Pracownicze Plany Kapitałowe – Nowy pomysł na wyższą emeryturę

Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej. W tym artykule opiszemy czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jak będzie wyglądał harmonogram PPK.

zdjęcie - (the_title())

 

Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowy pomysł na wyższą emeryturę

 

Wstęp

Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej.

W różnego rodzaju badaniach ok. 75 proc. Polaków deklaruje, że nie odkłada pieniędzy na starość. Jako główny powód podawany jest brak wystarczających środków finansowych.

Jednak prognozowane niskie emerytury w przyszłości spowodowane procesami demograficznymi – coraz dłuższym średnim trwaniem życia przy jednoczesnej małej liczbie urodzeń – zmobilizowały ustawodawcę do opracowania nowego systemu dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana niebawem. Zapraszamy  na szkolenie zmiany w prawie pracy 2022.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego?

PPK to nowy system oszczędzania na emeryturę, na który składać się będą co miesiąc pracownicy i ich pracodawcy, a raz w roku dokładać będzie się również budżet państwa. Przeznaczony jest on dla ponad 11 mln osób zatrudnionych opłacających składki na ZUS.

Powszechność programu ma zagwarantować nałożenie na wszystkich pracodawców obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi, jeśli zatrudniają oni chociażby jednego pracownika. Umowy te – zawierane w formie elektronicznej – będą ewidencjonowane przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Następnie zawierane będą umowy o prowadzenie PPK, których stronami będą pracownicy i instytucje finansowe, z którymi współpracę nawiązał pracodawca.

Środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić prywatną własność osób biorących udział w programie, co zapisane jest wprost w art. 3 ust. 2 przyjętej przez Sejm ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i co do zasady będą mogły zostać wypłacone po ukończeniu 60. roku życia zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w imieniu i na rzecz każdej zatrudnionej osoby:

 • w wieku do 55 r.ż.
 • wyłączone spod PPK osoby, które ukończyły 70 r.ż.
 • osoby pomiędzy 55 – 70 r.ż.
  • na wniosek takiej osoby
  • pod warunkiem stażu 3 miesięcy w okresie ostatnich 12 miesięcy
  • roczniki sprzed 1963r. na wniosek

Sposoby inwestowania środków przez instytucje finansowe, które przystąpią do programu zostały szczegółowo uregulowane w ustawie, a limit pobieranych przez nich opłat nie będzie mógł przekroczyć 0,6 proc. wartości aktywów netto danej instytucji. Środki lokowane będą w tzw. funduszach zdefiniowanej daty.

Oznacza to, że w pierwszej fazie fundusz inwestuje w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, a wraz z upływem czasu i zbliżaniem się uczestników programu do 60. roku życia inwestycje stają się coraz bezpieczniejsze. W celach informacyjnych powstanie portal PPK, z którego będzie można dowiedzieć się m.in. o wysokości zgromadzonych w ramach programu środków.

Wypłaty środków

Po osiągnięciu 60. roku życia możliwa będzie jednorazowa wypłata 25 proc. zgromadzonych środków, a pozostałe 75 proc. przelewane będzie przez co najmniej 10 lat w miesięcznych ratach. Przed ukończeniem 60. roku życia będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnej choroby uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka.

Dodatkowo możliwe będzie wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu na zakup mieszkania lub domu, jednak z obowiązkiem zwrotu do PPK w ciągu 15 lat.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Poznaj nasz dział szkoleń prawnych. Szkolenia związane z nowym orzecznictwem.

Z tego zakresu rekomendujemy następujące warsztaty:

Harmonogram wprowadzania PPK

Nie od razu wszyscy pracodawcy zostaną włączeni do programu. Od 1 lipca 2019 r. obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mieli pracodawcy zatrudniający 250 pracowników, od 1 stycznia 2020 r. podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób, od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające od 20 do 49 osób, a od 1 stycznia 2021 r. pozostałe – najmniejsze firmy oraz jednostki sektora publicznego. Każdy zatrudniony w danej firmie będzie zapisany do programu automatycznie.

Z dokonywania wpłat będzie można zrezygnować na podstawie pisemnej deklaracji ponawianej co 4 lata.

Pracodawca w obowiązującym terminie musi utworzyć PPK. W tym celu musi zawrzeć:

 • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową
 • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Pracodawca ma również  obowiązek prawidłowego obliczania wysokości wpłat oraz terminowego przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej. Musi też gromadzić i archiwizować dokumentację dotyczącą PPK

Co ważne, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zawiera przepisy karne, które za niewywiązywanie się przez podmiot zatrudniający np. z obowiązku dokonywania wpłat do PPK przewidują karę grzywny od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł.

Ważne. Do systemu włączani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca musi więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Excel to znakomite narzędzie – oszczędza czas,  dostarcza potrzebne informacje, jest wygodne w stosowaniu – jeśli posiada się odpowiednie umiejętności obsługi programu. Zestaw naszych szkoleń z tego obszaru pozwoli posiąść te umiejętności. Zapraszamy na Szkolenia SZKOLENIA KOMPUTEROWE!

Inne tematy, interesujące dla tej grupy docelowej to:

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.