Uprawnienia i ochrona członków związków zawodowych

Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian w zakresie funkcjonowania związków zawodowych. Ciekawymi zmianami są zagadnienia dotyczące uprawnień i ochrony członków związków zawodowych.

zdjęcie - (the_title())


Uprawnienia i ochrona członków związków zawodowych

Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian w zakresie funkcjonowania związków zawodowych. Ciekawymi zmianami są zagadnienia dotyczące uprawnień i ochrony członków związków zawodowych.

Istotną zmianą wynikającą z nowelizacji ustawy jest kwestia uprawnień członków. A zatem wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych mają prawo do zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności poza miejscem pracy.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest fakt, że czynność nie mogła być wykonana w czasie wolnym od pracy. W takim przypadku osoby te zachowają prawo do wynagrodzenia. Pracodawca i związek zawodowy mogą określić w układzie zbiorowym pracy limity czasu zwolnienia od pracy zawodowej na wspomniany wyżej cel.

Ustawa o związkach zawodowych po zmianach gwarantuje, także mechanizmy ochronne na wypadek nierównego traktowania innych niż pracownicy członków związku z powodu ich przynależności związkowej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana niebawem. Zapraszamy  na szkolenie zmiany w prawie pracy 2022.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Ustawą wprowadzono zakaz nierównego traktowania wszystkich osób. Regulacja ta dotyczy także emerytów, rencistów, osób bezrobotnych, wolontariuszy, stażystów i innych osób, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.

Jako naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego lub wykonywania funkcji związkowej uważa się takie różnicowanie, którego skutkiem jest w szczególności:

  • odmowa w kwestii nawiązania lub rozwiązania stosunku prawnego,
  • ustalenie niekorzystnego wynagrodzenia za pracę zarobkową lub innych warunków zatrudnienia;
  • nie uwzględnienie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą zarobkową,
  • pominięcie podczas typowania do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Podmioty wskazane powyżej, jeżeli stały się ofiarami dyskryminacji ze względu na status związkowy, mają prawo do odszkodowania w wysokości określonej ustawą.

Ponadto nowelizacja gwarantuje wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową szczególną ochrony przed rozwiązaniem umowy.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.