Motywacja, czyli jak stworzyć efektywnego i lojalnego pracownika

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stają przed działem HR oraz przed kadrą kierowniczą. Wpływa na nią wiele złożonych kwestii, a kluczem do naprawdę skutecznej motywacji w miejscu pracy jest rozpoznanie charakterów i potrzeb członków zespołu.

zdjęcie - (the_title())


Motywacja, czyli jak stworzyć efektywnego i lojalnego pracownika


Czym jest motywacja?

Według internetowej encyklopedii PWN - motywacja to pojęcie psychologiczne oznaczające „proces regulacji psychicznych, nadający energię zachowaniu człowieka i ukierunkowujący je; może mieć charakter świadomy lub nieświadomy”.

Mówiąc prościej, motywacja to to, co skłania każdego z nas do działania. Ogólnie w psychologii mówi się najczęściej o dwóch typach motywacji: zewnętrznej i wewnętrznej.

Osoby, którymi kieruje głównie ta pierwsza, podejmują działania, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, zdobyć status społeczny, uznanie. Mogą je pobudzać zarówno pochwały, jak i nakazy i zakazy.

Kierujący się motywacją wewnętrzną natomiast szukają głównie możliwości samorozwoju, uczenia się nowych rzeczy dla samej przyjemności, jaka z tego płynie, wzmacniania swojej pewności siebie.

Działają z pobudek altruistycznych lub kiedy po prostu uważają, że coś należy zrobić w określony sposób. Lubią samodzielnie podejmować decyzje i postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Co motywuje pracowników?

Do zjawiska, jakim jest motywacja w pracy, można odnieść wiele ogólnych teorii psychologicznych. Motywacji do pracy można szukać już w piramidzie potrzeb Maslowa.

Praca jako źródło zarobków pozwala zaspokajań potrzeby najbardziej podstawowe, także poczucie bezpieczeństwa. Jednak miejsce pracy to również środowisko, w którym można szukać przynależności, uznania, wreszcie samorealizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z całym działem szkoleń menadżerskich: szkolenie menadżerskie

Późniejsze teorie tłumaczące źródła motywacji w pracy wprowadzały różne podziały, wskazując na materialne i pozamaterialne motywacje oraz na to, że praca sama w sobie potrzebna jest dla higieny psychicznej, jako miejsce kontaktu z innymi ludźmi, możliwość osiągania celów, znajdowania poczucia sensu i rozwijania się.

Jest więc wiele czynników, które dają mniejszą, lub większą satysfakcję.

Różne motywacje do pracy

W motywowaniu pracowników można wyróżnić kwestie bardziej szczegółowe.

Do czynników, które odgrywają taką rolę, można zaliczyć:

 • wynagrodzenie;
 • dodatkowe korzyści materialne (polisy, abonamenty medyczne, karty sportowe itp.);
 • stabilizację;
 • dobrą atmosferę;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość rozwoju;
 • niezależność i poczucie kontroli;
 • uznanie i docenianie;
 • prestiż;
 • elastyczny czas pracy;
 • równowaga między życiem prywatnym a pracą.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń menadżerskich. Dowiedz się jak zarządzać pokoleniem Y, jak być autorytetem dla pracowników, jak delegować i motywować zespół, jak prawidłowo przekazywać swoje doświadczenie, jak zarządzać w oparciu o metodologię MBTI. Zobacz szkolenia: szkolenie zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami szkolenie, zarządzanie projektami.

Oczywiście nie wszystkie występują równocześnie. Osoba, która ceni sobie stabilizację, niekoniecznie będzie szukała niezależności i poczucia kontroli, a wysokie wynagrodzenie może dla niektórych być ważniejsze niż atmosfera w zespole.

Dlatego dla przyciągnięcia i zatrzymania kluczowych pracowników ważne jest umiejętne rozpoznanie potrzeb i stylu motywacji.

W Polsce, jak wskazuje wiele badań, wciąż dużą rolę odgrywają pieniądze. Jednak z czasem mogą one przestać wystarczać, jeśli pracownik nie czuje się doceniany i ma wrażenie, że jego potencjał się marnuje, a rozwój stoi w miejscu.

Młodzi i wykształceni oraz specjaliści w swoich dziedzinach, którzy mogą w ofertach pracy przebierać, coraz częściej narzekają na brak elastyczności w proponowaniu pozapłacowych profitów.

Są osoby, które wolałyby np. wyższe wynagrodzenie zamiast abonamentu sportowego, możliwość wyboru systemu wynagrodzenia, lepiej wyposażone biuro albo dopłaty do urlopu.

Jak skutecznie motywować?

W idealnym świecie motywacja w pracy byłaby szyta na miarę. Firmy jednak mają swoje ograniczenia i w praktyce nie zawsze jest możliwe dopasowanie sposobu motywowania do każdego pracownika.

Skuteczne działanie w tym względzie powinno jednak zawsze spełniać kilka warunków:

 • proporcjonalność – a więc im większe zaangażowanie i wkład pracownika, tym większe wynagrodzenie i inne sposoby nagradzania go;
 • pozytywność – stosuje się wzmocnienie pozytywne, czyli docenia, chwali i nagradza dobre zachowania, zamiast skupiać się na karaniu za błędy i niepowodzenia;
 • zróżnicowanie – różne grupy pracowników są motywowane i wynagradzanie w różny sposób, zależnie od charakteru ich pracy i porozumienia się z nimi;
 • prostota i przejrzystość – muszą obowiązywać jasne zasady znane każdemu pracownikowi;
 • kompleksowość i systematyczność – motywacja powinna odpowiadać oczekiwaniom pracowników, ale także musi być przewidywalna i stosowana każdorazowo zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami;
 • krótka odległość czasowa – to działa na pierwotną psychikę: im szybciej przyznana nagroda, tym bardziej kojarzona z pożądanymi działaniami i sil niej motywująca;
 • internalizacja – sytuacja, kiedy pracownicy identyfikują się z celami i wartościami firmy, wówczas ich motywacja jest wewnętrzna, silniejsza i skuteczniejsza niż zewnętrzna;
 • zasada samourzeczywistnienia – inaczej można ją nazwać zasadą sprawczości i jednocześnie samorealizacji – to właśnie motywacja oparta na satysfakcji z samego wykonywania pracy i wypełniania zadań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze szkolenia online
 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting
Zapraszamy do zapoznania się z:

Obecnie coraz częściej odchodzi się od tradycyjnego modelu motywowania pracowników, opartego głównie na wynagrodzeniu materialnym. Wciąż sprawdza się ono w prostych pracach fizycznych, tych jednak jest coraz mniej.

Model stosunków międzyludzkich pozwala pracownikom poczuć się docenionymi i potrzebnymi – jego skuteczność w znacznym stopniu zależy od umiejętności bezpośredniego przełożonego, który powinien wzmacniać motywację pojedynczych pracowników oraz dbać o relacje w zespole.

Najnowszy model zasobów ludzkich jest bardziej od niego zniuansowany, uwzględniający zarówno motywacje materialne, jak i te z poprzedniego modelu.

Duży nacisk kładzie również na optymalne wykorzystanie potencjału, predyspozycji, kwalifikacji i zdolności każdego członka zespołu. Takie podejście wymaga doświadczenia, wiedzy i intuicji, za to pozwala stworzyć zmotywowanego, efektywnego i lojalnego pracownika.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.