Jakie są teorie motywowania pracowników?

Z tematem motywacji pracowników musi zapoznać się każdy lider. Motywowanie pracowników jest podstawowym zadaniem managera kierującego zespołem. To odpowiednia motywacji pracowników świadczy o tym, czy zadania i cele, które zostały przedstawione przez przełożonego zostaną odpowiednio wykonane.

zdjęcie - (the_title())

 
Jakie są teorie motywowania pracowników?

Z tematem motywacji pracowników musi zapoznać się każdy lider. Motywowanie pracowników jest podstawowym zadaniem managera kierującego zespołem. To odpowiednia motywacji pracowników świadczy o tym, czy zadania i cele, które zostały przedstawione przez przełożonego zostaną odpowiednio wykonane.

Skuteczny manager to taki, który potrafi właściwie profesjonalnie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasad i technik motywować pracowników. Wiedzę w tym zakresie można zdobyć korzystając z różnego rodzaju szkoleń. Celem szkolenia z motywowania pracowników jest poszerzenie wiedzy o pojęciu motywacji, omówienie zasad motywowania do pracy oraz motywatorów do pracy. Ponadto szczegółowo zostaną zaprezentowane różne teorie motywacji.

Zagadnienie motywacji od dawna i dość często występuje w literaturze. Dzięki temu można zgromadzić wiele definicji tego pojęcia. Oto niektóre z definicji.
T. Pszczołowski w 1978 roku napisał, że motywacja to wpływanie na zachowanie się podmiotu działania za pośrednictwem bodźców, które to przekształcone zostaną w motywy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W dużej mierze umiejętności przywódcze można wypracować. Dobre zarządzanie zespołem to sztuka dobrego motywowania oraz delegowania zadań. Zdobądź niezbędną wiedzę potrzebną, by zostać EXELLENT MENAGEREM! Zapraszamy na szkolenie z zarządzania zespołem.Mogą Cię również zainteresować: szkolenia po angielsku, szkolenie rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Z kolei zaś H. Koontz, O’Donnell, H. Weihrich, w 1984 roku motywację zdefiniowali jako czynnik który wywołuje następujący łańcuch reakcji. Początkiem tego łańcucha są odczuwane potrzeby, powodujące określone żądania. Zaś niespełnione pragnienia prowadzą do wzrostu napięć psychicznych i w efekcie przyczyniają się do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów.

Biorąc pod uwagę mnogość definicji, w celu zrozumienia co to jest motywacja w pracy warto uczestniczyć w szkoleniu o tej tematyce.
Tak jak wiele jest definicji pojęcia motywacja tak samo jest sporo teorii motywacji. Warte uwagi teorie motywacji to:

 • Teoria modyfikacji zachowań wg Skinner 1971 rok;
 • Teoria redukcji siły napędu wg Hull 1951rok;
 • Teoria społecznego uczenia się wg Bandura 1977 rok:
 • Teoria społecznego uczenia się wg Rotter 1954 rok;
 • Teoria motywacji wewnętrznej wg Deci 1975 rok;
 • Teoria oczekiwań wg Vroom 1964 rok;
 • Teoria Maslowa 1954 rok. Opracował on powszechnie znaną hierarchię potrzeb człowieka. Mówi ona o tym że zaspokojenie potrzeb wyższych jej szczebli jest możliwe dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższych. Szczeble te obejmują potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i samorealizacji.
 • Teoria ERG to inna hierarchia potrzeb. Wskazuje ona na trzy poziomy hierarchii: egzystencja, przynależność oraz rozwój. Mówi on inaczej niż Maslow, że poziomy te mogą być realizowane jednocześnie. (Alderfer 1972 rok)
 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga. Wskazał on na istnienie czynników wyższego rzędu czyli motywacyjnych oraz podstawowych czyli higieny. Do czynników motywacyjnych zaliczyć przede wszystkim można: uznanie, rozwój, awans,, odpowiedzialność, zaś do higieny: warunki pracy, stosunki międzyludzkie, bezpieczeństwo wynagrodzenia, oraz styl kierowania. (Herzberg 1966 rok )
 • Teoria osiągnięć wg McClelland 1961 rok;
 • Teoria X i Y wg McGregor 1960 rok.

Każdy uczestnik na szkoleniu pozna zasady motywowania pracowników a w szczególności omówione zostaną: zasada proporcjonalności, zasada zróżnicowania, zasada zachowania progów bodźcowych, zasada niewielkiej odległości czasowej, zasada internalizacji celów organizacji, zasada kompleksowości i systematyczności, zasada prostoty i przejrzystości systemu motywacyjnego, oraz zasada umowy prawnej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W dużej mierze umiejętności przywódcze można wypracować. Dobre zarządzanie zespołem to sztuka dobrego motywowania oraz delegowania zadań. Zdobądź niezbędną wiedzę potrzebną, by zostać EXELLENT MENAGEREM! Zapraszamy na szkolenie z zarządzania zespołem.Mogą Cię również zainteresować: szkolenia po angielsku, szkolenie rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Menedżerowie w trakcie szkolenia dowiedzą się jakie są najlepsze motywatory do pracy. Motywatory to bardzo ważne zagadnienie bowiem, powinny być dobrane do indywidualnych potrzeb danego pracownika. Każdego pracownika co innego demotywuje i motywuje. Elementem, który decyduje o tym to system wartości i osobowość pracownika. A zatem motywować może: kasa, pochwała, realizacja pomysłów, wyzwania, klimat w pracy, zadowolenie a także stabilność.
Dzięki wykorzystaniu w praktyce przez menedżerów wiedzy uzyskanej na szkoleniu powinni oni zyskać lojalnych podwładnych, zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy, którzy będą się angażować się w rozwój przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że cały proces motywowania powinien być konsekwentny w jego stosowaniu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.