Extended DISC ® Analiza indywidualna. Analiza zespołu. Czterostrefowy model

Porozumiewanie się wymaga energii, wysiłku i koncentracji, a mimo tego rezultaty nie są takie, jakich się oczekuje. Model Extended DISC® proponuje rozwiązania, dzięki którym komunikacja z innymi będzie bardziej skuteczna.

Gamma - Extended DISC ® Analiza indywidualna. Analiza zespołu. Czterostrefowy model

Extended DISC ®

Nasz sukces w życiu – zarówno zawodowym, jak i osobistym w dużym stopniu zależy od tego, na ile potrafimy współdziałać z innymi ludźmi i zarządzać tymi relacjami.

Prawie każdy ma taką obserwację, że z niektórymi ludźmi bardzo łatwo nawiązać dobre relacje. Prawie natychmiast i z łatwością możesz zrozumieć drugą osobę. Rozmowa toczy się swobodnie. Niestety, w większości przypadków porozumiewanie się z innymi osobami wymaga więcej starań. Trudno jest do końca pojąć sposób rozumowania drugiej osoby, zrozumieć, czego naprawdę chce i jakie są jej intencje. Można mieć również niemiłe wrażenie, że druga osoba odczuwa to samo.

Prawie każdy doświadczył porażki w sprzedaży, zdenerwował klienta, zdemotywował pracownika lub rozgniewał przyjaciela. Na domiar złego po takiej rozmowie rozczarowanie, frustracja, nieprzyjemne emocje są obustronne.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.

Porozumiewanie się wymaga energii, wysiłku i koncentracji, a mimo tego rezultaty nie są takie, jakich się oczekuje. Model Extended DISC ® proponuje rozwiązania, dzięki którym komunikacja z innymi będzie bardziej skuteczna. Udziela odpowiedzi na takie pytania jak:

 • W jaki sposób określić, kim jesteś i jak inni postrzegają Ciebie?
 • W jaki sposób lepiej odczytywać i rozumieć zachowania innych osób?
 • Jak dostosować swoje zachowania, aby odnosić większe sukcesy?

Analiza Extended DISC ®

Analiza Extended DISC® opiera się na szeroko wykorzystywanym i powszechnie przyjętym modelu ludzkich zachowań. Jego zaletą jest to, że łatwo jest się go nauczyć, zrozumieć i korzystać, ponieważ wyróżnia tylko cztery style zachowań (dokładny opis znajdziesz w dalszej części artykułu).

Analiza indywidualna Extended DISC :

Polega na wykonaniu przez pracownika kwestionariusza analizy indywidualnej Extended DISC, którego wynik generowany jest automatycznie
 • ja jako lider,
 • ja jako coach/mentor,
 • moje talenty w sprzedaży,
 • mój styl uczenia się,
 • mój styl komunikacji.
 • mój naturalny styl zachowania,
 • przyczyny własnego działania,
 • identyfikuje prawdziwe mocne strony
 • potencjalne obszary do doskonalenia
 • możliwości rozwoju

Analiza zespołu wykorzystywana jest do następujących obszarów:

 • budowanie zespołu i lepsze decyzje w jego zarządzaniu
 • rozwój kompetencji menedżerskich i liderskich,
 • rozwiązywanie i moderowanie konfliktami, retencja.
 • zrozumienie kim są członkowie danego zespołu
 • lepsze podejmowanie decyzji w stosunku do zespołu
 • diagnoza potencjalnych obszarów do pracy w obecnym środowisku pracy
Raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do poprawy

Do czego można wykorzystać Extended DISC ®?

Główne obszary zastosowania narzędzi opartych na Extended DISC ® to:

 • Zwiększanie efektywności pracy zespołowej – jakie style zachowania dominują w grupie pracowników? Jaki rodzaj komunikacji ułatwi im wykonywanie zadań, a jaki utrudni?
 • Rozwój kompetencji – dostosowywanie programów szkoleniowych i rozwijanie talentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami ich uczestników.
 • Planowanie indywidualnego rozwoju – jakie talenty posiada klient/menedżer/pracownik? Jakiego rodzaju praca sprawi mu największą satysfakcję? Jakie cele powinien sobie stawiać i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Procesy rekrutacyjne – jakiego typu osoby potrzebuje Twoja firma w danej chwili? Jakie naturalne predyspozycje mają potencjalni kandydaci? Który z nich będzie lepiej pasował do reszty zespołu?

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Czym wyróżnia się Extended DISC ®?

Extended DISC ® to pragmatyczne, zwięzłe i łatwe w użyciu narzędzie. Dostarcza praktyczny raport indywidualny, dla managera i zespołowy i w szybki sposób poprawia wydajność indywidualną, zespołową i organizacyjną.

Extended DISC ® jest narzędziem międzynarodowym, stosowanym przez klientów biznesowych w ponad 40 krajach na świecie. Jest adaptowany kulturowo i zabezpieczony przed błędnymi wynikami. W pewnych sytuacjach raport po prostu nie wygeneruje się, uznając wynik za niemożliwy.

