Rola HR Business Partnera – perspektywy na przyszłość

Żyjemy w świecie, w którym wszystko szybko się zmienia. Ciągłe innowacje i postęp technologiczny powodują olbrzymią konkurencję pomiędzy firmami: kto wymyśli i będzie nadzorował kolejny rewolucyjny projekt, kto będzie go realizować, a kto się wycofa? Wszystkie firmy mają do czynienia z potrzebą nadążania za zmieniającym się rynkiem. Konkurencja między firmami przekłada się także na polowanie na najlepsze, rzadkie talenty.

zdjęcie - (the_title())

 

Rola HR Business Partnera - perspektywy na przyszłość

 

Rola HR Business Partnera - wstęp

Narzędzia technologiczne wpływają na sposób, w jaki rozwijamy nasze wewnętrzne talenty. Ludzie, ich motywacja, ambicje, wiedza, umiejętności i kompetencje to największe atuty firmy. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale często tracimy ludzki charakter, za bardzo skupiając się na technologii, polityce i procesach.

Różnorodność wśród pracowników rośnie. Wiele pokoleń pracuje wspólnie, mając różne pochodzenie, potrzeby i oczekiwania. Millenialsi, osoby urodzone w latach 80. i 90., będą rozwijać hierarchie firm, kształtować środowisko pracy oraz kulturę organizacyjną według własnych potrzeb.

Ogromne wyzwania kulturowe, które pojawiły się w latach 90., kiedy pojawiła się globalizacja, nie mają już znaczenia, ponieważ ludzie się do tego dostosowali.

Akademia HR Business Partner
Zarządzanie pokoleniami
Kluczowym celem akademii jest przygotowanie do roli silnego HR Business Partnera – takiego, którego zdanie się liczy, który ma argumenty, aby przekonać do swoich rozwiązań.
 

Ponowne odkrycie roli HR Business Partnera

Model partnerów biznesowych HR w latach 90. zmienił się w ostatnim czasie, aby dostosować się do dzisiejszych wyzwań biznesowych. Przy wprowadzaniu w życie ten model cały czas ewoluuje.

Wielu krytyków przygląda się dzisiejszym problemom za pomocą wczorajszych rozwiązań i zastanawia się, dlaczego nie zostały rozwiązane. To tak, jakby próbować uruchomić dzisiejsze oprogramowanie na wczorajszych komputerach. Oczywiście to nie zadziała.

Kiedy specjaliści HR szkolą liderów i pracowników, sami muszą stać się elastyczni w każdym aspekcie swojej roli i ponownie badać i na nowo odkrywać struktury, procesy i sposób myślenia. Trzeba przewidywać, planować i dostosowywać się jednocześnie do zmian wokół, rozwijać talenty i ich potencjał, pozwalać na elastyczne warunki pracy.

W związku z tym funkcja HR musi na nowo zdefiniować swoją misję, a rola HR Business Partnera musi się odpowiednio zmienić. Poniżej znajduje się kilka trendów, które nadal będą ewoluować w obszarze HR.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rozwój talentów poprzez sprawne środowisko pracy i innowacyjne sposoby zatrudnienia

Oprócz rozwijania doświadczenia zawodowego i równowagi między pracą a życiem prywatnym swoich pracowników, HR Business Partnerzy mogą współpracować z innymi firmami w zakresie budowania talentów.

Są organizacje, które proaktywnie rozwijają potencjał pracowników, ułatwiając im doświadczenie zawodowe w innych firmach, poprzez odbywanie stypendiów w innej organizacji przez określony czas, nie kończąc pracy w pierwotnej firmie.

Zamiast intensywnej rywalizacji o najlepsze talenty, HR Business Partner współpracuje z organizacjami i zajmuje się ich interesami i rozwojem talentów. HR sprzyja "wolności zatrudnienia" i holistycznie zarządza talentami organizacji.

Ludzie o silnej tożsamości i przynależności do firmy matki, którzy identyfikują się z kulturą i zaufaniem swoich liderów, zawsze będą wracać.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Powrót do podstaw i zorientowanie na ludzi

Rozwijające się szybko organizacje, które mogą łatwo ocenić, co jest wymagane w środowisku globalnym, przyjmują tryb działania oparty na wydajności, standaryzacji i systematycznym podejściu.

To prowadzi do sformalizowania ich rutynowych procesów i polityki oraz sposobu, w jaki HR współdziała z talentami. Jeśli interakcja odbywa się głównie za pośrednictwem HR, należy zastanowić się, w jaki sposób HR Business Partner może nakłonić pracowników do przyjęcia celów firmy.

Jak może pomóc im odnaleźć się w kulturze organizacji oraz jak powinien uzyskać ich pełną uwagę i zaangażowanie w organizacji, niezależnie od hierarchicznych struktur.

Głos należy do pracowników

Kształtowanie środowiska pracy wymaga poznania opinii pracowników, co pozwala na głębsze, częstsze zaangażowanie.

Nie wystarczy przeprowadzać ankietę organizacyjną raz w roku; trzeba pracować nad dialogiem, wykorzystywać Big Data do lepszego wykorzystania istniejącej wiedzy. HR Business Partner powinien słuchać ludzi i angażować ich w projektowanie tej zmiany - na przykład za pomocą modeli takich jak crowdsourcing, gdzie głos każdego jest słyszany, rozważany i wpływa na podejmowanie decyzji i definiowanie zmian.

