Jak delegować zadania

Delegowanie wszelkiego rodzaju zadań, uprawnień czy obowiązków pracownika wynikających z charakteru pracy na danym stanowisku to absolutnie jedna z podstawowych czynności jakie należą do przedstawicieli niemal każdej z organizacji.

zdjęcie - (the_title())

   

  Delegowanie wszelkiego rodzaju zadań, uprawnień czy obowiązków pracownika wynikających z charakteru pracy na danym stanowisku to absolutnie jedna z podstawowych czynności jakie należą do przedstawicieli niemal każdej z organizacji. Osoba dokonująca takich czynności zazwyczaj określana jest mianem menadżera ( niezależnie od charakteru organizacji, dla której pracuje). Dobry i inteligentny menadżer wie kiedy i komu ma powierzyć odpowiednie zadanie. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach takich jak:


  - menadżer ma tyle pracy, że nie jest w stanie wszystkiego wykonać samodzielnie, tak aby każde zadanie wykonane zostało na maksymalnym poziomie efektywności
  - menadżer nie może poświęcić odpowiedniej ilości czasu ( z różnych przyczyn) na realizację pewnych określonych zadań
  - menadżer, który chce rozwijać możliwości i kompetencje swoich podwładnych daje im możliwość wykazania swoich umiejętności, poprzez przydzielanie odpowiednio trudnych zadań.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Jak rozpoznawać potrzeby pracowników i skutecznie ich motywować? Zapraszamy HR i liderów na szkolenia HR. Zobacz też: szkolenie zarządzanie ludźmi, szkolenia managerskie.

  Nie da się ukryć, że w niemal każdym przypadku kluczem do sukcesu w wykonywaniu powierzonych przez menadżera pracownikowi zadań jest obustronne zaufanie, które nie zawsze jest równoznaczne z brakiem kontroli pracownika. Wszystko jednak odbywa się w akceptowalnych, pełnych szacunku i zrozumienia warunkach. Chociaż w pewnych stopniu menadżer ma nadzór nad poczynaniami pracownika, to jednak ma on możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, niekiedy bez konsultacji z podwładnym. Możliwość podejmowania własnych decyzji niesie również ze sobą konieczność poniesienia konsekwencji, na wypadek gdyby dana decyzja nie była trafna ( w wielu organizacjach taką konsekwencją jest np. obniżenie wartości premii).

  Istnieje jeszcze zjawisko przez specjalistów określane pozornym delegowaniem zadań. W takim przypadku menadżer zleca wykonanie zadania pracownikowi oczekując jednak, że wykona je dokładnie zgodnie z jego założeniami. W takim przypadku pracownik nie ma szans na samodzielne podejmowanie decyzji, gdyż wykonuje tylko to, czego oczekuje od niego przełożony.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.