Szkolenia kadry i płace - Specjalistyczne szkolenia dla działów personalnych zawierające gotowe rozwiązania z zakresu zmian w prawie pracy

Szkolenia - hr, kadry, płace

Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.

 

Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania oraz narzędziowe rozwiązania dla praktyków.

W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry, Płace rekomendujemy następujące szkolenia:

Szkolenia płace online, Szkolenie kadry i płace, Szkolenia kadry online, Prawo Pracy, Czas pracy, Wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Controlling personalny, Mierniki efektywności działu personalnego.

Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Controlling personalny szkolenie opiera się na analizie studium przypadku i praktycznych ćwiczeniach dając szansę poznać wskaźniki controlingu.
2022-02- 3
3 lutego 2022 - 4 lutego 2022
2022-02- 4
Szkolenie online Szkolenie online
Planowanie, zarzadzanie i rozliczanie czasu pracy z wykorzystaniem platformy IT pozwalającej planować i symulować zarządzanie czasem pracy
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
2022-02-17
17 lutego 2022
2022-02-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie rekrutacja kładzie nacisk na rekrutację - pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.
2022-02-17
17 lutego 2022 -18 lutego 2022
2022-02-18
Szkolenie online Szkolenie online
35 najważniejszych orzeczeń sądów pracy dla menedżerów – case study 2021
Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.
2022-02-18
18 lutego 2022
2022-02-18
Szkolenie online Szkolenie online
Zapraszam na szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.
2022-02-22
22 lutego 2022
2022-02-22
Szkolenie online Szkolenie online
Szkolenie ZFŚS przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
2022-02-22
22 lutego 2022
2022-02-22
Szkolenie online Szkolenie online
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych.
2022-02-22
22 lutego 2022
2022-02-22
Szkolenie online Szkolenie online
PRAKTYCZNE WARSZTATY ONLINE
Zapraszamy na kompleksowe 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, oraz zostaną omówione praktyczne sposoby  prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy. 
2022-02-24
24 lutego 2022 -25 lutego 2022
2022-02-25
Szkolenie online Szkolenie online
Korzystanie z wielu funkcji programu MS Excel pozwala na automatyzację wielu czynności. Trener prowadzący jak szybko przygotowywać raporty, zestawienia zarówno te prostsze jak i rozbudowane. Zapraszamy na szkolenie MS Excel w dziale personalnym.
2022-02-24
24 lutego 2022 -25 lutego 2022
2022-02-25
Szkolenie online Szkolenie online
WARSZTATY KOMPUTEROWE
Wersja online: Excel w praktyce - poziom średniozaawansowany – najczęściej wykorzystywane funkcje
Nasze szkolenie Excel średniozaawansowany uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia ms excel dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.
2022-02-24
24 lutego 2022 -25 lutego 2022
2022-02-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.
2022-03-16
16 marca 2022 -17 marca 2022
2022-03-17
Szkolenie online Szkolenie online
Zasady funkcjonowania i współdziałania związku zawodowego z pracodawcą
Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach.
2022-03-17
17 marca 2022
2022-03-17
Szkolenie online Szkolenie online
Praca zdalna, kontrola trzeźwości i sygnaliści– projektowane zmiany, dokumentacja, aktualne stanowiska urzędowe dotyczące kadr i płac oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
Zapraszamy na kompleksowe szkolenie online poruszające najważniejsze kwestie związane z prawem pracy. Podczas szkolenia kodeks pracy omówimy m.in. kwestie pracy zdalnej – podobieństwa i różnice miedzy telepracą a pracą zdalną. Ekspert omówi również projektowane zmiany dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.
2022-03-17
17 marca 2022 -18 marca 2022
2022-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
2022-03-17
17 marca 2022 -18 marca 2022
2022-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Stan aktualny oraz planowane zmiany
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.
2022-03-18
18 marca 2022
2022-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Interaktywne szkolenie Online
Kurs Excel tabele przestawne pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z  architekturą środowiska analiz biznesowych: fakt, miara, wymiar, SQL, ODBC, hurtownia danych, OLAP. Zapraszamy na szkolenie tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej.
2022-03-23
23 marca 2022
2022-03-23
Szkolenie online Szkolenie online
WARSZTATY KOMPUTEROWE ONLINE
Szkolenia ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby w praktyczny sposób ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę.
2022-03-24
24 marca 2022 -25 marca 2022
2022-03-25
Szkolenie online Szkolenie online
HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.
2022-03-24
24 marca 2022 -25 marca 2022
2022-03-25
Szkolenie online Szkolenie online
Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie SN SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
