Design thinking i zwiększenie konkurencyjności firmy

Zastanawiając się nad pojęciem design thinking, pierwsze słowo, które przychodzi do głowy, to człowiek. Na przykład, jakie potrzeby ludzkie kryją się za potrzebami biznesowymi? Design thinking zachęca organizacje do skupienia się na ludziach, dla których są tworzone, i jest ukierunkowane na produkty, usługi i wewnętrzne procesy skoncentrowane na człowieku. Chodzi o proste zmiany w sposobie myślenia i zadawania pytań, a także nowy sposób patrzenia na problemy.

zdjęcie - (the_title())

 

Design thinking i zwiększenie konkurencyjności firmy

 

Wstęp

Opracowane przez założyciela IDEO, Davida Kelleya, pojęcie design thinking definiuje się jako "skoncentrowane na człowieku podejście do innowacji, które czerpie z zestawu narzędzi projektanta w celu zintegrowania potrzeb ludzi, możliwości technologii i wymagań dla sukcesu biznesowego." W ten sposób metoda koncentruje się na trzech głównych elementach produktu lub rozwiązania: ludziach, technologii i biznesie. Wszystkie te aspekty ewoluują wokół klienta.

Dlaczego Design Thinking jest ważny?

 • Zmniejsza ryzyko związane z wprowadzaniem nowych pomysłów.
 • Pomaga organizacjom szybciej się uczyć.
 • Generuje rozwiązania, które są innowacyjne, a nie tylko usprawniające.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

3 niezbędne aspekty Design thinking

 • Empatia (skoncentrowanie na człowieku)
 • Tworzenie idei (generowanie wielu pomysłów)
 • Eksperymentowanie.

Dzisiejsze organizacje zmagają się z wielowymiarowymi problemami, które są częścią coraz bardziej złożonych modeli biznesowych. Ciągła ekspansja globalnych transakcji, wspierana przez partnerstwa, które mogą obejmować duże ekosystemy, stwarza wyjątkowe możliwości i wyzwania dla przedsiębiorstw.

Wyzwania te wymagają rozwiązań wielowymiarowych i czegoś więcej niż tylko podstawowych zastosowań obecnych produktów i usług. To tutaj bierze się pod uwagę design thinking, dzięki któremu organizacje mogą nie tylko rozwiązywać codzienne problemy i wyzwania biznesowe, ale także zdobywać przewagę nad konkurencją.

W najprostszej formie design thinking jest procesem stosowanym we wszystkich dziedzinach życia wymagających tworzenia nowych i innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązywania problemów. Nie ogranicza się do konkretnej branży lub obszaru wiedzy.

Może być równie skuteczne w technologii lub edukacji, jak również w usługach i produkcji. Skutkuje to nowymi produktami i usługami dla klientów oraz ulepszonymi procesami i wzrostem wydajności podczas operacji wewnętrznych.

Design thinking może nawet przekształcić HR, finanse, marketing lub zespoły operacyjne w centra dochodowego zysku.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

To klient kieruje obecnym i przyszłym stanem każdej firmy. Produkty i usługi, niezależnie od tego, czy są dostarczane do klientów wewnętrznych, czy zewnętrznych, muszą tworzyć wartość wewnętrzną i odpowiadać na konkretne potrzeby biznesowe. Nie można tego dokonać, kiedy klient nie jest integralną częścią całego cyklu życia produktu.

Przyjmuje się, że firmy, projekty lub zespoły, które nie są skoncentrowane na kliencie, są skazane na niepowodzenie. Design thinking sprawia, że klient jest głównym punktem odniesienia dla każdego rozwiązania. Ponadto konsekwentnie przyjmuje się wartości przyjęte w tym podejściu, takie jak empatia, różnorodność i wieloznaczność, a także ważną rolę interdyscyplinarnych zespołów.

Kwestia rywalizacji w design thinking wymaga fundamentalnej zmiany w podejściu do projektowania w celu rozwiązania problemów biznesowych, a co ważniejsze, w jaki sposób kierujemy podstawowymi wartościami myślenia projektowego we wszystkim, co robimy.

