Umiejętne zarządzanie zespołem

We współczesnych czasach świat wymaga od wielu osób aktywnych zawodowo posiadania zdolności przywódczych. Wielu z nich czuje się zobligowana do kierowania swoją karierą zawodową, własną firmą czy inną organizacją. Stąd też umiejętności przywódcze są często priorytetem na drodze do osiągania życiowych sukcesów.

zdjęcie - (the_title())

 
Umiejętne zarządzanie zespołem

We współczesnych czasach świat wymaga od wielu osób aktywnych zawodowo posiadania zdolności przywódczych. Wielu z nich czuje się zobligowana do kierowania swoją karierą zawodową, własną firmą czy inną organizacją. Stąd też umiejętności przywódcze są często priorytetem na drodze do osiągania życiowych sukcesów.

Umiejętne zarządzanie zespołem nie należy do łatwych zadań. Wiele osób często zastanawia się, czy umiejętności przywódcze są wrodzone czy też można je w sobie wypracować. Zatem co składa się na konkretne modele i umiejętności, które pozwalają być skutecznym liderem?

Nawet najlepsi liderzy posiadający rozległe umiejętności przywódcze muszą nieustannie doskonalić swój warsztat. Muszą oni bowiem umieć:

  • skutecznie inspirować zespół do działania wykorzystując w tym celu potencjał tkwiący w poszczególnych członkach zespołu
  • uważnie słuchać – bowiem każdy pomysł jest tego wart
  • dbać o poprawne relacje w zespole
  • dzielić się swoją pozytywną energią, optymizmem, wiarą w możliwości nie tylko swoje lecz także całego zespołu. 

Zarządzanie kompetencjami, a osiągnięcie celu

Bez wątpienia umiejętności przywódcze są zdolnością wpływania lidera na innych ludzi w taki sposób, aby został osiągnięty założony cel. W obecnych czasach w biznesie szef nie zawsze jest osobą zarządzającą, czy kimś, kto ma w swym ręku ogromną władzę. Współczesny, dobry manager potrafi wpływać na poszczególne jednostki poprzez zaangażowanie ich do budowania takiego świata, do którego chcą przynależeć.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia onlineDobry przywódca zespołu, dzięki posiadaniu wartościowych cech, motywuje oraz wpływa na innych w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Takie
zarządzanie pracownikami jest możliwe, gdy panuje w zespole przyjazna atmosfera, a poszczególne osoby są odpowiednio zmotywowane do pracy. W takiej sytuacji zarządzanie zespołem może dawać ogromną satysfakcję, dlatego też warto podjąć wyzwanie.

Skuteczne zarządzanie pracownikami

Sprawne zarządzanie zespołem obejmuje budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji na linii podwładny – przełożony, motywowanie pracowników oraz delegowanie im poszczególnych zadań.

Niezwykle ważną kwestią jest otwarta komunikacja w zespole pracowniczym. Informacje oraz polecenia przekazywane przez lidera grupy do zespołu powinny być zawsze jasne oraz konkretne. Każdy członek powinien mieć również możliwość wyrażania swoich opinii na dany temat dotyczący pracy. Manager zachęcający do otwartego wyrażania myśli oraz uczuć, zawsze przeciwdziała ewentualnym konfliktom wynikającym czasem z pewnych niedomówień.

Lider zespołu powinien również co jakiś czas przeprowadzać z pracownikami rozmowy o tym, jak się czują w pracy, czy są zadowoleni i co chcieliby ewentualnie zmienić. Dyskusje takie zbliżają szefa do pracowników, a co więcej dają im poczucie wpływu na kreowanie środowiska pracy. Z kolei lider dzięki udzielonym wskazówkom może podjąć działania mające na celu poprawę atmosfery w miejscu pracy.

Zarządzanie pracownikami, a motywowanie ich do pracy

Ważnym elementem motywowania poszczególnych pracowników do pracy jest pochwała na forum zespołu. Motywuje ona do dalszego działania nie tylko chwaloną osobę, ale także pozostałych członków zespołu. Pochwała może być udzielona w formie ustnej, listu gratulacyjnego, nagrody finansowej czy rzeczowej. Niemniej każdy skuteczny przywódca doskonale zadaje sobie sprawę z tego, że powinien uważać żeby nagrody nie spowszedniały. Nigdy nie wolno ich nadużywać, gdyż wówczas stracą one swoją wartość.

Co prawda karanie pracowników nie jest przyjemnym zadaniem zarówno dla lidera jak i dla podwładnego, niemniej kara jest często silnym motywatorem mobilizującym do poprawy. Należy jednak pamiętać o tym, że częste używanie kar czy nagan może działać demotywująco na pracowników. Zatem trzeba ich używać bardzo rozważnie.

Ponadto każdy skuteczny szef musi umieć właściwie delegować zadania. Jeśli większość czynności wykonuje on samodzielnie, to wówczas okazuje sowim pracownikom brak zaufania oraz wiary w ich kompetencje. Podobny efekt można osiągnąć poprzez nadmiernie kontrole podwładnych. Odpowiednie zarządzanie kompetencjami poszczególnych pracowników sprawia, że szybko i sprawnie osiągają oni swoje cele zawodowe.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.