Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za towar?

Utrata ładunku w większości przypadków leży po stronie przewoźnika. Ogólne zasady związane z odpowiedzialnością przewoźnika za towar, który został mu powierzony regulowane są zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Podstawowe akty prawne, które są z tym zagadnieniem związane to Konwencja CMR oraz Ustawa o Prawie Przewozowym.

Gamma - Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za towar?


Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za towar?

Utrata ładunku w większości przypadków leży po stronie przewoźnika. Ogólne zasady związane z odpowiedzialnością przewoźnika za towar, który został mu powierzony regulowane są zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Podstawowe akty prawne, które są z tym zagadnieniem związane to Konwencja CMR oraz Ustawa o Prawie Przewozowym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie tych przepisów występuje głównie wtedy, gdy spełnione są następujące trzy przesłanki: zaistnienie określonego zdarzenia (czyli na przykład utrata bądź uszkodzenie transportowanego towaru), z powyższego tytułu dojdzie do powstania szkody oraz pomiędzy zdarzeniem a szkodą zajdzie związek przyczynowo-skutkowy. Istnieją również okoliczności, w których uwolnienie się od odpowiedzialności jest możliwe i zalicza się do nich na przykład użycie pojazdów otwartych i nie przykrytych opończą (o ile było to wcześniej ustalone i zostało uwzględnione w liście przewozowym) czy brak opakowania lub opakowania wadliwe w przypadku tych towarów, które ze względu na swe naturalne właściwości mogą wówczas ulec uszkodzeniu albo narażone są na zaginięcie.

Aby uniknąć wszelkich trudności związanych z utratą towaru oraz odpowiedzialnością, jaka wówczas ciąży na przewoźniku warto zadbać o profesjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw szkolenie. Główne cele, jakie szkolenie z zarządzania łańcuchem dostaw ma spełniać to zapoznanie kursantów z zasadami funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw; nabycie przez nich umiejętności szacowania kosztów logistyki oraz identyfikacji konfliktów w łańcuchu dostaw; zweryfikowanie dotychczasowych sposobów współpracy z odbiorcami i dostawcami; poznanie istoty wymiany informacji między poszczególnymi przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw i inne.

Szkolenie to kierowane jest w szczególności do dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki; menedżerów, analityków i strategów łańcuchów dostaw oraz wszelkich planistów, specjalistów i kierowników poszczególnych odcinków zarządzania logistyką w firmie.

W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych (głównie chemicznych) konieczne jest także szkolenie ADR, czyli przeszkolenie personelu z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.