Koncepcje przywództwa – jakie są style kierowania?

Znajomość metod zarządzania personelem to istotna kwestia w prowadzeniu firmy. Właściwe kierowanie pracownikami jest priorytetowym działaniem w realizacji zamierzonych celów. Wczesne teorie zakładały, że o byciu przełożonym decydują pewne predyspozycje osobowościowe i cechy charakteru.

Gamma - Koncepcje przywództwa - jakie są style kierowania?

 
Koncepcje przywództwa - jakie są style kierowania?

Znajomość metod zarządzania personelem to istotna kwestia w prowadzeniu firmy. Właściwe kierowanie pracownikami jest priorytetowym działaniem w realizacji zamierzonych celów.

Wczesne teorie zakładały, że o byciu przełożonym decydują pewne predyspozycje osobowościowe i cechy charakteru. Przez wiele lat istniało przekonanie, iż przywództwo jest czymś stałym, w pewnym sensie wrodzonym. Z upływem czasu działania skupiające się na identyfikowaniu i opisywaniu zachowania liderów zmieniły to przekonanie. Stwierdzono, iż zarządzania ludźmi można się zwyczajnie nauczyć. Co niektóre cechy osobowościowe pomagają jedynie w byciu liderem, nie są jednak one elementami wystarczającymi do tego aby być skutecznie zarządzać zespołem pracowników.

Efektywne oraz skuteczne kierowanie wymaga ciągłego doskonalenia. Obecnie na rynku szkolenie z zarządzania cieszy się ogromną popularnością. Jedno ze szkoleń z zakresu zarządzania a mianowicie szkolenie zarządzanie zespołem pełni kluczową rolę w każdej firmie. Jego efekty przekładają się to przede wszystkim na zyski firmy oraz wydajność pracowników. Warto zatem zwrócić uwagę na koncepcje przywództwa, które są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Nie ma wzorcowego stylu kierowania. Zawsze należy zwrócić uwagę na czynniki takie jak osobowość kierownika a także profil oraz kierunek rozwoju firmy. Sposób w jaki kieruje się pracownikami podległego zespołu można zdefiniować jako styl kierowania. Firma szkoleniowa, która szkoli uczestników w tym zakresie zarządzania zespołem zapewne omawia podczas wykładu różnego rodzaju style przywództwa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W dużej mierze umiejętności przywódcze można wypracować. Dobre zarządzanie zespołem to sztuka dobrego motywowania oraz delegowania zadań. Zdobądź niezbędną wiedzę potrzebną, by zostać EXELLENT MENAGEREM! Zapraszamy na szkolenie z zarządzania zespołem.Mogą Cię również zainteresować: szkolenia po angielsku, szkolenie rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Powszechnie przyjmuje się, że styl przywódcy to oddziaływanie przełożonych na podwładnych w sposób jest trwały i powtarzalny. Jego celem jest osiągnięcie zamierzonych rezultatów i wykonanych zadań. Współpraca zespołowa przekłada się na szybkość realizacji zadań, oraz na wydajność pracowników. Dlatego istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego stylu.
Potencjalny styl kierowania to metoda, jaką kierujący wybiera i zamierza oddziaływać na podwładnych aby zrealizować wyznaczone cele. Z kolei zaś styl rzeczywisty jest to sposób w jaki przełożony realizuje powierzone mu zadania. Wówczas nie jest on już teoretyczny lecz praktyczny.
Wyróżnia się wiele stylów, według których działają przywódcy. Jednym z nich jest styl autokratyczny, który bazuje na tym iż przełożony samodzielnie wybiera cele, a także dąży do ich realizacji, rozdzielając zadania podległym pracownikom. Decyzje mają wówczas charakter nakazu i wówczas pracownik nie ma prawa wyrazić swojego zdania lecz musi wykonywać nakazy przełożonego a następnie jest rozliczany z powierzonych zadań.

Kolejnym jest styl demokratyczny, który polega na wspólnym podejmowaniu decyzji przez przełożonego i grupę mu podległych mu pracowników. Praca odbywa się zespołowo, a kierownik bierze udział realizacji danego projektu. Typowym przykładem stylu demokratycznego jest tak zwana burza mózgów. Można również zdecydować się na styl nieingerujący w którym to pracownicy mają swobodę działania, a przełożony na żadnym etapie nie uczestniczy w pracach ani w podejmowaniu decyzji.

W praktyce bardzo często wykorzystywany jest styl kierowania, który określany jest jako konsultacyjny albo styl partycypacyjny. Często mamy również do czynienia ze stylem zadaniowym, który to jest nastawiony wyłącznie na wyniki. Może być również stosowany styl osobowy, w którym to zainteresowanie ludźmi jest najważniejsze.
Każdy z tych wymienionych stylów ma swoje zalety, ale i też wady. Aby szczegółowo poznać tajniki istniejących stylów kierowania warto korzystać z dostępnych na rynku szkoleń.

Odpowiednia wiedza, a tym samym właściwa współpraca pozwala uzyskać zdecydowanie lepsze efekty pracy, a w razie konieczności pozwala również właściwie rozwiązać konflikty i problemy występujące w zespole. Szkolenia pomogą nam rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i nauczą nas jak zarządzać konfliktem.
Pełne zaufanie do pracowników nie zawsze jest najlepszym wyborem, gdyż styl koleżeński nie zawsze przekłada się na realizację zamierzonych celów. Jednak przy wyborze właściwego stylu kierowania należy mieć na uwadze dobro firmy oraz pracowników.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.