Bogactwo czy kłopot wyboru zdalnych formatów rozwojowych?

Zdalne formaty rozwojowe do tej pory funkcjonowały raczej na obrzeżach polityki rozwojowej organizacji.

2 kwietnia 2020
zdjęcie - Bogactwo czy kłopot wyboru zdalnych formatów rozwojowych?


Bogactwo czy kłopot wyboru zdalnych formatów rozwojowych?


Doświadczenia Gammy dotyczyły dużych wdrożeń i zmian w firmie – czyli tam gdzie chcemy dotrzeć z przekazem do bardzo dużych grup pracowniczych i tradycyjne szkolenia finansowo i organizacyjnie nie były optymalnym wyborem.

Czasem, ale rzadko dla oddziałów zagranicznych polskich firm bądź zespołów wirtualnych, głównie w świecie IT.

Dziś cały rozwój jest online. To na pewno szansa dla całej branży – zarówno z perspektywy HR jak i firm szkoleniowych.  Przecież już wcześniej wyraźny stawał się trend krótkich form szkoleniowych.  Pracownicy chętniej sięgali po essence learning wiedząc, że drugą część dnia będą mogli poświęcić obowiązkom zawodowym.

Niebagatelną zaletą, z perspektywy budżetów szkoleniowych i ogólnofirmowych, jest oszczędność środków przeznaczanych na dojazdy oraz wikt i opierunek uczestników.

Mimo tych bezsprzecznych zalet online do momentu epidemii nie święcił triumfów w Polsce. Powodowały to obawy i przekonania dotyczące tych formatów : że nie da się interaktywnie, że bariery technologiczne są zbyt trudne do przejścia, że to nieznane – a więc zagrażające, wreszcie, że mniej efektywne niż szkolenia stacjonarne.

Większość, a może wszystkie obawy postaramy się rozwiać przedstawiając wielość formatów zdalnych. Nie ma uniwersalnych, adresujących do wszystkich możliwych potrzeb. Warto im się przyjrzeć bo od tego wyboru może zależeć stopień realizacji celów rozwojowych i zadowolenie uczestników.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z całym działem szkoleń menadżerskich: szkolenie menadżerskie

Webinar – 90 minutowy dla grup od  10 do 100 uczestników, dający następujące możliwości:

 • Fonia / głos – słyszysz trenera prowadzącego szkolenie „na żywo”
 • Wizja /wideo – widzisz trenera prowadzącego szkolenie „na żywo”
 • Pokaz prezentacji – całą widzisz u siebie na ekranie
 • Nagrania video – obrazujące przekaz, treści ze strony trenera
 • Praca w mniejszych zespołach w tzw. mini pokojach konferencyjnych
 • Interakcje z trenerem i innymi uczestnikami za pomocą aplikacji (ankiety, mentimeter, mapy tagów, QR kody)
 • Ćwiczenia w czasie rzeczywistym
 • W przypadku grup do 25 osób wszyscy uczestnicy mogą ze sobą dyskutować (trener może moderować dając uprawnienia do zabierania głosu)
 • Najczęściej wybierane platformy : Clickmeeting, Zoom.us, Livewebinar, Webex
 • Sprawdza się gdy:
  • Kiedy grupy są bardzo liczne (setki menedżerów, pracowników)
  • Kiedy interakcja głosowa i video nie jest tak potrzebna
  • Kiedy nie ma środków na formaty dla grup bardziej kameralnych (15 os.)
  • Kiedy kontent będzie głównie wiedzowy (dobre praktyki, szkolenia branżowe etc)
  • Jest pierwszym działaniem z wielu zaplanowanych (najpierw ogólnie do wszystkich, potem precyzyjnie dla mniejszych grup w formie bardziej interaktywnej)

Interaktywny warsztat online –  zwykle 4 godziny warsztatowe dla grup 5-6 osobowych:

 • Wybierane jako alternatywa dla zaplanowanych szkoleń stacjonarnych - zamiast jednej 12 osobowej grupy stacjonarnej – dwie mniejsze w wersji zdalnej
 • Przede wszystkim pozwala wszystkim wzajemnie się widzieć i słyszeć
 • Część aplikacji pozwala na pracę w mniejszych grupach (breakout roomy)
 • Możliwość udostępniania pulpitu, pokazywania filmów z youyuba i innych platform stream’ingowych, korzystanie z whiteboard’a
 • Interakcje, stała dwustronna głosowa i wizualna komunikacja podnosi dynamikę spotkania
 • Najczęściej wybierane platformy – Zoom.us, Google Hangouts, Microsoft Teams
 • Sprawdza się gdy:
  • W organizacji jest niechęć do zmiany form stacjonarnych na online – ten format jest najbardziej zbliżony do tradycyjnego
  • Jest potrzeba dużej interakcji między trenerem i uczestnikami
  • Potrzebna jest przestrzeń do wymiany doświadczeń
  • Cele warsztatu poza rozwojem dotyczą również budowania więzi i poczucia przywiązania do organizacji

Zdalny warsztat rozwiązań – od 90 do 180 minut dla grup o różnej liczebności:

