Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery społeczne

Bariery społeczne. Zobacz jakie bariery komunikacyjne utrudniają kontakt z pracownikami.

Gamma - Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery społeczne

  BARIERY SPOŁECZNE

  Brak zaufania do partnera
  Brak zaufania do partnera może być przeszkodą w komunikacji, gdy nadawca postrzegany jest jako osoba niewiarygodna, niedysponująca wiedzą w danej dziedzinie, czyli postrzegana jest jako niekompetentna. Będziemy z dystansem traktować osobę, która przekazuje sprzeczne i niespójne informacje lub gdy zdradza komunikaty fałszu.

  Język
  Ludzie często posługują się różnymi specyficznymi językami. Z jednej strony jest to wynikiem różnic w wykształceniu, a z drugiej strony wynika to z kultury oraz grupy odniesienia. Używanie języka specjalistycznego jest właśnie przykładem przyjęcia pewnej  formuły. Dlatego mogą rodzić się przeszkody w kontakcie dwóch osób posługujących się różnymi językami. Trudność powstaje, gdy słowa nie znaczą tego samego dla nadawcy i odbiorcy. Używanie przez nadawcę gwary, żargonu, słów niezrozumiałych przez odbiorcę utrudnia zrozumienie treści, np.: makler giełdowy tłumaczący laikowi, że powinien się posiłkować w swoich prognozach inwestycyjnych krótkoterminowymi liniami oparcia.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.  Niezgodność komunikatu werbalnego z niewerbalnym
  Sprzeczność komunikacyjna, która przejawia się w tym, że to, co przekazujemy za pomocą słów, nie jest odzwierciedlone w innych sygnałach. W kontakcie telefonicznym dotyczy to parametrów głosu. Może się bowiem zdarzyć, że akceptacji i życzliwości, przekazywanych za pomocą słów, nieświadomie przeciwstawiamy zniecierpliwienie zawarte w głosie. Ta niezgodność osłabia skuteczność komunikacji oraz podważa prawdomówność rozmówcy. W kontakcie bezpośrednim niezgodności z reguły dotyczą braku spójności pomiędzy wypowiedziami, a mową ciała.

  Nieostrożność
  Nieostrożność w tym kontekście rozumiana jest dwojako. Po pierwsze, kiedy nadawca mówi bez zastanowienia się, bez brania pod uwagę, jak jego wypowiedź odbierze rozmówca. Wynikają z tego często nieprzyjemne konsekwencje, np.: kiedy klient dowiaduje się, że mamy mały bałagan w firmie i jego dokumentacja chwilowo zaginęła. Z drugim wariantem tej bariery komunikacyjnej mamy do czynienia, kiedy odbiorca nie słucha uważnie i może nie zrozumieć sensu komunikatu.

  Fasadowe podtrzymywanie rozmowy
  Fasadowe podtrzymywanie rozmowy polega na sztucznym podtrzymywaniu rozmowy za pomocą słów, np.: tak, tak; prawda; wiem;  oczywiście; naprawdę; tak, to interesujące; niesłychane lub za pomocą dźwięków paralingwistycznych: aha, yhm itp. Słuchacz nie jest zaangażowany w rozmowę, ale stara się stwarzać pozory zainteresowanego tematem.  Słucha na tyle, aby nie tracić wątku przewodniego. Jeśli w reakcjach naszego rozmówcy pojawia się zbyt wiele komunikatów podtrzymujących rozmowę może to być znak, że słucha nas bardzo selektywnie i bez zaangażowania.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Co trzeba zrobić żeby bardziej wierzyć w swoje siły i kompetencje? Jak pozbyć się tremy? Jak być bardziej kreatywnym i innowacyjnym? Jak być wielozadaniowym? Zapraszamy do naszego działu szkoleń z efektywności osobistej np: szkolenie zarządzanie stresem, szkolenie komunikacja interpersonalna, szkolenie asertywność. Zapraszamy serdecznie do działu szkolenia sprzedażowe  Sprzeciwianie się
  Sprzeciwianie się przyczynia się do tego, że druga strona nigdy nie czuje się
  w kontakcie naprawdę wysłuchana. Niektórzy mają silną tendencję do niezgadzania się ze swoim rozmówcą. Człowiek, który w ten sposób reaguje, uwielbia polemi­kę szczególnie, jeśli wychodzi z niej zwycięsko. Podczas rozmowy szuka i zapamiętuje  wypowiedzi, które może podważyć, dlatego jego zaangażowanie w słuchanie jest wybiórcze. Rozmówca tego pokroju jest nadmiernie przekonany o posiadaniu racji. Niektóre osoby mają tendencję do forsowania swoich opinii, niezależnie od tego, co zostało powiedziane przez partnera.

  Udzielanie rad
  Zdarzają się osoby, które po usłyszeniu kilku słów rozmówcy, gotowe są udzielać dobrych rad. Nie jest to jednak skutecznym zabiegiem podtrzymywania relacji, chyba że ktoś oczekuje podpowiedzi i prosi o wskazówkę, jak ma się zachować w określonej sytuacji. Zazwyczaj takie zachowanie odebrane jest jako pouczanie i moralizowanie szczególnie, jeśli ktoś podkreśla, że robimy coś źle, a on ma receptę na sukces.

  Brak współpracy
  Szanse na skuteczną komunikację są ograniczone, jeśli jedna ze stron nie ma chęci do nawiązania współpracy lub współdziałanie z jej strony jest znikome. Osoby, które z góry nastawione są negatywnie do rozmówcy lub do samej idei spotkania, będą wyrażały niechęć, która już na samym początku może zablokować kontakt.

  Bariery komunikacyjne wynikające ze sposobu prowadzenia rozmowy
  Nie tylko treści są istotne w przekazie, ale i forma komunikatu. Wartość informacyjna słów bez kontekstu, który tworzy między innymi forma wypowiedzi, to jedynie 7% całości przekazu. To właśnie sposób mówienia pozwala nam stosować takie zabiegi werbalne, jak ironia czy sarkazm. Do najczęstszych barier, wynikających ze sposobu prowadzenia rozmowy, zaliczamy:
  Niesłuchanie, przerywanie, kończenie zdania za rozmówcę, wtrącanie

  • Manipulowanie
  • Wywieranie presji
  • Przerzucanie odpowiedzialności na innych
  • Stawianie rozmówcy przed faktami
  • Atakowanie, straszenie, grożenie
  • Niekonstruktywna krytyka
  • Poniżanie, lekceważenie
  • Ośmieszanie, upokarzanie
  • Złośliwość, ironizowanie
  Zobacz szkolenie z komunikacji i szkolenie zarządzanie czasem oraz inne, nasze szkolenia interpersonalne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Warto nas wybrać!

   

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.