ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Choć powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkiem administratora danych, to już sam fakt dokonania takiej czynności został szczegółowo opisany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Gamma - ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  Z racji powagi tej funkcji trzeba pamiętać, że musi ona zostać zgłoszona do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co więcej trzeba także pamiętać, że wiele z czynności dokonywanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji musi być zgłaszana właśnie do GIODO.
  Powołując Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) administrator danych musi dopełnić głównego obowiązku, jakim jest zgłoszenie takiego powołania do GIODO.

  Akt ten powinien mieć miejsce w ciągu 30 dni od faktu powołania. Dokument taki powinien mieć ściśle określoną formę oraz treść, które określa ustawa o ochronie danych osobowych. Trzeba zatem pamiętać, że zgłoszenie takowe powinno zawierać:

   

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry stworzyliśmy dział związany z tymi tematami.Zobacz nasze szkolenia dla kadr:

  1. 1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
  2. dane administratora bezpieczeństwa informacji:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
  3. datę powołania;
  4. oświadczenie administratora danych o spełnianiu przez administratora bezpieczeństwa informacji określonych warunków.

  Ponadto trzeba pamiętać, że na żądanie administratora danych lub administratora bezpieczeństwa informacji Generalny Inspektor wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto administrator danych jest obowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi zmianę informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia zmiany. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o zgłoszeniu powołania administratora bezpieczeństwa informacji.


  Rygor ten dotyczy także sytuacji, w której administrator bezpieczeństwa informacji będzie odwołany. W takiej sytuacji zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie administratora oraz powód odwołania.


  Trzeba tu jednocześnie wskazać, że Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

  Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
  Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
  Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
  Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
  Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.