Im mniej tym więcej – Im mniej masz czasu tym masz go więcej

Czas jest wielkością, która służy do chronologicznego szeregowania zdarzeń. Zgodnie z definicją „czas jest wielkością bezwzględną, absolutną, niezależną od przestrzeni i jakichkolwiek czynników fizycznych, tzn. upływa jednakowo we wszystkich układach odniesienia”.

Gamma - Im mniej tym więcej - Im mniej masz czasu tym masz go więcej

Im mniej tym więcej - Im mniej masz czasu tym masz go więcej


Czas jest nieodnawialnym zasobem. Nie można go zaoszczędzić ani zatrzymać. Możliwe jest jednak kierowanie swoimi działaniami w czasie.
 
Zgodnie z powyższą definicją czasem nie można zarządzać. Jako wielkość absolutna jest niezależna od żadnych czynników. Jeżeli spojrzymy na czas jako na zasób – należący do człowieka lub do organizacji – to jest on wartością specyficzną. Jest zasobem nieodnawialnym, na który nie mamy żadnego wpływu. Dlatego coraz częściej mówimy o zarządzaniu sobą w czasie. Na własne działania, zachowania, postawy, przekonania mamy przecież wpływ. Efektywność wykorzystania czasu zależy przede wszystkim od nas samych. Skoro nie możemy wydłużyć doby, pracujmy nad sobą – w taki sposób, aby dostępny czas starczył na realizację wszystkich naszych potrzeb, zadań i celów.
 

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak zarządzać swoim stresem w pracy? Jak rozwiązywać konflikty i asertywnie komunikować się w życiu prywatnym i zawodowym? Czy trening pewności siebie zmieni Twoje życie? Zobacz nasze szkolenia z rozwoju osobistego np: szkolenia z komunikacji interpersonalnej, szkolenie z negocjacji.

 
Kluczową umiejętnością w zarządzaniu sobą w czasie jest skuteczne planowanie oraz organizacja działań. Systematyczne, strategiczne planowanie daje poczucie kontroli nad czasem oraz świadomość, że możemy pogodzić wiele aktywności. Umiejętność planowania można usprawniać i w tym celu warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami.
 
Jeśli chcesz polepszyć swoje zarządzanie czasem zainteresuj się szkoleniem: szkolenie dla kierowników. Więcej szkoleń dla menedżerów znajdziesz w dziale: szkolenia otwarte warszawa. Zapraszamy.
 
Dobry plan powinien być:
  • Celowy. Zrealizowanie planu powinno prowadzić do osiągnięcia konkretnego, zamierzonego celu w określonym terminie. Dobrze dookreślone cele operacyjne nadają sens naszym działaniom. Człowiek w swoich dążeniach potrzebuje pewnej struktury, która nadaje kierunek naszym posunięciom. Kiedy plan ma jasno wytyczony cel, wiemy, do czego dążymy i z czego musimy się rozliczyć. Jasno sprecyzowany cel pozwala na dobór odpowiednich narzędzi oraz zadań, za pomocą których będziemy realizować projekt. Zrealizowanie celu daje poczucie satysfakcji i motywację do kolejnych przedsięwzięć.

  • Wykonalny. Dobrze skonstruowany plan musi być dostosowany do możliwości oraz ograniczeń wykonawcy. Planując wykonanie określonej pracy, musimy przeanalizować,  jakie są nasze mocne oraz słabe strony w kontekście wykonywania określonych czynności, np. jeśli zazwyczaj pracujemy powoli, to musimy uwzględnić to w ramach czasowych realizowania określonego projektu; gdy naszą mocną stroną jest praca zespołowa, to warto przedsięwzięcie realizować w grupie itp. Zanim w ogóle przystąpimy do pracy nad wytyczonym zadaniem, trzeba szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posiadamy odpowiednie kompetencje, aby zaangażować się w jego realizację. Z kwestią wykonalności związane są inne kryteria, np. czas określony przez zleceniodawcę na realizację projektu może okazać się niewystarczający. Plan będzie niewykonalny, kiedy środki przeznaczone na jego realizację będą zbyt małe lub będzie niedostosowany do szeroko rozumianych warunków.

  • Zgodny wewnętrznie. Dobry plan powinien być spójny wewnętrznie. Oznacza to, że nie powinien zawierać takich elementów, które się wykluczają lub uniemożliwią późniejszą jego realizację. Zgodność wewnętrzna jest gwarantem sprawnego realizowania projektu. Zdarza się czasem sytuacja, kiedy na zaawansowanym etapie realizacji planu trzeba modyfikować koncepcje, gdyż np. odkryto sprzeczne cele operacyjne, których realizacji nie można pogodzić. Konsekwencje braku spójności często są bardzo kosztowne, czasochłonne i są utrudnieniem, dlatego warto na starcie je wyeliminować.

  • Prosty w budowie. Dobry plan powinien mieć przejrzystą strukturę, czyli jasno określone cele i zadania.  Powinien być również łatwy do zrozumienia oraz czytelny.  Poszczególne etapy realizacji planu powinny być wyszczególnione oraz w przejrzysty sposób opisane.

  • Plastyczny. W realizacji planów zdarzają się sytuacje, kiedy zachodzi konieczność wprowadzania poprawek, modyfikacji. Plastyczność planu polega właśnie na tym, że istnieje możliwość modyfikowania projektu w pewnych jego fragmentach. Elastyczny plan jest zazwyczaj podatny na konieczne przeróbki bez zagrożenia dla istoty całego projektu. Czasem zmiany w planowaniu uwarunkowane są czynnikami zewnętrznymi, których mieliśmy prawo nie uwzględnić w pracach przygotowawczych. W takich sytuacjach podatny na modyfikacje plan pozwala realizować założony cel bez drastycznych  zmian.

  • Dookreślony. Dobry plan jest opracowany w całości, rozpisany na poszczególne etapy. Uwzględniony jest czas realizacji poszczególnych elementów projektu. Dobrze dookreślony plan uwzględnia wszelkie niezbędne środki, realizatorów projektu i ich kompetencje oraz formę ewaluacji wykonanej pracy.

Jest to poziom czysto techniczny – jednak bardzo ważny. Znajomość i biegłość w stosowaniu technik i narzędzi zarządzaniem czasem pozwala każdego dnia efektywnie realizować cele zarówno zawodowe, jak i osobiste. Wiedza oraz umiejętności zarządzania czasem pozwalają w efektywny sposób planować, realizować cele oraz są pomocne w rozliczaniu się z efektów wykonanej pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz szkolenia online i szkolenia menadżerskie realizowane w Gammie dotyczące sprzedaży i rozwoju. Sprawdź szkolenia HR i dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.