Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery społeczne

Bariery społeczne. Zobacz jakie bariery komunikacyjne utrudniają kontakt z pracownikami.

28 kwietnia 2017
zdjęcie - Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery społeczne

BARIERY SPOŁECZNE

Brak zaufania do partnera
Brak zaufania do partnera może być przeszkodą w komunikacji, gdy nadawca postrzegany jest jako osoba niewiarygodna, niedysponująca wiedzą w danej dziedzinie, czyli postrzegana jest jako niekompetentna. Będziemy z dystansem traktować osobę, która przekazuje sprzeczne i niespójne informacje lub gdy zdradza komunikaty fałszu.

Język
Ludzie często posługują się różnymi specyficznymi językami. Z jednej strony jest to wynikiem różnic w wykształceniu, a z drugiej strony wynika to z kultury oraz grupy odniesienia. Używanie języka specjalistycznego jest właśnie przykładem przyjęcia pewnej  formuły. Dlatego mogą rodzić się przeszkody w kontakcie dwóch osób posługujących się różnymi językami. Trudność powstaje, gdy słowa nie znaczą tego samego dla nadawcy i odbiorcy. Używanie przez nadawcę gwary, żargonu, słów niezrozumiałych przez odbiorcę utrudnia zrozumienie treści, np.: makler giełdowy tłumaczący laikowi, że powinien się posiłkować w swoich prognozach inwestycyjnych krótkoterminowymi liniami oparcia.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Niezgodność komunikatu werbalnego z niewerbalnym
Sprzeczność komunikacyjna, która przejawia się w tym, że to, co przekazujemy za pomocą słów, nie jest odzwierciedlone w innych sygnałach. W kontakcie telefonicznym dotyczy to parametrów głosu. Może się bowiem zdarzyć, że akceptacji i życzliwości, przekazywanych za pomocą słów, nieświadomie przeciwstawiamy zniecierpliwienie zawarte w głosie. Ta niezgodność osłabia skuteczność komunikacji oraz podważa prawdomówność rozmówcy. W kontakcie bezpośrednim niezgodności z reguły dotyczą braku spójności pomiędzy wypowiedziami, a mową ciała.

Nieostrożność
Nieostrożność w tym kontekście rozumiana jest dwojako. Po pierwsze, kiedy nadawca mówi bez zastanowienia się, bez brania pod uwagę, jak jego wypowiedź odbierze rozmówca. Wynikają z tego często nieprzyjemne konsekwencje, np.: kiedy klient dowiaduje się, że mamy mały bałagan w firmie i jego dokumentacja chwilowo zaginęła. Z drugim wariantem tej bariery komunikacyjnej mamy do czynienia, kiedy odbiorca nie słucha uważnie i może nie zrozumieć sensu komunikatu.

Fasadowe podtrzymywanie rozmowy
Fasadowe podtrzymywanie rozmowy polega na sztucznym podtrzymywaniu rozmowy za pomocą słów, np.: tak, tak; prawda; wiem;  oczywiście; naprawdę; tak, to interesujące; niesłychane lub za pomocą dźwięków paralingwistycznych: aha, yhm itp. Słuchacz nie jest zaangażowany w rozmowę, ale stara się stwarzać pozory zainteresowanego tematem.  Słucha na tyle, aby nie tracić wątku przewodniego. Jeśli w reakcjach naszego rozmówcy pojawia się zbyt wiele komunikatów podtrzymujących rozmowę może to być znak, że słucha nas bardzo selektywnie i bez zaangażowania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Co trzeba zrobić żeby bardziej wierzyć w swoje siły i kompetencje? Jak pozbyć się tremy? Jak być bardziej kreatywnym i innowacyjnym? Jak być wielozadaniowym? Zapraszamy do naszego działu szkoleń z efektywności osobistej np: szkolenie zarządzanie stresem, szkolenie komunikacja interpersonalna, szkolenie asertywność. Zapraszamy serdecznie do działu szkolenia sprzedażoweSprzeciwianie się
Sprzeciwianie się przyczynia się do tego, że druga strona nigdy nie czuje się
w kontakcie naprawdę wysłuchana. Niektórzy mają silną tendencję do niezgadzania się ze swoim rozmówcą. Człowiek, który w ten sposób reaguje, uwielbia polemi­kę szczególnie, jeśli wychodzi z niej zwycięsko. Podczas rozmowy szuka i zapamiętuje  wypowiedzi, które może podważyć, dlatego jego zaangażowanie w słuchanie jest wybiórcze. Rozmówca tego pokroju jest nadmiernie przekonany o posiadaniu racji. Niektóre osoby mają tendencję do forsowania swoich opinii, niezależnie od tego, co zostało powiedziane przez partnera.

Udzielanie rad
Zdarzają się osoby, które po usłyszeniu kilku słów rozmówcy, gotowe są udzielać dobrych rad. Nie jest to jednak skutecznym zabiegiem podtrzymywania relacji, chyba że ktoś oczekuje podpowiedzi i prosi o wskazówkę, jak ma się zachować w określonej sytuacji. Zazwyczaj takie zachowanie odebrane jest jako pouczanie i moralizowanie szczególnie, jeśli ktoś podkreśla, że robimy coś źle, a on ma receptę na sukces.

Brak współpracy
Szanse na skuteczną komunikację są ograniczone, jeśli jedna ze stron nie ma chęci do nawiązania współpracy lub współdziałanie z jej strony jest znikome. Osoby, które z góry nastawione są negatywnie do rozmówcy lub do samej idei spotkania, będą wyrażały niechęć, która już na samym początku może zablokować kontakt.

Bariery komunikacyjne wynikające ze sposobu prowadzenia rozmowy
Nie tylko treści są istotne w przekazie, ale i forma komunikatu. Wartość informacyjna słów bez kontekstu, który tworzy między innymi forma wypowiedzi, to jedynie 7% całości przekazu. To właśnie sposób mówienia pozwala nam stosować takie zabiegi werbalne, jak ironia czy sarkazm. Do najczęstszych barier, wynikających ze sposobu prowadzenia rozmowy, zaliczamy:
Niesłuchanie, przerywanie, kończenie zdania za rozmówcę, wtrącanie

  • Manipulowanie
  • Wywieranie presji
  • Przerzucanie odpowiedzialności na innych
  • Stawianie rozmówcy przed faktami
  • Atakowanie, straszenie, grożenie
  • Niekonstruktywna krytyka
  • Poniżanie, lekceważenie
  • Ośmieszanie, upokarzanie
  • Złośliwość, ironizowanie
Zobacz szkolenie z komunikacji i szkolenie zarządzanie czasem oraz inne, nasze szkolenia interpersonalne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Warto nas wybrać!

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

21 kwietnia 2020
Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
21 kwietnia 2020
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
20 kwietnia 2020
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
20 kwietnia 2020
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
20 kwietnia 2020
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.