Zmiany w zasadach przechowywania akt osobowych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W  wyniku zmian skróceniu ulegnie czas przechowywania akt osobowych.

zdjęcie - (the_title())


Zmiany w zasadach przechowywania akt osobowych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

W  wyniku zmian skróceniu ulegnie czas przechowywania akt osobowych.

Ustawa ta jest aktem przełomowym, bowiem modyfikuje obowiązki pracodawców związane zarówno z okresem przechowywania akt osobowych, jak też umożliwia zmianę postaci przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Tradycyjny model postrzegania dokumentacji pracowniczej, kształtowany przez okres niemal 40-letniej praktyki, ustępuje więc nowemu, bliższemu rzeczywistości XXI wieku.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w zasadniczym obszarze związanym z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy będą bowiem mogli przechowywać akta pracownicze krócej.

Obowiązujący dotychczas 50-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników uległ skróceniu do 10 lat. Wyjątki od tej zasady są wprowadzone w odrębnych przepisach.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana niebawem. Zapraszamy  na szkolenie zmiany w prawie pracy 2022.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Ustawa skraca okres przechowywania akt pracowniczych i zawiera przepisy przejściowe dotyczące zakresu stosowania nowych przepisów do stosunków pracy nawiązanych przed wejściem w życie tego aktu prawnego.

W zakresie stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 1999 roku nie ma możliwości skrócenia do lat 10 okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Obowiązywać nadal będzie 50-letnie przechowywanie akt osobowych, ponieważ informacje w nich zgromadzone są istotne przy ustaleniu prawa do świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty. Nie ma tutaj znaczenia, czy osoba ta jeszcze pracuje, czy nie.

Do zatrudnionych od dnia wejścia w życie ustawy pracodawca ma obowiązek stosować nowe przepisy w zakresie przechowywania akt personalnych, tj. musi co do zasady przechowywać je przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

Zasadniczo w zakresie stosunków pracy nawiązanych w okresie po 31 grudnia 1998 roku a przed 1 stycznia 2019 roku stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące okresu przechowywania akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy.

Pracodawca może skrócić okres przechowywania do 10 lat. Musi jednak spełnić warunki wskazane w ustawie. Pracodawca by skorzystać z tej możliwości, jest zobowiązany złożyć oświadczenie do ZUS o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW) oraz następnie złożyć raport informacyjny (ZUS RIA).

Gdy raport ten zostanie przekazany do ZUS, okres przechowywania wynosić będzie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ten raport został złożony.

Mając na uwadze jednakowe traktowanie tych samych grup zatrudnionych, podsumowując można powiedzieć, że nie ma możliwości złożenia raportu za część pracowników zatrudnionych w wspomnianym wyżej 20 letnim okresie.

A zatem przechowywanie niektórych akt przez 10 lat a niektórych przez 50 lat jest wykluczone. Zatem wobec pracowników tych samych grup powinny być stosowane jednolite zasady w zakresie przechowywania akt osobowych.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.