Często przeprowadzane są wirtualne sesje okrągłego stołu, a HR Business Partner jest bardziej widoczny i dostępny dla pracowników; firma poświęca więcej czasu ludziom. Pracownicy muszą czuć, że ich poglądy mają znaczenie dla organizacji i HR Business Partnera i że mogą oni wywierać wpływ.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

HR zapewni wartość wielu różnym kontrahentom

W ciągu ostatnich trzydziestu lat, obserwowaliśmy stały postęp w dziedzinie HR, ponieważ zmierza ona do większego strategicznego zrozumienia i realizacji celów. Przewidujemy, że ten postęp będzie kontynuowany.

Specjaliści HR będą nadal dostarczać wartość wewnątrz organizacji, pomagając pracownikom zadbać o ich dobre samopoczucie i satysfakcję z pracy oraz poprawić wyniki organizacji, będąc centralnym komponentem formułowania i wdrażania strategii.

Najnowsze badania pokazują, że gdy działy HR i specjaliści koncentrują się na zewnętrznych, jak i wewnętrznych kontrahentach, poprawia się wydajność biznesowa. HR skoncentrowany na kliencie zmienia się na pracodawcę ludzi, których wybiorą klienci.

Podobnie, klienci mogą uczestniczyć w projektowaniu, dostarczaniu i uczestnictwie w szkoleniach, standardy mogą być ustawione z udziałem klienta. Kulturę można zdefiniować mniej jako wewnętrzne wzorce pracy (wartości, przekonania, zachowania i normy), a bardziej jako tożsamość firmy w umyśle kluczowych klientów.

HR skoncentrowany na inwestorach uzyskuje dostęp do wymagań rynków kapitałowych. Niedawne badania nad finansami i ekonomią dotyczące "wartości niematerialnych i prawnych" podkreślają rosnące znaczenie zasobów ludzkich i praktyk HR, które tworzą i utrzymują te aktywa.

Społeczność inwestycyjna uczy się rozliczać takie praktyki, jak planowanie sukcesji, rozwój przywództwa, ustalanie i osiąganie celów wydajnościowych, kultury korporacyjnej i wynagrodzenia dla kadry kierowniczej, jako uwarunkowań decyzji kupna lub sprzedaży.

HR Business Partner odgrywa kluczową rolę w definiowaniu, tworzeniu i utrzymywaniu kapitału przywódczego, cenionego przez inwestorów.

Wyniki HR wykroczą poza talent do organizacji i przywództwa

Przeniesienie uwagi z poszczególnych kompetencji na możliwości organizacyjne rozszerza wyniki HR. Oprócz dostarczania talentów, HR Business Partner dostarcza takie funkcje jak szybkość, zwinność, informacje/analiza, współpraca, właściwa kultura, innowacje i tak dalej.

Wymaga to więc HR Business Partnerów o szerszych umiejętnościach biznesowych.

Dział HR będzie bardziej wydajny technologicznie

Rutynowa praca w dziale HR wciąż musi być stale i dobrze wykonywana. Nastąpiła cyfryzacja działu HR, a nowo powstające technologie będą nadal stosowane w celu poprawy wydajności pracy administracyjnej w zakresie kadr, takiej jak płace, administrowanie zasiłkami, zatrudnianie pracowników oraz przechowywanie ich danych.

Aby zostać HR Business Partnerem, trzeba posiadać odpowiednie kompetencje.

W najnowszych badaniach kompetencyjnych ponad 32 000 respondentów z całego świata, znaleziono dziewięć kompetencji ważnych dla wydajności specjalistów HR.

Przedstawia je poniższy rysunek 1. Sukces dyskusji biznesowych jest związany z tym, że specjaliści ds. HR muszą być wiarygodnymi działaczami, którzy mają wpływ na zaufanie.

Aby służyć klientom i inwestorom, powinni być również strategicznymi pozycjonerami, którzy rozumieją kontekst biznesowy, potrafią myśleć i działać oraz skutecznie zarządzają konfliktami w biznesie.

HR będzie źródłem zarówno uporządkowanych, jak i nieustrukturyzowanych informacji.

Wraz ze stopniowym przenoszeniem się działu HR do biznesu, który napędza działalność analityczną, HR Business Partnerzy będą musieli pozyskiwać wszelkiego rodzaju dane.

Informacje uporządkowane pojawiają się w arkuszach kalkulacyjnych z tradycyjnymi statystykami, stanowiącymi około 20% informacji, które można wykorzystać do współpracy biznesowej.

Niestrukturalna informacja wynikająca z obserwacji, intuicji i innych spostrzeżeń pochodzi od specjalistów HR, którzy są bardziej antropologami i reprezentują około 80% ważnych informacji.

Podsumowanie

Gdy potrzeby organizacji, ludzi i społeczeństwa ewoluują, rola HR Business Partnera również stale się zmienia. Patrzenie w przyszłość polega na tworzeniu unikalnej kultury, konkurencyjnego środowiska pracy i silnego strategicznego programu pozyskiwania talentów na tle złożonych i szybko zmieniających się modeli biznesowych.

Czy zwiększenie zaangażowania pracowników wystarczy, aby utrzymać najsilniejszy talent w organizacji? Ponieważ technologia wciąż ewoluuje, to, co jest dobre dla zatrudnionych, niekoniecznie będzie wystarczające dla najlepszych talentów.

Dlatego HR Business Partner musi stworzyć plany, które pomogą w zdobyciu najlepszych pracowników, umożliwiając im wykorzystanie swojego potencjału.

W przyszłości rola HR Business Partnera będzie się stale przekształcać. Pojawią się nowe problemy biznesowe, zarówno trudności, wyzwania, jak i możliwości. Patrząc w przyszłość, HR Business Partnerzy będą nadal dostarczać wartość i pomagać firmom w radzeniu sobie z trudnymi i ekscytującymi wyzwaniami.

 

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.