Wersja online: Rozwiązywanie umów o pracę
Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie zapoznani Państwo z orzecznictwem SN z kilku ostatnich lat, poznacie najnowsze ciekawe przypadki, gdy sąd zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy lub też gdy pracodawca przegrywa proces. Pozwoli to na opracowanie katalogu bezpiecznych przyczyn wypowiedzenia i zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.
2022-03-28
28 marca 2022
2022-03-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie daje dodatek Power Query, oraz praktyczne wprowadzenie w funkcje tego programu. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować poznane techniki w swojej pracy z danymi.
2022-04-20
20 kwietnia 2022
2022-04-20
Szkolenie online Szkolenie online
Podczas szkolenia omówimy praktyczne problemy związanych z rozliczaniem podatku dochodowego
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Tabela przestawna z wprowadzeniem do Power Query
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy jak tworzyć i modyfikować tabele przestawne w programie Microsoft Excel
Termin szkolenia online wkrótce.
Wprowadzenie do porządku prawnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oznacza zmiany – jak głębokie będzie zależało od praktycznej znajomości rozporządzenia. Zapraszamy na szkolenie Ochrona Danych Osobowych.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Emerytalna rewolucja, procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy
Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Prawa autorskie, opodatkowanie umów, raportowanie umów o dzieło oraz zmiany 2022
W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się analityczną analizą danych, pracowników działów  analiz, jakości i logistyki, liderów i członkowie zespołów doskonalących.
Termin szkolenia online wkrótce.
WARSZTATY KOMPUTEROWE
Szkolenie dedykowane jest osobą pracującym na programie Płatnik 10, oraz korzystających z platformy ZUS PUE. Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie programu Płatnik 10, w celu poprawnego tworzenia i korygowania dokumentacji ZUS (korzystanie ze słowników, komponentów i weryfikacji).
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2019R.
Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które  obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej -  przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty
Program został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm (energetyka, produkcja, automotive itd.). Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie menedżerom i specjalistom ds. personalnych konsekwencji podjętych decyzji.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Mierzenie efektywności poszczególnych projektów i procesów HR pozwala podejmować racjonalne, uzasadnione decyzje dotyczące dalszego inwestowania bądź zmiany kierunku podejmowanych działań. Zapraszamy na szkolenia dla działu HR.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zapraszamy na szkolenie płace czyli Budowa efektywnych systemów wynagradzania. W programie: nowoczesne rozwiązania do zarządzania wynagrodzeniami, tworzenie systemu taryfowego, siatki płac i tabel zasadniczych, dobór formy premiowania, systemy premiowe.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
PODATKI I UBEZPIECZENIA 2019/2020
W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników w Polsce coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym wiele firm staje przed praktycznym problemem poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu prawno-podatkowych problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Najnowsze trendy w orzecznictwie sądu najwyższego – sytuacje problematyczne. Zmiany dotyczące świadectw pracy oraz mobbingu
Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z aktualnym bogatym orzecznictwem sądów pracy oraz stanowiskami PIP oraz Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie omawianej tematyki.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.
Termin szkolenia online wkrótce.
Praktyka, orzecznictwo, sankcje (przebieg postępowania, rozstrzygnięcia pokontrolne, uprawnienia osoby kontrolującej)
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Polski ustawodawca opublikował 18 października 2021 r. projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa implementującej do prawa polskiego zasady określone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Termin szkolenia online wkrótce.
Umowy między przedsiębiorcami, siła wyższa i inne problemy prawne podmiotów gospodarczych
Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem czyli COVID – 19 zmusza polskich przedsiębiorców i pracodawców do niestandardowych działań.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Opowiemy o tym jak wygląda rola IOD w ocenie organów nadzoru, na czym polega konflikt interesów, jak powinny funkcjonować polityki i procedury, a także jak wspierać organizację w ewidencjonowaniu incydentów, ocenie oraz zgłaszaniu naruszeń.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Pakiet mobilności - najnowsze zmiany 2020
