Nękanie psychiczne w miejscu pracy

Na chwilę obecną badania w Polsce nadal nie są zadowalające – wciąż nie wyjaśniają w pełni zjawiska, jakim jest mobbing. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, z których najważniejszym jest strach ofiary znajdującej się w takim stanie załamania, że już nie widzi sensu opowiadania o tym.

Gamma - Nękanie psychiczne w miejscu pracy

   

  Na chwilę obecną badania w Polsce nadal nie są zadowalające - wciąż nie wyjaśniają w pełni zjawiska, jakim jest mobbing. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, z których najważniejszym jest strach ofiary znajdującej się w takim stanie załamania, że już nie widzi sensu opowiadania o tym. Często też sytuacje takie są lekceważone bądź ignorowane przez współpracowników i kierownictwo, które ponosi całą odpowiedzialność za działania mobbera, niezależnie od tego jaki posiadało udział w całej sprawie - również nieświadomy. Jednak istnieje także druga strona spektrum - ludzie bardzo często przypisują mobbing w sytuacji, gdy dochodzi do spięć interpersonalnych, które to niekoniecznie są mobbingiem.

  Kiedy można mówi o nękaniu psychicznym?

  W polskim Kodeksie Pracy istnieje zapis warunków, jakie muszą być jednocześnie spełnione, aby określić daną sytuację mobbingiem. Wśród nich pojawia się zapis o uciążliwości i długotrwałości tego negatywnego zjawiska. Jego przejawami jest najczęściej przemoc werbalna, która objawia się szykanami, roznoszeniem plotek, groźbami i podważaniem kompetencji osoby, nad którą agresor się znęca. Pragnie sprawić, że jej własne poczucie wartości osiągnie niski poziom, w ten sposób dowartościowując samego siebie bądź umacniając własną pozycję w grupie. Ostatecznie dąży nie to wyeliminowania ofiary z miejsca pracy, a jej izolowania. W momencie, kiedy pojawia się ona każdego dnia na swoim stanowisku, czuje on, że odniósł sukces, gdyż wie, że znajduje się ona w pułapce niemożności przeciwdziałania jego atakom.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Jakie mogą być znamiona przemocy w miejscu pracy? Nie pozostawaj obojętny na zachowania mobbingowe w twojej firmie. Dowiedz się na czym polega mobbing i jak z nim walczyć. Sprawdź naszą ofertę szkoleń: szkolenia antymobbingowe, szkolenia dla administracji

  Zobacz nasze webinary: szkolenia menadżerskie online  Czy jest to problem powszechny?

  Do takiej sytuacji może dojść zarówno ze strony osób na wyższym stanowisku, które posiadają władzę, współpracowników mających równe prawa, jednak w praktyce równowaga sił może być zakłócona, co jej przyczyną prześladowania, jak i ze strony podwładnych, zamierzających zniszczyć psychicznie swojego przełożonego. Powody są różne, jednak konsekwencje w wielu wypadkach takie same: depresja, wyniszczenie i brak zdolności do normalnego funkcjonowania w miejscu pracy, a także środowisku społecznym oraz brak poczucia bezpieczeństwa.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.