SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY

Szkolenia - hr, kadry, płace

Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.

Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania oraz narzędziowe rozwiązania dla praktyków.

W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry, Płace rekomendujemy następujące szkolenia:

  • Prawo Pracy;
  • Czas pracy;
  • Wynagrodzenia;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • Controlling personalny;
  • Mierniki efektywności działu personalnego.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2019R.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE, ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA
2019-04-24
24 kwiecień 2019
2019-04-24
Warszawa
Warszawa
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2019R.
Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.
Czas pracy w produkcji (czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany) w 2019 r.
Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników
2019-04-26
26 kwiecień 2019
2019-04-26
Warszawa
Warszawa
Czas pracy w produkcji (czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany) w 2019 r.
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
2019-05- 9
9 maj 2019 -
2019-05-10
10 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie kładzie nacisk na rekrutację - pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA w 2019 r. REWOLUCJA W AKTACH OSOBOWYCH
Nowa dokumentacja związana z czasem pracy, zmiany wynikające z dostosowania do RODO, elektronizacja oraz nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych – praktyczne warsztaty
2019-05-20
20 maj 2019
2019-05-20
Warszawa
Warszawa
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA w 2019 r. REWOLUCJA W AKTACH OSOBOWYCH
Rok 2019 to czas bardzo dużych zmian związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników, gdyż zmiany wynikają z nowej ustawy pozwalającej na elektronizację dokumentów, z dostosowania przepisów polskich do RODO, których nowelizacja jeszcze przed nami oraz z wprowadzenia nowego rozporządzenia o aktach osobowych.
Czas pracy w produkcji (czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany) w 2019 r.
Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników
2019-05-20
20 maj 2019
2019-05-20
Poznań
Poznań
Czas pracy w produkcji (czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany) w 2019 r.
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z tematu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2019R.
2019-05-21
21 maj 2019
2019-05-21
Warszawa
Warszawa
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY
Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które  obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej -  przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.
RODO w HR – pierwsze miesiące stosowania przepisów - dane biometryczne, monitoring pracowniczy, zmiany w ZFŚS, rekrutacja i zatrudnianie pracowników
2019-05-24
24 maj 2019
2019-05-24
Warszawa
Warszawa
RODO w HR – pierwsze miesiące stosowania przepisów - dane biometryczne, monitoring pracowniczy, zmiany w ZFŚS, rekrutacja i zatrudnianie pracowników
Wprowadzenie do porządku prawnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oznacza zmiany – jak głębokie będzie zależało od praktycznej znajomości rozporządzenia. Zapraszamy na nasze szkolenie Ochrona danych osobowych w działach kadr i HR - aktualny stan prawny.
CONTROLLING PERSONALNY
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
2019-06- 3
3 czerwiec 2019 -
2019-06- 4
4 czerwiec 2019
Warszawa
Warszawa
CONTROLLING PERSONALNY
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NOWE WYZWANIE W 2019 R. – emerytalna rewolucja
2019-06- 3
3 czerwiec 2019
2019-06- 3
Warszawa
Warszawa
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NOWE WYZWANIE W 2019 R. – emerytalna rewolucja
Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY I ZWIĄZKU ZAWODWOEGO PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH PRAWA – Od 1 STYCZNIA 2019 R.
2019-06-11
11 czerwiec 2019
2019-06-11
Warszawa
Warszawa
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY I ZWIĄZKU ZAWODWOEGO PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH PRAWA – Od 1 STYCZNIA 2019 R.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
PROGRAM PŁATNIK 10.02.002 – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019r.
WARSZTATY KOMPUTEROWE
2019-06-14
14 czerwiec 2019
2019-06-14
Warszawa
Warszawa
PROGRAM PŁATNIK 10.02.002 – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019r.
Szkolenie dedykowane jest osobą pracującym na programie Płatnik 10, oraz korzystających z platformy ZUS PUE. Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie programu Płatnik 10, w celu poprawnego tworzenia i korygowania dokumentacji ZUS (korzystanie ze słowników, komponentów i weryfikacji).
CZAS PRACY PO ZMIANACH
Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019r. – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - zaawansowane warsztaty
2019-06-24
24 czerwiec 2019 -
2019-06-25
25 czerwiec 2019
Warszawa
Warszawa
CZAS PRACY PO ZMIANACH
Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.
EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY
Controlling personalny pozwala monitorować proces zarządzania kapitałem ludzkim pod kątem ekonomicznym. Powala podejmować decyzje kadrowe w sposób racjonalny i z odpowiednim uzasadnieniem finansowym. Zapraszamy na szkolenie Efektywny controlling personalny.
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego – SYTUACJE PROBLEMATYCZNE WARSZTATY
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego – sytuacje problematyczne. Warsztaty prowadzi ekspert w dziedzinie prawa pracy, autor książek i publikacji z tej dziedziny. Zapraszamy na szkolenie rozwiązywanie umów o pracę.
BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
Budowa efektywnych systemów wynagradzania. W programie: nowoczesne rozwiązania do zarządzania wynagrodzeniami, tworzenie systemu taryfowego, siatki płac i tabel zasadniczych, dobór formy premiowania, systemy premiowe.
RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Pierwsze miesiące stosowania przepisów w kluczowych obszarach - HR, marketing, e-commerce, IT
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych
25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz pakiet zmian w prawie 200 innych ustawach (nowelizacja branżowa).
