Ewolucyjna teoria przywództwa – style kierowania ludźmi

Miarą sukcesu menedżera jest to, w jakim stopniu podwładni nie tylko spełniają jego wymagania i oczekiwania, ale również w jaki sposób go odbierają. Przekłada się to na wytworzenie tak zwanego autorytetu osobistego, który cechuje ludzi charyzmatycznych, o wysokich kompetencjach, którzy przedstawiają swoją postawą konkretne walory osobiste.

zdjęcie - (the_title())


Ewolucyjna teoria przywództwa - style kierowania ludźmi

Miarą sukcesu menedżera jest to, w jakim stopniu podwładni nie tylko spełniają jego wymagania i oczekiwania, ale również w jaki sposób go odbierają.

Przekłada się to na wytworzenie tak zwanego autorytetu osobistego, który cechuje ludzi charyzmatycznych, o wysokich kompetencjach, którzy przedstawiają swoją postawą konkretne walory osobiste.

Dobry menadżer posługuje się różnymi stylami kierowania ludźmi i potrafi zmieniać swoje zachowanie w zależności od kompetencji i umiejętności pracowników.

Jedną z najważniejszych teorii w zakresie psychologii menedżerskiej jest ewolucyjna teoria przywództwa, która określa cztery główne style kierowania ludźmi. Podstawą do wyboru odpowiedniej z nich jest tak zwana dojrzałość pracowników, na którą składa się ich potrzeba ponoszenia odpowiedzialności oraz poziom umiejętności.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze najciekawsze szkolenia dla sprzedawców:

Styl autokratyczny

Styl autokratyczny odnosi się do pracowników o niskich kompetencjach, którzy dopiero rozpoczynają pracę, uczą się procedur i zasad, nie posiadają wystarczającego doświadczenia. Menedżer stosuje dyrektywy w celu wyegzekwowania konkretnego zachowania pracowników.

Styl integrujący

Styl zarządzania ludźmi, który dotyczy grup pracowników o umiarkowanym stopniu dojrzałości. Cechuje się stałym wzrostem zaufania do przełożonego, który nie musi wydawać każdego polecenia oddzielnie. Obowiązki są znane pracownikom.

Styl partycypacyjny

Dotyczy grup podwładnych, którzy coraz chętniej przejmują odpowiedzialność za rozdzielanie zadań oraz wykonywanie obowiązków. Są to pracownicy, którzy w danym przedsiębiorstwie pracują kilka miesięcy lub lat oraz wykazują duże zaufanie do przełożonego.

Styl delegujący

Styl zarządzania charakterystyczny dla najbardziej dojrzałych zespołów pracowniczych. Rolą menedżera jest przede wszystkim delegowanie zadań i uprawnień, przy sporadycznej kontroli pracowników. Cechuje zespoły, które posiadają bardzo wysokie umiejętności.

Jeśli chodzi o szkolenia menedżerskie Katowice oferują praktyczne warsztaty, na których uczestnicy mają okazję zapoznać się z wszystkimi czterema stylami kierowania ludźmi.

Dzięki formie ćwiczeniowej zdobywają oni umiejętności, które następnie z łatwością mogą przełożyć do życia w organizacji. To doskonały sposób na podniesienie swoich kompetencji z zakresu zarządzania, które niezbędne są do właściwego sprawowania władzy w przedsiębiorstwie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.