Szkolenie czas pracy kierowców - Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wybrane zagadnienia
Celem szkolenia jest omówienie zmian w PIT, które weszły w życie w 2020 roku, a także zmian planowanych w PIT na 2021 rok.
Termin szkolenia online wkrótce.
Wybrane zagadnienia
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, odprowadzanie wpłat do PPK, a także nowych obowiązków w zakresie ZUS od 2021 roku.
Termin szkolenia online wkrótce.
Szkolenie w formie warsztatów, podczas którego rozwiążą Państwo szereg zadań dotyczących rozliczania nadgodzin.
Termin szkolenia online wkrótce.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Controlling personalny szkolenie opiera się na analizie studium przypadku i praktycznych ćwiczeniach dając szansę poznać wskaźniki controlingu.
3 lutego 2022 - 4 lutego 2022
Szkolenie online
Planowanie, zarzadzanie i rozliczanie czasu pracy z wykorzystaniem platformy IT pozwalającej planować i symulować zarządzanie czasem pracy
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
17 lutego 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie rekrutacja kładzie nacisk na rekrutację - pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.
17 lutego 2022 -18 lutego 2022
Szkolenie online
35 najważniejszych orzeczeń sądów pracy dla menedżerów – case study 2021
Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.
18 lutego 2022
Szkolenie online
Zapraszam na szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.
22 lutego 2022
Szkolenie online
Szkolenie ZFŚS przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
22 lutego 2022
Szkolenie online
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych.
22 lutego 2022
Szkolenie online
PRAKTYCZNE WARSZTATY ONLINE
Zapraszamy na kompleksowe 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, oraz zostaną omówione praktyczne sposoby  prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy. 
24 lutego 2022 -25 lutego 2022
Szkolenie online
Korzystanie z wielu funkcji programu MS Excel pozwala na automatyzację wielu czynności. Trener prowadzący jak szybko przygotowywać raporty, zestawienia zarówno te prostsze jak i rozbudowane. Zapraszamy na szkolenie MS Excel w dziale personalnym.
24 lutego 2022 -25 lutego 2022
Szkolenie online
WARSZTATY KOMPUTEROWE
Wersja online: Excel w praktyce - poziom średniozaawansowany – najczęściej wykorzystywane funkcje
Nasze szkolenie Excel średniozaawansowany uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia ms excel dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.
24 lutego 2022 -25 lutego 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.
16 marca 2022 -17 marca 2022
Szkolenie online
Zasady funkcjonowania i współdziałania związku zawodowego z pracodawcą
Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach.
17 marca 2022
Szkolenie online
Praca zdalna, kontrola trzeźwości i sygnaliści– projektowane zmiany, dokumentacja, aktualne stanowiska urzędowe dotyczące kadr i płac oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
Zapraszamy na kompleksowe szkolenie online poruszające najważniejsze kwestie związane z prawem pracy. Podczas szkolenia kodeks pracy omówimy m.in. kwestie pracy zdalnej – podobieństwa i różnice miedzy telepracą a pracą zdalną. Ekspert omówi również projektowane zmiany dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.
17 marca 2022 -18 marca 2022
Szkolenie online
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
17 marca 2022 -18 marca 2022
Szkolenie online
Stan aktualny oraz planowane zmiany
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.
18 marca 2022
Szkolenie online
Interaktywne szkolenie Online
Kurs Excel tabele przestawne pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z  architekturą środowiska analiz biznesowych: fakt, miara, wymiar, SQL, ODBC, hurtownia danych, OLAP. Zapraszamy na szkolenie tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej.
23 marca 2022
Szkolenie online
WARSZTATY KOMPUTEROWE ONLINE
Szkolenia ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby w praktyczny sposób ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę.
24 marca 2022 -25 marca 2022
Szkolenie online
HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.
24 marca 2022 -25 marca 2022
Szkolenie online
Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie SN SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
Wersja online: Rozwiązywanie umów o pracę
Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie zapoznani Państwo z orzecznictwem SN z kilku ostatnich lat, poznacie najnowsze ciekawe przypadki, gdy sąd zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy lub też gdy pracodawca przegrywa proces. Pozwoli to na opracowanie katalogu bezpiecznych przyczyn wypowiedzenia i zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.
28 marca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie daje dodatek Power Query, oraz praktyczne wprowadzenie w funkcje tego programu. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować poznane techniki w swojej pracy z danymi.
20 kwietnia 2022
Szkolenie online

