Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 - zmiany w prawie

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 - zmiany w prawie

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 - zmiany w prawie

Stan aktualny oraz planowane zmiany

Szkolenia - hr, kadry, płace

INTENSYWNE WARSZTATY ONLINE

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

18.03.2022
10.00 -14.30
Szkolenie online
650 zł netto/os.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę przewidującą rewolucyjne zmiany dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ustawa ta została już opublikowana i wejdzie w życie 29 stycznia 2022 r.

Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców.

Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Po jej wejściu w życie w obiegu pojawią się także nowe typy zezwoleń na pobyt i pracę, wydawane w specjalnie skonstruowanej na potrzeby nowelizacji procedurze – TURBO/EXTRA. Zezwolenia takie, wydane częściowo in blanco, będą rządzić się zupełnie innymi procedurami niż znane dotychczas dokumenty. Z uwagi na skalę spraw, do których będą one wydawane, należy się spodziewać, że staną się częścią rzeczywistości związanej z zatrudnianiem cudzoziemców na długie miesiące. Dla pracodawców istotne jest, aby odpowiednio i terminowo sfinalizować możliwość zatrudniania cudzoziemca na podstawie wniosku wydanego w procedurze TURBO/EXTRA oraz zgodnie z prawem realizować zatrudnienie na nim oparte. W przeciwnym razie pracodawca narażać się będzie na zarzut powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy i związane z nim konsekwencje.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej.

1 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę przewidującą rewolucyjne zmiany dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ustawa ta została już opublikowana i wejdzie w życie 29 stycznia 2022 r.

Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców.

Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Po jej wejściu w życie w obiegu pojawią się także nowe typy zezwoleń na pobyt i pracę, wydawane w specjalnie skonstruowanej na potrzeby nowelizacji procedurze – TURBO/EXTRA. Zezwolenia takie, wydane częściowo in blanco, będą rządzić się zupełnie innymi procedurami niż znane dotychczas dokumenty. Z uwagi na skalę spraw, do których będą one wydawane, należy się spodziewać, że staną się częścią rzeczywistości związanej z zatrudnianiem cudzoziemców na długie miesiące. Dla pracodawców istotne jest, aby odpowiednio i terminowo sfinalizować możliwość zatrudniania cudzoziemca na podstawie wniosku wydanego w procedurze TURBO/EXTRA oraz zgodnie z prawem realizować zatrudnienie na nim oparte. W przeciwnym razie pracodawca narażać się będzie na zarzut powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy i związane z nim konsekwencje.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej

1 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę przewidującą rewolucyjne zmiany dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ustawa ta została już opublikowana i wejdzie w życie 29 stycznia 2022 r.

Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców.

Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Po jej wejściu w życie w obiegu pojawią się także nowe typy zezwoleń na pobyt i pracę, wydawane w specjalnie skonstruowanej na potrzeby nowelizacji procedurze – TURBO/EXTRA. Zezwolenia takie, wydane częściowo in blanco, będą rządzić się zupełnie innymi procedurami niż znane dotychczas dokumenty. Z uwagi na skalę spraw, do których będą one wydawane, należy się spodziewać, że staną się częścią rzeczywistości związanej z zatrudnianiem cudzoziemców na długie miesiące. Dla pracodawców istotne jest, aby odpowiednio i terminowo sfinalizować możliwość zatrudniania cudzoziemca na podstawie wniosku wydanego w procedurze TURBO/EXTRA oraz zgodnie z prawem realizować zatrudnienie na nim oparte. W przeciwnym razie pracodawca narażać się będzie na zarzut powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy i związane z nim konsekwencje.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

[NOWOŚĆ] Rewolucyjna nowelizacja wchodząca w życie 29 stycznia 2022 r.

 • Jakie usprawnienia są rozważane?
 • Czy mają one szansę na realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
 • Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.

[NOWOŚĆ] Procedura TURBO/EXTRA

 • Kogo obejmuje?
 • Zezwolenie wydawane częściowo in blanco
 • Na jak długo zezwolenie?

[NOWOŚĆ] Nakaz wydania decyzji pozytywnej i wyjątki od niego

[NOWOŚĆ] Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 • Kto składa?
 • Termin na złożenie oświadczenia
 • Obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia i wyjątki od niego

[NOWOŚĆ] Wpis warunków zatrudnienia do rejestru

[NOWOŚĆ] Wyłączenie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego

 • Skutki niezachowania terminu na złożenie oświadczenia.
 • Skutki braków formalnych oświadczenia.

[NOWOŚĆ] Zmiana warunków zatrudnienia podstawie zezwolenia wydanego częściowo in blanco

[NOWOŚĆ] Podstawa i skutki wygaśnięcia zezwolenia wydanego częściowo in blanco

Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie
  zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Case study

[NOWOŚĆ] Rewolucyjna nowelizacja wchodząca w życie 29 stycznia 2022 r.

 • Jakie usprawnienia są rozważane?
 • Czy mają one szansę na realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
 • Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.

[NOWOŚĆ] Procedura TURBO/EXTRA

 • Kogo obejmuje?
 • Zezwolenie wydawane częściowo in blanco
 • Na jak długo zezwolenie?

[NOWOŚĆ] Nakaz wydania decyzji pozytywnej i wyjątki od niego

[NOWOŚĆ] Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 • Kto składa?
 • Termin na złożenie oświadczenia
 • Obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia i wyjątki od niego

[NOWOŚĆ] Wpis warunków zatrudnienia do rejestru

[NOWOŚĆ] Wyłączenie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego

 • Skutki niezachowania terminu na złożenie oświadczenia.
 • Skutki braków formalnych oświadczenia.

[NOWOŚĆ] Zmiana warunków zatrudnienia podstawie zezwolenia wydanego częściowo in blanco

[NOWOŚĆ] Podstawa i skutki wygaśnięcia zezwolenia wydanego częściowo in blanco

Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie
  zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Case study

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 14000 osób z obszaru HR, kadry, płace.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,86 na skali pięciostopniowej. Praktycznie wszyscy uczestnicy wracają do nas na kolejne szkolenia.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Kodeks Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2022
 • Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie
 • Zmiany 2020/2021

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.