Jak zmieniły się akta osobowe od 2019 roku?

Z początkiem 2019 roku przedsiębiorcy muszą się przygotować na ważne zmiany w zakresie prowadzenia akt pracowników. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z 28 maja 1996 roku, które było nowelizowane kilka razy od 1 stycznia 2019 roku zastąpił zupełnie nowy akt prawny.

Gamma - Jak zmieniły się akta osobowe od 2019 roku?


Jak zmieniły się akta osobowe od 2019 roku?

Z początkiem 2019 roku przedsiębiorcy muszą się przygotować na ważne zmiany w zakresie prowadzenia akt pracowników. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z 28 maja 1996 roku, które było nowelizowane kilka razy od 1 stycznia 2019 roku zastąpił zupełnie nowy akt prawny.

Celem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku jest dostosowanie teczek pracowników do przepisów RODO i ustawy wprowadzającej nowy okres przechowywania dokumentacji oraz jej elektronizację.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) akta osobowe pracownika składały się z 3 części.

I tak w części A były zgromadzone dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, część B zwierała dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Z kolei część C to dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty w poszczególnych częściach akt należało układać w porządku chronologicznym oraz ponumerować. Każda część akt zawierała pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.

Dotychczasowa tzw. Ustawa o aktach osobowych została zastąpiona z dniem 1 stycznia 2019 rok nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10. 12. 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369)

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Kodeks pracy zmienia się nieustająco. Jedynie znajomość praktycznych konsekwencji zmian pozwala na bezpieczeństwo procesów kadrowych. Zapraszamy na szkolenie zmiany w prawie pracy.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Najistotniejszą zmianą w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest wprowadzenie dodatkowej części do akt osobowych, tj. części D. Ma ona zawierać odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

Z uwagi na specyfikę części D, zawierającą dokumenty, które po upływie określonego czasu należy usunąć przepisy przewidują możliwość jej podziału na mniejsze części dotyczące nałożenia określonej kary. A zatem dokumenty z części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne.

W dalszym ciągu dokumenty w każdej części muszą być ułożone w porządku chronologicznym i ponumerowane, a wykaz dokumentów musi dotyczyć każdej części. 

Na zakończenie warto dodać, że obecnie z obowiązujących przepisów wynika wprost, iż przy ponownym zatrudnieniu pracownika, z którym pracodawca zawarł kolejną umowę o pracę po 31 rudnia 2018 roku, pracodawca ma obowiązek kontynuowania prowadzenia dotychczasowych akt osobowych.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.