/ projektu, definiowaniem klientów, użytkowników końcowych, identyfikacją potrzeb, definiowaniem wartości biznesowej i zapobieganiu tworzenia nadmiarowej jakości i funkcjonalności.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Developer
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Product Owner „toolbox”
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Od wizji produktu do działającego rozwiązania – warsztaty z formułowania wizji projektu, dokumentacji w scrum – projektowania Product Backlog i identyfikacji wartości dodanej.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Master „toolbox” - zarządzanie zespołem zwinnym w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie scrum master w praktyce pozwala na zapoznanie się z narzędziami i technikami pozwalającymi na budowanie środowiska projektu Agile i doskonaleniem efektywności pracy zespołów m.in. definiowaniem postaw i wartości w zespole i otoczeniu projektu, wybranymi istotnymi aspektami pracy z zespołem, których celem jest podnoszenie wydajności i jakości współpracy, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Wprowadzenie do podejść zwinnych – Scrum i Agile PM
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z metodyką Scrum i Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta i może pomóc podjąć decyzje co do wyboru podejścia Agile w organizacji lub kierunku rozwoju zawodowego.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Metodyka Agile PM / Scrum z symulacją pracy w zwinności z wykorzystaniem Lego Game
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce. Zapraszamy na szkolenie agile vs scrum różnice.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Agile Lider / Agile Coach
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Efektywność zespołów zwinnych - estymacje i wydajność w Agile w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)

Zobacz w dziale:

Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT

Świat IT ma swoją unikalną charakterystykę. Złożone projekty w zmieniającej się rzeczywistości, świat liczb i slna potrzeba uzgodnień, wielość klientów wewnętrznych, czasami zewnętrznych. Rozumiejąc tą rzeczywistość przygotowaliśmy szkolenia dla IT z obszaru kompetencji miękkich.

Zły system zawsze pokona dobrego człowieka

Cykl warsztatów poświęconych Lean Management koncentruje się wokół transformacji Firmy w myślącą organizację, dostarczającą swoim klientom dokładnie tego, czego potrzebują w oczekiwanym czasie i jakości.

Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy.

szkolenia dla brygadzistów, szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki. My zajmujemy się tym drugim obszarem. Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.

Uczymy zwinności w codzienności

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Dziś nie pytamy czy zmiany są potrzebne tylko czy zostały właściwie przeprowadzone

Kompleksowe podejście do zarządzania zmianą, wyposaża organizację w metody i techniki szybkiego oraz efektywnego wprowadzania zmian

Poradnictwo psychologiczne (counseling) dla firm

Counseling pełni funkcję pierwszej pomocy psychologicznej i często przyjmuje postać porady, ale także interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna w tej formie adresowana jest do osób doświadczających kryzysów w realizacji zadań życiowych. Jest profesjonalną pomocą osobom zdrowym, które nie radzą sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu sposobów radzenia sobie z bieżącą sytuacją.

Szkolenia zamknięte.
Przekuwamy kompetencje w rezultaty.

Wysłać pracownika na warsztaty lub szkolenia to inaczej zainwestować w jego rozwój i w rozwój firmy. Każda inwestycja powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Zapraszamy na szkolenia zamknięte. W ofercie mamy m.in. szkolenia biznesowe, szkolenia sprzedażowe i szkolenia interpersonalne.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.