Jak stać się człowiekiem asertywnym?

Trudnej sztuki stawiania granic nie można nauczyć się w ciągu kilku dni. Na zbudowanie asertywnej postawy potrzeba czasu. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można zmienić dotychczasowe myślenie.

zdjęcie - (the_title())

 
Jak stać się człowiekiem asertywnym?

Trudnej sztuki stawiania granic nie można nauczyć się w ciągu kilku dni. Na zbudowanie asertywnej postawy potrzeba czasu. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można zmienić dotychczasowe myślenie.

Aby odpowiedzieć na zadane na wstępie pytanie na początek należy wyjaśnić co oznacza asertywność definicja. Asertywność jest określana jako umiejętność wyrażania własnego zdania, postaw, uczuć w sposób otwarty, w granicach nie naruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób. Inaczej mówiąc jest zdolność do zachowania się równocześnie z szacunkiem dla siebie i dla innych ludzi. Asertywność jest umiejętnością nabytą, co oznacza, iż nikt nie rodzi się asertywny, lecz w wyniku relacji z innymi lepiej lub gorzej rozwija tę umiejętność. Ludzie znacznie różnią się pod względem zdolności do bycia asertywnymi.

Osoby, które potrafią być asertywne są bardziej zadowolone z siebie oraz z relacji z innymi ludźmi a także cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. Potrafią zadbać o to co dla nich jest istotne, nie zniechęcając tym samym do siebie innych. Bycie asertywnym to również umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki oraz pochwał i innych opinii. Zachowanie asertywne cechuje ludzi, którzy posiadają adekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby i w związku z tym stawiają sobie realne cele. Nie podejmują się zbyt trudnych zadań a tym samym narażają się na frustrację oraz krytykę otoczenia.

Osoba asertywna czuje się zazwyczaj bardzo swobodnie. Bez nadmiernego lęku buduje trwałe relacje oraz potrafi współpracować. Ma także świadomość własnych mocnych i słabszych stron. Własną asertywność można rozwijać korzystając różnego rodzaju szkoleń. Szkolenia dla firm mające na celu rozwój tej umiejętności, określane są jako trening asertywności. Trening ten polega na budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Nauka zachowań obejmuje przede wszystkim: umiejętność odmawiania, wyrażania oczekiwań i próśb, przyjmowania i wyrażania krytyki oraz wyrażania uczuć pozytywnych i negatywny a także prezentowania siebie w pozytywny sposób.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Chcesz rozwijać swoje umiejętności? Czas na perfekcyjne prezentowanie - zarządzanie wizerunkiem. Bądź gotowy na nowe wyzwania! Wybierz szkolenie które zwiększy twój potencjał innowacyjności i kreatywności. Zobacz nasze szkolenia interpersonalne: szkolenie z asertywności, szkolenia po angielsku, szkolenie zarządzanie czasem.

Uczestnicy szkolenia uczą się wyrażać własne zdanie w sytuacjach, w których czują obawę, których zazwyczaj unikają albo reagują nerwowo. Ponadto po szkoleniu uczestnicy potrafią egzekwować polecenia, potrzeby i oczekiwania w stosunku do współpracowników a także podwładnych, przełożonych i kontrahentów. Zdobywają także wiedzę jak wpływać na zmianę zachowania innych przy użyciu zasad i technik konstruktywnej krytyki. Ponadto potrafią właściwie reagować w sytuacjach zaskakujących oraz konfliktowych zyskując szacunek i wzajemne zrozumienie. Są świadomi jak wyznaczać granice w sytuacji gdy ktoś prosi o pomoc, podczas gdy jej udzielenie niekorzystnie wpływa na poczucie komfortu.

To dzięki asertywnym pracownikom firma ma szansę realizować skutecznie swoje cele w atmosferze współpracy, partnerstwa oraz szacunku. Wzmacnianie asertywności zalecane jest szczególnie pracownikom, którzy współpracują z innymi oraz zarządzają zespołem a także mają kontakt z klientami oraz kontrahentami.

Asertywny pracownik to taki, który odpowiednio wyraża swoje zdanie i rekomenduje rozwiązania problemów. Ponadto potrafi właściwie rozwiązać konflikty oraz podjąć trudne rozmowy i nie ucieka od problemów. Skutecznie egzekwuje wykonywanie poleceń a także warunków umowy. Dodatkowo potrafi bronić interesów firmy i nie poddaje się próbom wywierania wpływu przez innych współpracowników. Właściwie komunikuje potrzeby swoje a także zespołu oraz całej organizacji.

Asertywny pracownik jest bardziej efektywny a zarazem pewniejszy siebie. Bycie asertywnym to gwarancja szacunku do samego siebie i innych. Asertywność to wynik naszego myślenia oraz sposobu życia. Dlatego też warto ją rozwijać każdego dnia a tym samym uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu Postawa asertywna ułatwia właściwe zachowanie w każdej trudnej sytuacji. Ponadto zapewni ona spokój ducha, który podczas działań wbrew własnej woli byłby niemożliwy do osiągnięcia.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.