Szkolenie kadry i płace :

  • Jakie typy szkoleń realizujemy?
    Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia kadry i płace online.

  • W jakich miastach realizujemy szkolenia menadżerskie otwarte?
    Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice.

  • Jakich narzędzi używamy do szkoleń menadżerskich online?
    Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc)

Zobacz w dziale:

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Nasze szkolenia z logistyki, szkolenia z transportu i spedycji prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Incoterms 2010 / 2020, prawo celne, Konwencja CMR, Przepisy umowy ADR, INTRASTAT, Konosament.
Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenia kadry i płace - Specjalistyczne szkolenia dla działów personalnych zawierające gotowe rozwiązania z zakresu zmian w prawie pracy

Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.  
Szkolenia - prawo
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami prawnymi: Ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Prawo pracy, Prawo budowlane, Służebność przesyłu, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Odpisy z ksiąg wieczystych, Ustawa krajobrazowa.  
Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

SZKOLENIA BUDOWNICTWO ONLINE - ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

Zapraszamy na szkolenie z obszaru nieruchomości i budownictwa: Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne, Szkolenia budownictwo, Specustawa przesyłowa, Inwestycje sieciowe, Zaszłości inwestycyjne.
Szkolenia - drogownictwo
Zapraszamy na szkolenie z obszaru drogownictwa: Tymczasowa ogranizacja ruchu, Zmiana organizacji ruchu, Inwestycje w zakresie dróg publicznych, Stała organizacja ruchu, ZRiD i inwestycje w pasie drogi publicznej.
Szkolenia - energetyka, inwestycje
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Nasze szkolenia dla energetyki, szkolenia dla branży inwestycji bazują na doborze ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Specustawa przesyłowa, służebność przesyłu, prawo budowlane, zajęcie pasa ruchu.  
Szkolenia - ochrona środowiska

SZKOLENIA OCHRONA ŚRODOWISKA ONLINE
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami z tematu ochrony środowiska: Ochrona środowiska w firmie / instytucji, Gospodarka odpadami 2019 / 2020, E – mobility  - nowe obowiązki gmin, podmiotów publicznych i przedsiębiorstw energetycznych w świetle ustawy o elektromobilności, Odnawialne źródła energii, Prawo wodne.
Szkolenia komputerowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Profesjonalne szkolenia z obsługi programów komuterowych skierowane dla firm i użytkowników indywidualnych. Poziom szkolenia dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują programy w swojej pracy.
Szkolenia finansowe
PORUSZANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄ : ANALIZY FINANSOWEJ FIRMY, CONTROLLINGU, BUDŻETOWANIA
Nasze szkolenia finansowe prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Controlling finansowy , ceny transferowe , finanse dla niefinansistów .  
Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne
SZKOLENIA DLA FIRM Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I KOSMETYCZNEJ, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.  

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.