Prawo pracy w pigułce 2018/2019
PODSUMOWANIE ROKU ORAZ NOWE ZMIANY w 2019 r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prawo pracy w pigułce 2018/2019
Zapraszamy na szkolenie będące podsumowaniem roku 2018 w zakresie zmian w prawie pracy oraz sygnalizujące nadchodzące zmiany w 2019 r.
PŁACE 2018/2019r. - Sytuacje problematyczne
Kompendium wiedzy dla praktyków
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PŁACE 2018/2019r. - Sytuacje problematyczne
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Paweł Ziółkowski, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach
MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE
Korzystanie z wielu funkcji programu MS Excel pozwala na automatyzację wielu czynności. Trener prowadzący jak szybko przygotowywać raporty, zestawienia zarówno te prostsze jak i rozbudowane. Zapraszamy na szkolenie MS Excel w dziale personalnym.
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU W MIEJSCU PRACY
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU W MIEJSCU PRACY
Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.
UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2019 R. Z uwzględnieniem aspektów przeniesienia praw autorskich
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2019 R. Z uwzględnieniem aspektów przeniesienia praw autorskich
Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.
PRAWO PRACY W 2019r. - Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń – oraz przegląd orzecznictwa
Kompendium wiedzy dla praktyków
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PRAWO PRACY W 2019r. - Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń – oraz przegląd orzecznictwa
Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH
Omówienia stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Ministerstwa Pracy dla sytuacji problemowych dla obliczania wynagrodzeń. Zapraszamy na szkolenie Wynagrodzenia dla zaawansowanych. Szkolenie prowadzi uznany ekspert - autor ponad 10 tys publikacji z zakresu wynagrodzeń.
CONTROLLING  I BUDŻETOWANIE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
CONTROLLING  I BUDŻETOWANIE
Kluczowe techniki controllingu ze szczególnych uwzględnieniem budżetowania. Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, autor licznych publikacji i wdrożeń w wielu organizacjach. Zapraszamy na praktyczne szkolenie Controlling i budżetowanie.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
Celem zarządzania ryzykiem w projekcie jest zwiększenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk korzystnych oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk niekorzystnych. Szkolenie zarządzanie projektem w projekcie przygotowuje do tego.
PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.
ZMIANY W 2015 R.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.
Prawo pracy po zmianach. Interpretacje przepisów przez ZUS, Ministerstwo, Państwową Inspekcję Pracy, orzecznictwo sądowe. Uczestnicy dostaną praktyczne rekomendacje do wdrożenia w praktyce kadrowej. Zapraszamy na szkolenie Prawo pracy po zmianach.
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o RODO. Szkolenie poprowadzi ekspert, który potrafi interpretować przepisy i wskazuje zastosowania, które pozwalają przestrzegać ustawę nie dezorganizując całej firmy.
EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH
Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym i używać większości narzędzi wbudowanych w program MS Excel.
Excel od podstaw
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Excel od podstaw
Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu Microsoft Excel na poziomie podstawowym i używać najbardziej podstawowych narzędzi w programie MS Excel.
 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne
Omówienia stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Ministerstwa Pracy dla sytuacji problemowych dla obliczania wynagrodzeń. Zapraszamy na szkolenie Wynagrodzenia pracownicze w praktyce - sytuacje problematyczne. Szkolenie prowadzi uznany ekspert - autor ponad 10 tys publikacji z zakresu wynagrodzeń.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Ustalenie statusu osoby uprawnionej, źródła i rodzaje przychodów, koszty uzyskania, świadczenia dla osób zatrudnionych, rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne. Zapraszamy na szkolenie Podatek dochodowy - aktualny stan prawny.
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Aktualny stan prawny na temat działalności socjalnej w zakładach pracy, wydatkowania i rozliczania świadczeń. Zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzący jest ekspert w dziedzinie - tysiące publikacji w prasie fachowej, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.
CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE - WARSZTATY
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE - WARSZTATY
szkolenie z równoważnego czasu pracy, które składa się z dwóch części – omówienia zasad planowania czasu pracy z warsztatami polegającymi na analizie przesłanych przed szkoleniem harmonogramów czasu pracy oraz warsztatów z rozliczania nadgodzin w systemie równoważnym.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR
RODO W PRAKTYCE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR
Nadeszła rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 25 maja 2018 weszły do obowiązywania w Polsce przepisy unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z nową krajową ustawą o ochronie danych osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy.
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO
Mierzenie efektywności poszczególnych projektów i procesów HR pozwala podejmować racjonalne, uzasadnione decyzje dotyczące dalszego inwestowania bądź zmiany kierunku podejmowanych działań. Zapraszamy na szkolenie Mierniki efektywności działu personalnego.
PRAWNE ASPEKTY REKRUTACJI W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I RODO
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PRAWNE ASPEKTY REKRUTACJI W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I RODO
Przedstawione zostaną regulacje prawne dotyczących procesu pozyskiwania, selekcji i doboru kandydatów do pracy. Zostaną omówione praktyczne aspekty polskiego prawa pracy oraz unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych (tzw. GDPR/RODO).

