Motywacja, czyli jak stworzyć efektywnego i lojalnego pracownika

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stają przed działem HR oraz przed kadrą kierowniczą. Wpływa na nią wiele złożonych kwestii, a kluczem do naprawdę skutecznej motywacji w miejscu pracy jest rozpoznanie charakterów i potrzeb członków zespołu.

7 listopada 2018
zdjęcie - Motywacja, czyli jak stworzyć efektywnego i lojalnego pracownika


Motywacja, czyli jak stworzyć efektywnego i lojalnego pracownika

Czym jest motywacja?

Według internetowej encyklopedii PWN - motywacja to pojęcie psychologiczne oznaczające „proces regulacji psychicznych, nadający energię zachowaniu człowieka i ukierunkowujący je; może mieć charakter świadomy lub nieświadomy”.

Mówiąc prościej, motywacja to to, co skłania każdego z nas do działania. Ogólnie w psychologii mówi się najczęściej o dwóch typach motywacji: zewnętrznej i wewnętrznej.

Osoby, którymi kieruje głównie ta pierwsza, podejmują działania, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, zdobyć status społeczny, uznanie. Mogą je pobudzać zarówno pochwały, jak i nakazy i zakazy.

Kierujący się motywacją wewnętrzną natomiast szukają głównie możliwości samorozwoju, uczenia się nowych rzeczy dla samej przyjemności, jaka z tego płynie, wzmacniania swojej pewności siebie.

Działają z pobudek altruistycznych lub kiedy po prostu uważają, że coś należy zrobić w określony sposób. Lubią samodzielnie podejmować decyzje i postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Co motywuje pracowników?

Do zjawiska, jakim jest motywacja w pracy, można odnieść wiele ogólnych teorii psychologicznych. Motywacji do pracy można szukać już w piramidzie potrzeb Maslowa.

Praca jako źródło zarobków pozwala zaspokajań potrzeby najbardziej podstawowe, także poczucie bezpieczeństwa. Jednak miejsce pracy to również środowisko, w którym można szukać przynależności, uznania, wreszcie samorealizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z całym działem szkoleń menadżerskich: szkolenie menadżerskie

Późniejsze teorie tłumaczące źródła motywacji w pracy wprowadzały różne podziały, wskazując na materialne i pozamaterialne motywacje oraz na to, że praca sama w sobie potrzebna jest dla higieny psychicznej, jako miejsce kontaktu z innymi ludźmi, możliwość osiągania celów, znajdowania poczucia sensu i rozwijania się.

Jest więc wiele czynników, które dają mniejszą, lub większą satysfakcję.

Różne motywacje do pracy

W motywowaniu pracowników można wyróżnić kwestie bardziej szczegółowe.

Do czynników, które odgrywają taką rolę, można zaliczyć:

 • wynagrodzenie;
 • dodatkowe korzyści materialne (polisy, abonamenty medyczne, karty sportowe itp.);
 • stabilizację;
 • dobrą atmosferę;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość rozwoju;
 • niezależność i poczucie kontroli;
 • uznanie i docenianie;
 • prestiż;
 • elastyczny czas pracy;
 • równowaga między życiem prywatnym a pracą.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń menadżerskich. Dowiedz się jak zarządzać pokoleniem Y, jak być autorytetem dla pracowników, jak delegować i motywować zespół, jak prawidłowo przekazywać swoje doświadczenie, jak zarządzać w oparciu o metodologię MBTI. Zobacz szkolenia: szkolenie zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami szkolenie, zarządzanie projektami.

Oczywiście nie wszystkie występują równocześnie. Osoba, która ceni sobie stabilizację, niekoniecznie będzie szukała niezależności i poczucia kontroli, a wysokie wynagrodzenie może dla niektórych być ważniejsze niż atmosfera w zespole.

Dlatego dla przyciągnięcia i zatrzymania kluczowych pracowników ważne jest umiejętne rozpoznanie potrzeb i stylu motywacji.

W Polsce, jak wskazuje wiele badań, wciąż dużą rolę odgrywają pieniądze. Jednak z czasem mogą one przestać wystarczać, jeśli pracownik nie czuje się doceniany i ma wrażenie, że jego potencjał się marnuje, a rozwój stoi w miejscu.

Młodzi i wykształceni oraz specjaliści w swoich dziedzinach, którzy mogą w ofertach pracy przebierać, coraz częściej narzekają na brak elastyczności w proponowaniu pozapłacowych profitów.

Są osoby, które wolałyby np. wyższe wynagrodzenie zamiast abonamentu sportowego, możliwość wyboru systemu wynagrodzenia, lepiej wyposażone biuro albo dopłaty do urlopu.

Jak skutecznie motywować?

W idealnym świecie motywacja w pracy byłaby szyta na miarę. Firmy jednak mają swoje ograniczenia i w praktyce nie zawsze jest możliwe dopasowanie sposobu motywowania do każdego pracownika.

Skuteczne działanie w tym względzie powinno jednak zawsze spełniać kilka warunków:

 • proporcjonalność – a więc im większe zaangażowanie i wkład pracownika, tym większe wynagrodzenie i inne sposoby nagradzania go;
 • pozytywność – stosuje się wzmocnienie pozytywne, czyli docenia, chwali i nagradza dobre zachowania, zamiast skupiać się na karaniu za błędy i niepowodzenia;
 • zróżnicowanie – różne grupy pracowników są motywowane i wynagradzanie w różny sposób, zależnie od charakteru ich pracy i porozumienia się z nimi;
 • prostota i przejrzystość – muszą obowiązywać jasne zasady znane każdemu pracownikowi;
 • kompleksowość i systematyczność – motywacja powinna odpowiadać oczekiwaniom pracowników, ale także musi być przewidywalna i stosowana każdorazowo zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami;
 • krótka odległość czasowa – to działa na pierwotną psychikę: im szybciej przyznana nagroda, tym bardziej kojarzona z pożądanymi działaniami i sil niej motywująca;
 • internalizacja – sytuacja, kiedy pracownicy identyfikują się z celami i wartościami firmy, wówczas ich motywacja jest wewnętrzna, silniejsza i skuteczniejsza niż zewnętrzna;
 • zasada samourzeczywistnienia – inaczej można ją nazwać zasadą sprawczości i jednocześnie samorealizacji – to właśnie motywacja oparta na satysfakcji z samego wykonywania pracy i wypełniania zadań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze webinary i szkolenia online

 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting

Zobacz nasze szkolenia online dla handlowców, szkolenia online menadżerskie czy szkolenia online z efektywności osobistej. Zapraszamy!

Obecnie coraz częściej odchodzi się od tradycyjnego modelu motywowania pracowników, opartego głównie na wynagrodzeniu materialnym. Wciąż sprawdza się ono w prostych pracach fizycznych, tych jednak jest coraz mniej.

Model stosunków międzyludzkich pozwala pracownikom poczuć się docenionymi i potrzebnymi – jego skuteczność w znacznym stopniu zależy od umiejętności bezpośredniego przełożonego, który powinien wzmacniać motywację pojedynczych pracowników oraz dbać o relacje w zespole.

Najnowszy model zasobów ludzkich jest bardziej od niego zniuansowany, uwzględniający zarówno motywacje materialne, jak i te z poprzedniego modelu.

Duży nacisk kładzie również na optymalne wykorzystanie potencjału, predyspozycji, kwalifikacji i zdolności każdego członka zespołu. Takie podejście wymaga doświadczenia, wiedzy i intuicji, za to pozwala stworzyć zmotywowanego, efektywnego i lojalnego pracownika.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.