System oceny pracowników

Systematyczna ocena pracowników sprzyja poprawnemu budowaniu potencjału kadrowego oraz w prawidłowy sposób motywuje ludzi do działania. Okresowe ocenianie pracowników jest bardzo ważne w kierowaniu personelem.

Gamma - System oceny pracowników

   

  Systematyczna ocena pracowników sprzyja poprawnemu budowaniu potencjału kadrowego oraz w prawidłowy sposób motywuje ludzi do działania. Okresowe ocenianie pracowników jest bardzo ważne w kierowaniu personelem. Ocenianie jest procesem długotrwałym, skomplikowanym, ale wyniki oceny mają w praktyce wielorakie zastosowanie. System oceny pracowników jest to zbiór elementów oraz relacji zachodzących między współpracownikami. Ocena ma poprawić efektywność pracy zespołu. Do najważniejszych elementów systemu oceny pracowników należy przede wszystkim określenie celu oceniania, określenie zasad stosowania oceny oraz przedmiot i podmiot oceniania. Ważne są również kryteria oceniania oraz metody i techniki stosowane podczas oceny. Do niewątpliwych korzyści wynikających ze stosowania ocen pracowniczych zarówno korzyści dla oceniającego, jak i ocenianego. Oceniający dostaje przede wszystkim obraz danego pracownika. Pozwala to na podejmowanie lepszych decyzji w zespole, polepszenie komunikacji z pracownikami oraz szczegółowe nakreślenie potrzeb z zakresu szkoleń i sposobów dokształcania pracowników. Od strony pracownika system oceny pracowniczej ma również wiele korzyści. Oceniani otrzymują informację zwrotną o efektach pracy oraz oczekiwaniach przełożonych wobec nich samych. Otrzymują wiedzę na temat swoich słabych i mocnych stron w kontekście życia zawodowego. Mają również szansę na rozwiązanie trudności zawodowych, przedstawienie swoich potrzeb i uzgodnienie dalszego planu działania. W wyniku oceny pracowniczej mogą również zmienić się relacje na polu pracownik- pracodawca. Pracownik ma możliwość wymiany poglądów oraz opinii na temat swojej pracy. System oceny pracowników pełni w przedsiębiorstwie kilka ważnych funkcji. Jest to między innymi funkcja informacyjna, ale również rozwojowa i motywacyjna. Prawidłowo działający system oceny pracowników powinien być funkcjonalny, obiektywny oraz kompleksowy. Ma on przede wszystkim przynosić korzyści dla obu stron: pracowników i ich przełożonych.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.