Wybrane metody i narzędzia analizy wnętrza organizacji

Analiza wnętrza organizacji służy do rzetelnej oceny silnych i słabych stron organizacji, jak również do porównania się z konkurencją i oceny pozycji firmy na rynku. Na podstawie analizy wewnętrznej można zidentyfikować wyróżniki firmy, kształtujące jej ofertę wartości dla klienta.

Gamma - Wybrane metody i narzędzia analizy wnętrza organizacji

Analiza organizacji - Analiza kluczowych czynników sukcesu (analiza kcs)


Narzędzie to zostało stworzone do oceny potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Istotnym jest tu jednak założenie, że aby znaleźć kluczowe umiejętności przedsiębiorstwa i ocenić jego szanse konkurencyjne na rynku, nie trzeba analizować dokładnie każdego elementu jego działania.

Wystarczy wiedzieć jakie umiejętności mają strategiczne znaczenie w danym sektorze lub na danym rynku i zbadać ich stan w danej firmie.

Podejście to mówi, że ważne jest, aby firma wyróżniała się tylko pod względem kluczowych czynników sukcesu, a nie żeby była dobra pod każdym względem.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz też: szkolenia interpersonalne

Procedurę przeprowadzenia analizy kluczowych czynników sukcesu można opisać kolejnymi krokami:

 • Krok 1
  Na wstępie członkowie zespołu strategicznego ustalają listę 8-12 czynników ich zdaniem decydujących o sukcesie firm w analizowanej branży. Ważne jest, aby czynniki te odzwierciedlały oczekiwania klientów danej branży, ale także by pokazywały jakie elementy wewnętrzne firm decydują o np. osiąganiu wysokiej rentowności w branży (przykładowo: w przemyśle stoczniowym, jednym z istotnych czynników sukcesu są relacje z instytucjami finansującymi. Ten czynnik nie dotyczy samej oferty, zatem nie byłby wskazany jako czynnik sukcesu widziany oczami klienta, ale nie zmienia to faktu, że jest on szalenie istotnym czynnikiem dla utrzymywania stabilności/ płynności finansowej stoczni).

 • Krok 2
  Po ustaleniu listy należy określić wagi dla poszczególnych czynników.

 • Krok 3
  Następnie ustala się kryteria dokonywania oceny / warunki brzegowe. Warto pokrótce opisać z góry jak powinien kształtować się dany czynnik, by został oceniony na 1, na 2, na 3 itd.

 • Krok 4
  Gdy zespół ma już gotowe czynniki, ich wagi oraz kryteria oceny, powinien przystąpić do oceny analizowanej firmy. Warto zwrócić uwagę, by możliwie obiektywnie ocenić badaną firmę, np. wczuć się w rolę zewnętrznych konsultantów i możliwie dokładnie sprawdzać wartości dla poszczególnych czynników. W ten sposób powstanie wstępny profil konkurencyjny badanej firmy oraz uzyskana zostanie procentowa ocena reprezentująca pozycję firmy w jej branży.

Wykonanie takiego samego profilu oceny dla najważniejszych konkurentów pozwala wskazać obszary, którymi firma może wyróżniać się na rynku oraz obszary wymagające największej poprawy.

Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia handlowe i menadżerskie np: i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.

 

Analiza SWOT

Analiza SWOT (analiza silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia) stanowi podsumowanie i syntezę wyników innych analiz strategicznych. Aby analiza ta była wartościowa, powinna być wykonywana możliwie dokładnie, dogłębnie. Wyciągane do niej wnioski powinny mieć rzetelne pokrycie w danych czy konkretnych podejmowanych działaniach.

Szczególnie częstym błędem w analizie SWOT jest niewłaściwe definiowanie szans i zagrożeń.
Należy podkreślić, że szansami nie są pomysły na rozwój firmy, ale czynniki od niej niezależne, występujące w otoczeniu dalszym lub bliższym, które mogą stanowić dla firmy okazję dla rozwoju. Z reguły szanse są szansami dla większości graczy na rynku.

Kluczowe jest zatem możliwie wczesne ich dostrzeżenie i wykorzystanie dla podniesienia konkurencyjności/innowacyjności firmy.

Najczęściej silne i słabe strony określamy na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz wewnętrznych, zaś szanse i zagrożenia czerpiemy z przeprowadzonych analiz otoczenia dalszego i bliższego.

Dodatkowo, można jeszcze zadać sobie kilka pytań o wnętrze firmy, by bardziej rzetelnie ocenić jej siły i słabości. Dobrą praktyką jest identyfikacja silnych i słabych stron nie „ogólnie”, lecz w porównaniu z kluczowymi rywalami, z perspektywy konkurowania w konkretnej domenie (analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza kcs)

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.