Czym jest czterostrefowy model zachowań Extended DISC ®?

Ludzi można podzielić na cztery główne style, poprzez określenie, czy są bardziej:

 • Zorientowani na innych, czy na realizację zadań,
 • Powściągliwi czy aktywni.

Te cztery style zachowań to:

 • Styl D
 • Styl I
 • Styl S
 • Styl C

Poznając cztery style DISC należy pamiętać, że:

 • Żaden styl nie jest lepszy ani gorszy
 • Każdy styl DISC ma mocne strony i obszary do doskonalenia.
 • Mocne strony i obszary do doskonalenia są jednak różne dla każdego stylu.

Style DISC nie ograniczają tego co, co dana osoba może osiągnąć lub jakie sukcesy może odnieść. Po prostu pozwalają określić, jak dana osoba zachowuje się w różnych sytuacjach.

Ludzie, którzy osiągają sukcesy, mogą reprezentować dowolny z czterech stylów DISC. Osoby odnoszące sukcesy, świadome swoich cech, potrafią jednak dostosować swój styl zachowania do różnych sytuacji, aby działać jeszcze bardziej skutecznie.

Z dalszej części artykułu dowiesz więcej na temat poszczególnych styli zachowania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Nie zaniechaj rozwoju swojego zespołu. Szkolenie team building pomoże Ci zintegrować i zmotywować pracowników. Zobacz też nasze szkolenia zarządzanie zespołem. Zapraszamy.

Jak zacząć korzystać z Extended DISC ®?

Z narzędzi opartych o Extended DISC® mogą korzystać wyłącznie certyfikowani konsultanci. Uprawnienia można jednak łatwo uzyskać na jednym ze szkoleń certyfikacyjnych prowadzonych przez Extended Tools, w ramach których uczestnik zdobędzie:

 • Umiejętność prawidłowego interpretowania raportów Extended DISC®,
 • Możliwość przećwiczenia prowadzenia konsultacji indywidualnych w oparciu o raport,
 • Pozna różne sposoby zastosowania analiz w organizacji.

Czym wyróżnia się styl D?

Osoby o stylu D są najbardziej i asertywne spośród reprezentantów czterech stylów DISC. Zazwyczaj są bezpośrednie, zorientowane na wyniki, skłonne do rywalizacji i posiadają silną wolę. Lubią działać szybko, podejmować ryzyko i robić wszystko natychmiast. Lubią nowości i wyzwania, są gotowe realizować wiele zadań jednocześnie.

Osoby o stylu D chcą wprowadzać zmiany, a rutyna jest dla nich nudna. Lubią brać odpowiedzialność, mieć kontrolę i władzę.

Motto osób o stylu D to:

„Zrobiłem to po swojemu.”

Najbardziej obawiają się utraty kontroli. Często stosują też jednokierunkowy styl komunikacji – mówią i oczekują, że inni będą ich słuchali. Czasami przedstawiają własne opinie jako fakty, o których nie trzeba już dyskutować.

Mogą być obcesowe i stawiać wysokie wymagania. Są niecierpliwymi słuchaczami i często przerywają rozmówcom.

Ulubione pytania osób o stylu D to „Co?”:

 • Co zyska firma?
 • Co ja mogę zyskać?

Osoby o stylu D chcą podejmować decyzje samodzielnie i szybko. Potrafią podejmować szybkie decyzje i nie boją się ryzyka, ponieważ nie potrzebują wielu informacji do działania. Przez to jest jednak bardziej prawdopodobne, że się pomylą. Mimo wszystko, po popełnieniu błędów nie czują się długo zdeprymowane i idą do przodu, dążąc do realizacji głównego celu.

W sytuacjach stresowych nie zwracają uwagi na innych, koncentrując się na realizacji zadań. W związku z tym mogą być postrzegane jako zbyt agresywne, obcesowe, a nawet nieuprzejme.

Osoby o stylu D bywają niecierpliwe i apodyktyczne. Często nie są dobrymi słuchaczami i z łatwością podejmują szybkie decyzje. Mają skłonność do niezwracania uwagi na to, jak ich działania i zachowania wpływają na innych.

Sukcesy odnoszą dzięki stanowczości, podejmowaniu ryzyka i koncentracji na ogólnej wizji, celach i rezultatach. Szybko podejmują działania, lubią ryzykowne i nowe sytuacje, motywują innych do działania i nie obawiają się wyrażać swoich opinii.

Czym wyróżnia się styl I?

Osoby o stylu I są otwarte, energiczne, rozmowne i lubią być w centrum uwagi. Lubią współpracować z innymi i poznawać nowych ludzi, ale nie lubią skupiać się na szczegółach ani długo pozostawać w samotności. Osoby o stylu I są postrzegane jako bardzo przyjacielskie, pełne entuzjazmu i żywiołowe. Są optymistami, myślą pozytywnie i potrafią wpływać na innych.

Dla osób o stylu I bardzo ważna jest akceptacja – chcą być lubiane i obawiają się odrzucenia przez innych.

