Miarą gotowości firmy na zmiany jest accountability każdego z jej pracowników

Kształtowanie kultury współodpowiedzialności

Ludzie stawiający się w roli ofiary otaczającej rzeczywistości, usprawiedliwiają swoją niemoc, tłumaczą swój brak efektywności i próbują racjonalizować kiepskie wyniki. Tym samym, w sposób nieświadomy, hamują swój własny rozwój. Natomiast osoby, które przyjmują na siebie odpowiedzialność koncentrują się na pokonywaniu przeszkód, radzeniu sobie z problemami i osiąganiu lepszych wyników.

KLUCZOWE WYZWANIA

 • Kultura organizacyjna znacząco wpływa na osiągane rezultaty.
 • Potrzeba osiągania nowych, coraz bardziej ambitnych rezultatów determinuje potrzebę zmiany kultury, w której pracownicy i całe ich zespoły wezmą na siebie odpowiedzialność za osiągane przez organizację rezultaty.
 • Kultura współodpowiedzialności jest najbardziej efektywną kulturą efektywnych organizacji, która jest definiowana jako „miejsce ludzi współodpowiedzialnych, którzy myślą i działają w sposób niezbędny do osiągnięcia kluczowych rezultatów firmy”, a zaangażowanie koncentruje się wokół najważniejszych celów biznesowych.

KONSEKWENCJE BRAKU WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Kultura „grania na siebie” pogłębia silosowość myślenia i działania w organizacji, a to prowadzi do spadku efektywności zespołów i całej organizacji
 • Motywowanie przez liderów swoich zespołów do „niezdrowej wewnętrznej rywalizacji” z innymi zespołami osłabia wzajemną komunikację i współpracę, a przez to zmniejsza szansę na osiągnięcie ambitnych wyników
 • Wszelkie próby zmiany kultury typu „wypracujmy zestaw wartości i przełóżmy go na zachowania” są bardzo nietrwałe i kończą się przeważnie rozczarowaniem.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Liderzy organizacji, którzy powinni wziąć współodpowiedzialność za kreowanie pożądanej kultury organizacyjnej, która pozwoli na osiąganie coraz ambitniejszych rezultatów biznesowych.
 • Właściwie poprowadzony przez liderów proces budowania współodpowiedzialności zwiększa przewagę konkurencyjną organizacji oraz tworzy miejsca pracy dla ludzi utalentowanych i ambitnych.

PROGRAM – PROCES REALIZACJI PROJEKTU

Etap 1

Zbudowanie współodpowiedzialności oraz zaangażowania Top Managementu

Pozyskanie poparcia wśród Top Managementu oraz określenie ich roli w procesie, m.in.:

 • Spotkania przygotowawcze z Prezesem Zarządu / Dyrektorem Generalnym
 • Kick-off dla Zarządu:
  • Porozmawiajmy o Kluczowych Rezultatach
  • Czym jest Model współodpowiedzialności?
  • Jakie są obecne przekonania kulturowe a jakie byłyby pożądane?
  • Sesja Q&A
  • Uzgodnienie kolejnych kroków w procesie

Etap 2

Diagnoza aktualnej kultury organizacyjnej

Diagnoza kultury organizacyjnej:

 • obszary deficytowe
 • porównanie do najlepszych praktyk Na tym etapie ma miejsce diagnoza kultury organizacyjnej oraz zidentyfikowanie tzw. deficytu współodpowiedzialności poprzez
  • ankietę on-line wszystkich pracowników
  • serię spotkań/wywiadów pogłębionych (w grupach po 6-8 osób)

Etap 3

Executive Debrief & Planning

Celem będzie podsumowanie z Zarządem / HR wniosków z etapu diagnozy oraz potwierdzenie 3-4 Kluczowych Rezultatów (kryteriów sukcesu), które będą w centrum całego procesu dla pozostałych uczestników.

Na tym etapie zostaną też wypracowane pierwsze rekomendacje, co do postaw liderów, które wpływają na postawy i zachowania współodpowiedzialne.

Etap 4

Warsztat przygotowujący Członków Zarządu oraz Dyrektorów do co-facylitacji

Sesja warsztatowa dla Członków Zarządu oraz Dyrektorów.

Program obejmuje m.in. przygotowanie do przeprowadzenia w grupie:

 • Dyskusji na temat aktualnych celów firmy z perspektywy uczestników
 • Oceny deficytu współodpowiedzialności i postaw w wymiarze zespołowym i organizacyjnym
 • Zebrania najlepszych praktyk w zakresie współodpowiedzialności oraz w obszarach komunikowania, zaangażowania oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań
 • Identyfikację obszarów do poprawy w kontekście kultury współodpowiedzialności

Etap 5

Sesja warsztatowa OSOBISTA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sesja warsztatowa (dla wszystkich pracowników, podzielonych na grupy po 6-8 osób). Wybrani Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy, jako co-facylitatorzy.

