Reprezentatywność i prawo weryfikacji liczebności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych wprowadza wiele nowych zasad funkcjonowania tej organizacji. Ważnymi zmianami są przepisy dotyczące reprezentatywności i prawa weryfikacji liczebności związków zawodowych.

Gamma - Reprezentatywność i prawo weryfikacji liczebności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.


Reprezentatywność i prawo weryfikacji liczebności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych wprowadza wiele nowych zasad funkcjonowania tej organizacji. Ważnymi zmianami są przepisy dotyczące reprezentatywności i prawa weryfikacji liczebności związków zawodowych.

W wyniku nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w skład reprezentacji zbiorowej związku zawodowego wchodzą wszystkie osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem. Nie ma znaczenia fakt, czy są jego członkami czy też nie.

Z kolei zaś kwestia ochrony interesów i praw indywidualnych konkretnych osób wymaga ich członkostwa w związkach zawodowych. Ponadto wprowadzono możliwość uwzględnienia danej osoby należącej do kilku organizacji związkowych jako członka tylko jednej z nich wskazanej przez tę osobę.

Nowela tej ustawy podwyższa próg reprezentatywności. I tak z 7 procent do 8 procent zwiększa dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich, natomiast zaś dla pozostałych organizacji z 10 procent do 15 procent.

Jeśli żadna z działających w zakładzie organizacji związkowych nie przekracza powyższych progów, to reprezentatywna jest ta, która ma więcej członków. Co ważne mniej organizacji związkowych może zatem mieć reprezentatywność

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Kodeks pracy zmienia się nieustająco. Jedynie znajomość praktycznych konsekwencji zmian pozwala na bezpieczeństwo procesów kadrowych. Zapraszamy na szkolenie zmiany w prawie pracy.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Inną zmianą jest to, że związki zawodowe ustawa wnosi prawo do wszczynania sporów zbiorowych na zasadach identycznych jak pracownicy dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Oprócz wymienionych zmian nowela wprowadza sądową procedurę weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej.

Nową ustawą zmienia się także zasady przedkładania pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej. Przed zmianą związek zawodowy przedkładał taką informację raz na kwartał. Po zmianie informacje o tej liczbie członków należy przedkładać dwa razy w roku, czyli według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia.

Brak takiej informacji w terminie będzie powodował, że pracodawca nie będzie zobowiązany współpracować z organizacją związkową w  sprawach, w których współpracę taką przewidują przepisy.

Ważną zmianą jest także umożliwienie pracodawcy sprawdzenia liczby członków tej organizacji. Po zmianach w ustawie pracodawca może sprawdzić liczbę członków związku zawodowego. Ponadto związek ten ma 30 dni na złożenie w sądzie wniosku o ustalenie liczby członków. Z kolei sąd ma 60 dni na wydanie wyroku.

W toku postępowania to związek ma obowiązek podania, kto i od kiedy był członkiem organizacji. Jeżeli ewentualne wątpliwości pracodawcy nie potwierdzą się w postępowaniu pracodawca nie będzie mógł przez kolejny rok złożyć następnego zastrzeżenia.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.