Indywidualne vs. grupowe podejmownie decyzji

Indywidualne podejmowanie decyzji. Ustalenie prerogatyw
Szczególnie, gdy sytuacja jest trudna, trzeba ustalić, jakie cele, wartości są najważniejsze. Czasem warto zapisać je wyraźnie na kartce, aby nie stracić z oczu głównego celu swoich działań.

zdjęcie - (the_title())

Co jest dla mnie najważniejsze w tych okolicznościach?
W sytuacji, gdy mamy dylemat, każde rozwiązanie oznacza pogodzenie się z negatywnymi konsekwencjami −  nie ma idealnego wyjścia. Dlatego też trzeba pamiętać, że ochrona najważniejszych wartości, realizacja strategicznego celu mogą wiązać się z różnymi kosztami.

Co by było, gdyby... czyli analiza konsekwencji różnych decyzji:
Analiza stanu po podjęciu decyzji pozytywnej
Co się stanie, gdy podejmę decyzję na TAK?

Analiza stanu po podjęciu decyzji negatywnej
Co się stanie, gdy podejmę decyzję na NIE?

Analiza stanu bez żadnej decyzji
Co się stanie, gdy nie podejmę decyzji?

Porównanie oczekiwanych konsekwencji z prerogatywami
Które rozwiązanie jest najlepsze? To, które chroni nasze prerogatywy. Pociąga ono za sobą pewne koszty. Po podjęciu decyzji warto więc zastanowić się nad ich minimalizacją, bądź też nad przeciwdziałaniem ich skutkom.

1. SYNDROM GRUPOWEGO MYŚLENIA
Syndrom grupowego myślenia określić można jako spadek sprawności intelektualnej w grupie, jako całości.
Warunki uruchamiające procesy grupowego myślenia:

 • Spójność grupowa
 • Odizolowanie od wykwalifikowanych współpracowników i ekspertów
 • Lider spójnej grupy preferuje własne rozwiązania (choćby nawet nie chciał mieć w grupie „tak-ludzi”, a poszczególni członkowie opierali się konformizmowi)

Symptomy grupowego myślenia:

 • Iluzja wszechmocności, niezwyciężoności, stwarzająca optymistyczne przekonanie o sukcesie i ośmielająca do podejmowania krańcowego ryzyka (likwidacja lęku).
 • Kolektywne wysiłki zmierzające do obronnej racjonalizacji działania w celu pomijania ostrzeżeń, które mogłyby prowadzić do powtórnego rozpatrywania przypuszczeń, wątpliwości.
 • Niekwestionowana wiara we wrodzoną moralność grupy, skłaniająca członków do ignorowania etycznych czy moralnych konsekwencji ich decyzji.
 • Oczekiwanie lojalności od wszystkich członków grupy, piętnowanie odstępstw od stereotypów, iluzji i zobowiązań grupowych.
 • Autocenzura odstępstw (minimalizowanie ważności własnych wątpliwości).
 • Wspólna iluzja jednomyślności (autocenzura, naciski + fałszywe założenie, że milczenie jest zgodą).
 • Pojawienie się „stróżów poprawnego myślenia”.

Zapobieganie grupowemu myśleniu

 • Wyznaczenie członkom grupy ról wymagających krytycznej oceny proponowanych rozwiązań − akceptacja krytyki, zapobieganie tłumieniu krytyki (w tym także poglądów lidera).
 • Bezstronność przywódcy − niedyrektywny styl kierowania, otwartość lidera, brak tendencyjności własnych nastawień.
 • Opracowywanie tego samego problemu w różnych grupach, pracujących z różnymi liderami.
 • Dzielenie grupy na podgrupy opracowujące te same zagadnienia.
 • Dyskusja ze współpracownikami spoza grupy (dotyczy wszystkich członków grupy).
 • Zapraszanie do współpracy ekspertów spoza grupy.
 • Przypisywanie jednemu z członków grupy roli advocatus diaboli.
 • Przyjrzenie się wszystkim sygnałom pochodzącym od rywali − konkurentów. Skonstruowanie alternatywnego scenariusza intencji przeciwników (rozważenie potencjalnego ryzyka).
 • Dostanie drugiej szansy − gdy już decyzja została podjęta.

 

Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami sprzedażowymi, menadżerskimi i szkoleniami z rozwoju osobistego jak:zarządzanie czasem, szkolenie z komunikacji, szkolenia handlowe. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
 • 800 pigułek wiedzy
 • 40 filmów edukacyjnych
 • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.