Zobacz w dziale:

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Nasze szkolenia z logistyki, szkolenia z transportu i spedycji prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Incoterms 2010, prawo celne, Konwencja CMR, Przepisy umowy ADR, INTRASTAT, Konosament.
Szkolenia - hr, kadry, płace
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.
Szkolenia - prawo
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami prawnymi: Ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Prawo pracy, Prawo budowlane, Służebność przesyłu, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Odpisy z ksiąg wieczystych, Ustawa krajobrazowa.
Szkolenia - nieruchomości, budownictwo
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Zapraszamy na szkolenie z obszaru nieruchomości i budownictwa: Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne, Specustawa przesyłowa, Inwestycje sieciowe, Zaszłości inwestycyjne.
Szkolenia - energetyka, inwestycje
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Nasze szkolenia dla energetyki, szkolenia dla branży inwestycji bazują na doborze ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Specustawa przesyłowa, służebność przesyłu, prawo budowlane, zajęcie pasa ruchu.
Szkolenia komputerowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Nasze  szkolenie Excel ,  uczy jak używać  funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia z Excela dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.
Szkolenia finansowe
PORUSZANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄ : ANALIZY FINANSOWEJ FIRMY, CONTROLLINGU, BUDŻETOWANIA
Nasze szkolenia finansowe prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Controlling finansowy , ceny transferowe , finanse dla niefinansistów .
Szkolenia farmaceutyczne
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.