Aby wywarło to większy wpływ i pozwoliło uzyskać przewagę nad konkurencją, należy skupić się na zastosowaniu podstawowych zasad:

 • Sukces polega na projektowaniu zintegrowanych rozwiązań, w których każda część ma swoje miejsce i tworzy spójną całość.
 • Dzięki empatii możemy poczuć, jak to jest być w sytuacji drugiego człowieka - warunek konieczny do projektowania zorientowanego na klienta.
 • Łącząc zespoły interdyscyplinarne, wykorzystujemy potencjał zbiorowej wiedzy eksperckiej.
 • Niejednoznaczność otwiera drzwi dla ludzkiej pomysłowości - pozwalając poszukiwać nowych oryginalnych koncepcji.
 • Przejrzystość: złożone problemy wymagają prostych, jasnych i uczciwych rozwiązań.
 • Inspiracja: skuteczne rozwiązania wpływają na ludzi, zaspokajając ich potrzeby, nadając sens ich życiu, spełniając nadzieje i oczekiwania.
 • Transformacja: Wyjątkowe problemy wymagają wyjątkowych rozwiązań, czasem nawet radykalnych i zakłócających spokój.
 • Uczestnictwo: Skuteczne rozwiązania są oparte na współpracy, integracji i są opracowane przez ludzi, którzy będą z nich korzystać.
 • Zrównoważony rozwój: każde rozwiązanie musi być solidne i zaprojektowane w odniesieniu do długofalowego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Design thinking stanowi ramy dla pomysłowości, może wzbudzać emocje, prowadząc do rozwiązań, które odnoszą się do niezaspokojonych potrzeb. Tak jak inteligencja biznesowa może być czynnikiem ułatwiającym podejmowanie szybszych, bardziej świadomych decyzji, design thinking może być motorem lepiej zaprojektowanych rozwiązań dla produktów i usług.

W kontekście biznesu i technologii, pomysły tworzą popyt na technologię, która może przełożyć się na rozwiązania, napędzające wzrost i rentowność. Pasja to ogień, który rozpala zaangażowanie poprzez inspirowanie tego, co możliwe.

Steve Jobs powiedział, że "Design to nie tylko wygląd i uczucia. Design to sposób funkcjonowania". Design thinking przyjmuje tę ideę i dostarcza zestawu narzędzi do innowacji poprzez projektowanie. Nie gwarantuje innowacji, ale innowacja zawsze opiera się na zasadach design thinking.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Design thinking wymaga fundamentalnej zmiany w sposobie myślenia

Aby osiągnąć określone wyniki poprzez design thinking, koncepcję tę należy przyjąć jako sposób myślenia poprzez projekt, który jest rodzajem problemu do rozwiązania. Sukces wymaga wtedy myślenia nastawionego na projekt - szukamy tej wewnętrznej wartości, która może być ukryta.

Design thinking nie jest zarezerwowane jedynie dla nowych produktów i usług

Design thinking to sztuka i nauka rozwiązywania problemów - nie ograniczając się tylko do nowych produktów i usług. Czasami realizuje się nowe zapytania również na wcześniejsze problemy.

Przykładowo poprzez design thinking można zbadać redukcję kosztów. Eliminowanie odpadów i zmniejszanie kosztów w celu wykorzystania nowych możliwości może być uznane za łatwą alternatywę dla opracowywania nowatorskich produktów. Jednakże obniżenie kosztów bez dezorganizacji w działalności gospodarczej lub dostarczanie większej ilości produktów mniejszym nakładem środków jest tak samo dużym wyzwaniem.

Poza tym, jest to prawdziwa kompetencja innowacyjności, mogąca zapewnić równie duże zyski.

Design thinking to przyszłość pracy

Rozważając projekt w sensie holistycznym, wykraczamy poza jego tradycyjne granice i widzimy, że pojawia się on we wszystkim, co robimy - niezależnie od wielkości organizacji, branży czy modelu biznesowego. Trzy filary zorientowane na klienta stawiają człowieka w centrum codziennej pracy: co robimy, jak to robimy i dlaczego.

Aby design thinking przynosił rezultaty, każdy z tych filarów musi być zgodny z pojedynczym celem: zorientowaniem na klienta. Co więcej, design thinking nie jest rzeczą, która traci ważność. Jest to sposób, w jaki pracujemy i myślimy. Firmy łączące podstawowe zasady design thinking często cenią kulturę, która sprzyja twórczemu i skoncentrowanemu na człowieku podejściu do pracy.

Potrafią też zrównoważyć motywację i wpływ, aby stosować zasady design thinking dla wszystkich grup pracowników i łączyć je ze sobą na wszystkich poziomach procesów biznesowych. Aby oceniać i dostarczać wyniki, zasady te muszą być dostępne i możliwe do zastosowania przez większe grupy pracowników.

Podsumowanie

Podsumowując, design thinking jest fundamentem innowacji. Warto korzystać z nowych i starych pomysłów, które przekładają się na rozwiązania, napędzające wzrost i rentowność. W ten sposób zwiększamy konkurencję, a  podstawowe zasady design thinking pozostają ponadczasowe dla przyszłych pokoleń.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.