Mobbing lub dyskryminacja dla pracownika potrafią skończyć się czymś więcej niż tylko frustracją

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie przedstawia pracownikom administracji publicznej temat równouprawnienia, dyskryminacji oraz mobbingu w kontekście polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Warsztat prowadzony z orientacją na wdrożenie realnych zmian w urzędzie.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie podzielone jest na część dotyczącą zakazu dyskryminacji w zakresie nawiązania i realizacji stosunku pracy, która poprzez ćwiczenia i warsztaty ma za cel przedstawić zjawisko dyskryminacji w kontekście prawnym i psychologiczno-społecznym. Forma warsztatów i ćwiczeń modułu pozwala na interakcję między prowadzącym a uczestnikami. Druga część szkolenia poświęcona jest zjawisku mobbingu i pozwala uczestnikom zdobyć wiedzę na temat tego kiedy mamy do czynienia z mobbingiem (z przedstawieniem m.in. zachowań mobbingowych, przejaw i faz tego zjawiska) oraz skutków jakie z tego tytułu mogą wynikać uwzględniając konsekwencje finansowe w postaci roszczeń pracownika.

Proponowane szkolenie ma formę warsztatową z elementami wykładu. Omówione zostaną tematy związane z Polityką Antymobbingową i Antydyskryminacyjną oraz zakazem dyskryminacji.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zakaz dyskryminacji w zakresie nawiązania i realizacji stosunku pracy
  • Przesłanki dyskryminacji
  • Przejawy dyskryminacji
  • Możliwe sytuacje w zakładzie pracy
  • Rodzaje dyskryminacji
  • Aspekty psychologiczno-społeczne
  • Aspekty prawne
  • Równe traktowanie w prawie do wynagrodzenia
  • Skutki dla pracodawcy
  • Ćwiczenia z kodeksem pracy

  2. Wymagane zmiany w funkcjonowaniu urzędu
  • Planowane zmiany w przepisach antymobbingowych
  • Obowiązkowa polityka antymobbingowa u każdego pracodawcy

  3. Mobbing w miejscu pracy
  • Definicja mobbingu
  • Rodzaje mobbingu występujące w miejscu pracy
  • Typowe działania mobbingowe w miejscu pracy
  • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
  • Metody zwalczania mobbingu w miejscu pracy
  • Wpływ mobbingu na organizację:
   • na relacje przełożony-podwładni
   • na relacja między współpracownikami
   • na całą organizację

  4. Prawne ujęcie mobbingu i różnicowanie na podstawie kodeksu pracy
  • Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  • Mobbing według Trybunału Konstytucyjnego
  • Mobbing a dyskryminacja
  • Mobbing a molestowanie seksualne

  5. Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

  6. Mobbing a ocena pracownika
  • Mobbing w kontekście ocen okresowych

  7. Mobbing a monitorowanie pracowników

  8. Ustawowy obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing
  • Na podstawie Kodeksu Pracy
  • Na podstawie Kodeksu Cywilnego
  • Na podstawie pragmatyk służbowych

  9. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie
  • Ryzyko osobowe pracodawcy
  • Zadośćuczynienie za krzywdę
  • Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu

  10. Aspekty psychologiczne mobbingu i dyskryminacji
  • Mobbing i dyskryminacja – istota zjawiska z perspektywy psychologicznej
  • Mechanizm powstawania zjawiska mobbingu i dyskryminacji
  • Psychologiczne aspekty rozpoznawania i przeciwdziałania
   • Definicje psychologiczne a kryteria prawne
   • Identyfikacja indywidualnego odczuwania mobbingu
   • Od konfliktu do mobbingu
   • Zapobieganie i metody zaradcze
  • Przebieg mobbingu i dyskryminacji – etapy i ich wpływ na pracownika
  • Skutki mobbingu i dyskryminacji

  11. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)
  • Korzyści z wprowadzenia WPA
  • Jak wprowadzić w zakładzie WPA
  • Niezbędne elementy WPA

  12. Dyskryminacja w wynagradzaniu – zagrożenia dla pracodawcy

  13. Podsumowanie szkolenia
  • Wnioski na poziomie grupowym
  • Wnioski na poziomie indywidualnym

   

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.