 • Autorskie rozwiązanie Gammy, choć pewnie podobne formaty funkcjonują na rynku
 • Poprzedza go kwestionariusz trudnych sytuacji i wyzwań grupy docelowej – w wersji online, wypełnienie zajmuje 5 minut
 • Trener znając problemy, z którymi borykają się przyszli uczestnicy buduje konspekt od szczegółu do ogółu – proponuje rozwiązania dla poszczególnych sytuacji, potem zbiera wyzwania w kategorie szukając wspólnych mianowników
 • Poza rozwiązaniami podawane są dobre praktyki z innych organizacji w interesujących uczestników obszarach
 • Najczęściej sprawdza się gdy:
  • Uczestnicy mają niewiele czasu i potrzebę konkretnych rozwiązań
  • W grupie docelowej uczestnicy mają różne problemy – a nie wiemy jakie
  • Odbyły się ogólne webinary w firmie i pracownicy czekają na rozwiązania bardziej sformatowane pod ściśle określone potrzeby
  • Jest potrzeba zwinnego podejścia do nowych trudności

Zdalny proces rozwojowy – odpowiednik klasycznych, stacjonarnych cyklów szkoleniowych. Składa się z następujących etapów:

 • Trójpoziomowa analiza potrzeb – wywiady bądź/i ankiety z HR, wybranymi uczestnikami i przełożonymi uczestników
 • Webinar – dla wszystkich uczestników projektu,  bez interakcji. Chat pisemny, nie głosowy. Dostarcza narzędzia uczestnikom (co robić, jak i dlaczego) oraz pracę domową (zastosowanie w praktyce, zobowiązane określone w czasie i kryteriach sukcesu)
 • Warsztat webinaryjny w grupach do 12 uczestników z wykorzystaniem chatu głosowego – pracujemy na doświadczeniach ludzi, omawiamy konkretne trudne sytuacje, peer mentoring – wymiana dobrych praktyk i wskazówek jakich błędów nie popełniać
 • Uczymy najlepszych – highflier’sów bądź trenerów wewnętrznych jak korzystać z narzędzia do webinarów, aby kolejne działania wspierające firma realizowała własnymi zasobami
 • Będzie wykorzystywany w drugiej fali reakcji na kryzys – kiedy najpilniejsze potrzeby będą już zapiekowane

Szkolenie na sali stream’owane online  w technologii virtual classroom bądź nagrane – najczęściej wykorzystywane do szkoleń tzw. twardych – wiedzowych i branżowych.  Czas trwania do 5 godzin. Liczebność grupy do 50 os.:

 • Trener znajduje się na sali szkoleniowej, przeprowadza wykład, omawia case studies
 • Kamera na sali rejestruje obraz i dźwięk przekazując ją uczestnikom
 • Szkolenie jest realizowane tak jak w przypadku formatu stacjonarnego – duża dawka wiedzy ze strony trenera przeplatana sesjami pytań i odpowiedzi (pytania zadawane poprzez chat pisemny)

Nagrane szkolenie w studio z wykorzystaniem technologii Green Box – wykorzystywane jako element wewnętrznego banku wiedzy przez organizacje, do wielokrotnego użytku. Możliwości formatu:

 • Większa liczba trenerów, ekspertów (również ze strony klienta)
 • Większe możliwości techniczne (kilka kamer, mikrofonów, różne tła wzmacniające przekaz i  wzmacniające markę klienta
 • Większe możliwości postprodukcyjne (napisy w różnych językach, ekran w ekranie, montaż)
 • Sprawdza się gdy:
  • Organizacja ma własną strefę wiedzy/rozwoju
  • Gdy potrzeby pracowników są stałe
  • Jest możliwość zainwestowania większych środków finansowych w master’owanie filmów szkoleniowych

Warto „mieć na ręce” wszystkie formaty i dobierać właściwe to wyzwania rozwojowego, nastrojów w organizacji, celów jakie stawiamy przed wydarzeniem oraz nastawienia uczestników do zdalnych form szkoleniowych.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Praca zdalna to coraz częściej świadomy wybór pracodawcy, który chce w ten sposób obniżyć koszty powierzchni biurowej czy relokacji pracowników.

Z powodu epidemii koronawirusa wiele firm na całym świecie oddelegowuje swoich pracowników do pracy zdalnej. Jak dobrze zorganizować taką pracę? Jakie są jej wady, a jakie zalety?     

Większość ludzi nie lubi zmian. Zwłaszcza w obszarze zawodowym wszelkie modyfikacje bywają trudnym doświadczeniem. Dla lepszego zarządzania zmianą w firmą warto poznać mechanizmy reakcji emocjonalnych pracowników. W tym celu można się posłużyć teorią stresu psychologicznego Lazarusa i Folkman.

Technika GROW służy do wyznaczania celów oraz opracowywania strategii ich realizacji. To prosta i skuteczna metoda, którą może praktykować menadżer ze swoim zespołem.

Model Powszechnego Przywództwa CLIMB zakłada, że każdy pracownik może, a nawet powinien rozwijać umiejętności przywódcze. Wynikają one nie z cech charakteru, ale z określonych zachowań, których można się po prostu nauczyć.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.