Program obejmuje m.in.:

 • Ocenę zrozumienia i listę aktualnych celów firmy z perspektywy uczestników
 • Ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia wyniku w danym czasie w ocenie zespołu
 • Ocenę deficytu współodpowiedzialności i postaw w wymiarze zespołowym i organizacyjnym
 • Ocenę firmy w odniesieniu do najlepszych praktyk w zakresie współodpowiedzialności oraz w obszarach komunikowania, zaangażowania w realizację celów, oraz zdolności do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz efektywnej implementacji planów
 • Identyfikację sił i obszarów do poprawy w kontekście najlepszych praktyk tworzenia kultury współodpowiedzialności
 • Konkretne wnioski biznesowe i pomysły usprawnień i/lub wspierające realizację założeń

Etap 6

Rekomendacje dla dalszego procesu

Przedstawienie raportu i wniosków oraz rekomendacje, co do dalszych działań. Oto przykładowe, najczęściej rekomendowane, dalsze działania rozwojowe:

Budowanie w organizacji KULTURY WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI, które powinno składać się z trzech faz:

 • Budowania pozytywnych przekonań wspierających współodpowiedzialność - To faza koncentracji wokół kluczowych wyników organizacji, które organizacja chce osiągnąć, a także zmian potrzebnych w sposobie, w jaki ludzie na każdym poziomie organizacji muszą myśleć i działać, aby osiągnąć te wyniki.
 • Rozwinięcie poczucia własności i akceptacji nowej kultury przez pracowników na wszystkich poziomach organizacji.
 • Wypracowanie systemowych mechanizmów zapewniających skuteczne wdrożenie oraz utrzymanie nowej kultury współodpowiedzialności w organizacji.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Zobacz w dziale:

W świecie zmian – najpierw reaguje człowiek, potem organizacja

Zwykliśmy uważać, że na emocje nie ma miejsca w pracy. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że emocje kolidują z profesjonalnych podejściem w przywództwie, pracy zespołowej i w praktyce. Ale emocje były, są i będą obecne w każdej organizacji, w każdym biznesie i w każdym dziesięcioleciu. I chociaż od zawsze oddziaływały na każdy obszar biznesu, od badań i rozwoju, poprzez zarządzanie, wytwarzanie i dostarczanie produktów i usług, aż po rozwój pracowników, woleliśmy uznawać je za aspekt prywatny, na który trudno znaleźć miejsce w pracy.

Bezpieczeństwo psychologiczne jako fundament organizacji uczącej się, adaptującej się do zmian i uwalniającej potencjał

Bezpieczeństwo psychologiczne tworzy środowisko sprzyjające podejmowaniu ryzyka interpersonalnego. Można je ukształtować poprzez działania menedżerskie z zespołem, budowanie świadomości u samych pracowników oraz poprzez inicjatywy realizowane przez zespół jako zbiorowość (bez udziału menedżera).

„Jak nie wiadomo co zrobić, to wiesz co zrobić”

Koncepcja Learning Agility łączy w sobie umiejętność zwinnej adaptacji do zmieniających się warunków z umiejętnością zwinnego uczenia się i szybkiego przekładania nabytej wiedzy na nowe działania w nowej rzeczywistości. Akademia Learning Agility odpowiada na bieżące i przyszłe wyzwania pracy w środowisku VUCA.

Większość menedżerów, pracowników w obecnej sytuacji mówi jak wiele zmian dotknęło każdego z Nas w ostatnich kilku Covidowych miesiącach. Wiele organizacji zastanawia się jak dalej ułożyć procesy rozwojowe i strategiczne w firmie by przyniosły pożądane efekty realizując jednocześnie cele strategiczne.

Akademia Menedżera
Excellent Manager Program

Około 40% osób nowo mianowanej kadry menedżerskiej, poprzednio nie pracujących na stanowiskach związanych z kierowaniem pracą innych, ponosi niepowodzenie w ciągu pierwszego półtora roku po awansie, a co czwarta z nich dobrowolnie składa rezygnację.

Excellent Leader Program

Excellent Leader Program dostarcza tych kompetencji poprzez następujące szkolenia: Zaangażowanie, Obniżanie rotacji, Zaufanie i empowerment, Tworzenie przestrzeni na leadership, Zwinność w prowadzeniu zespołu.

Excellent Leader Program dostarcza tych kompetencji poprzez następujące szkolenia: Zaangażowanie, Obniżanie rotacji, Zaufanie i empowerment, Tworzenie przestrzeni na leadership, Zwinność w prowadzeniu zespołu.

Miarą gotowości firmy na zmiany jest accountability każdego z jej pracowników

Ludzie stawiający się w roli ofiary otaczającej rzeczywistości, usprawiedliwiają swoją niemoc, tłumaczą swój brak efektywności i próbują racjonalizować kiepskie wyniki. Tym samym, w sposób nieświadomy, hamują swój własny rozwój. Natomiast osoby, które przyjmują na siebie odpowiedzialność koncentrują się na pokonywaniu przeszkód, radzeniu sobie z problemami i osiąganiu lepszych wyników.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.