Motto osób o stylu I to:

„Jestem miłą osobą! Wszyscy powinni mnie lubić!”

Komunikując się z innymi są inspirujący i przekonywujący. Dużo mówią, ale nie o szczegółach. Unikają nieprzyjemnych i nie zawsze są bezpośrednie.

Do ich ulubionych pytań należą „Kto…”:

 • Kto będzie na spotkaniu?
 • Kto się do mnie przyłączy?

Osoby o stylu I stosunkowo szybko podejmują decyzje. Zazwyczaj nie są zainteresowane wieloma szczegółami i informacjami uzupełniającymi. Podejmują decyzje często kierując się intuicją i emocjami wierząc, że rezultaty będą pozytywne. Przy podejmowaniu decyzji pamiętają o innych, ponieważ chcą dokonywać popularnych i oczekiwanych wyborów.

W sytuacjach stresowych osoby o stylu I mogą wydawać się niezorganizowane, ponieważ tak bardzo koncentrują się na ludziach i tym, by być akceptowanymi, że nie zwracają uwagi na szczegóły i realizację zadań. Mogą być też postrzegane jako gadatliwe i zbyt emocjonalne. Mogą dużo obiecywać, ponieważ są pełne optymizmu i chcą być lubiane.

Takie osoby mogą być też postrzegane jako nieco nieostrożne, impulsywne i niekonsekwentne w swoich działaniach. Osoby o stylu I odnoszą sukcesy dzięki pozytywnemu nastawieniu, żywiołowości i entuzjazmowi.

Zachęcają do otwartości, inicjują dyskusje i przedstawiają nowe pomysły na rozwiązanie problemów. Integrują ludzi i tworzą przyjemną oraz pozytywną atmosferę. Angażują i motywują innych do realizacji celów.

Czym wyróżnia się styl S?

Osoby o stylu S są stabilne, spokojne, serdeczne i opanowane. Chociaż lubią współdziałać z innymi, są bardziej powściągliwe i mniej żywiołowe niż osoby reprezentujące styl I. Chętnie pomagają i wspierają innych. Lubią pracować w grupie i często lojalnie bronią swojego zespołu.

Uczciwość i sprawiedliwość są bardzo ważne dla osób o stylu S. Nie lubią rozczarowywać ani zawodzić innych. Cenią sobie stabilność i bezpieczeństwo, są niechętne zmianom i mogą potrzebować wsparcia w tym zakresie.

Najbardziej obawiają się utraty stabilności. Ich motto to:

„Jeśli coś dobrze funkcjonuje, nie poprawiajmy tego.”

Sposób ich komunikacji jest często jednokierunkowy – słuchają. Są uprzejme i odpowiadają na zadawane im pytania. Najlepiej czują się w kontaktach „jeden na jeden”. Mówią spokojnie, są dobrzy w budowaniu zaufania, potrafią cierpliwie słuchać.

Ulubione pytanie osób o stylu S to: „Jak?”

 • Jak my to zrobimy?
 • Jak to na nas wpłynie?

Często podejmują decyzje ostrożnie i bez pośpiechu, ponieważ rozważają wpływ swoich decyzji na innych. Zazwyczaj dwa razy upewniają się co do słuszności swoich postanowień i często, przed podjęciem ostatecznej decyzji, omawiają ją z kimś komu ufają. Osoby o stylu S szukają potwierdzenia w precedensach i dodatkowych informacjach, aby upewnić się, że podjęły najlepszą decyzję.

Ze względu na to, że są skłonne do nadmiernej uczynności i uprzejmości, w sytuacjach stresowych oferują zbyt daleko idącą pomoc i podporządkowują się decyzjom innych. Zbyt łatwo mówią „tak”, przekładając potrzeby innych nad swoje. Mogą również zbyt uparcie trzymać się status quo, aby utrzymać swoje poczucie bezpieczeństwa. Czasami przeszacowują ilość pracy, jaką należy wykonać.

Osoby o stylu S odnoszą sukcesy dzięki wytrwałości i uwzględnianiu długoterminowej perspektywy. Chociaż niekiedy przystąpienie do działania zajmuje im więcej czasu, to gdy już je rozpoczną, są nie do zatrzymania. Jednocześnie gwarantują prawidłowe wykonanie zadań. Działają rzetelnie i konsekwentnie.

Czym wyróżnia się styl C?

Osoby o stylu C są najbardziej analityczne spośród reprezentantów czterech stylów DISC. Takie osoby są perfekcjonistami zorientowanymi na szczegóły, skoncentrowanymi na faktach, informacjach i dowodach.

Dobrze się czują pracując samodzielnie i są najbardziej powściągliwe spośród stylów DISC. Opierają się na logice i systematyczności. Są ostrożne i metodyczne. W każdej sytuacji koncentrują się na zapewnianiu wysokiej jakości produktu lub usługi.

Osoby o stylu C najbardziej boją się tego, że ich praca zostanie skrytykowana. Starają się sprawić, by wszystko funkcjonowało tak, jak powinno.

Ich motto to:

„Jeśli nie mamy czasu, żeby zrobić to dobrze, czy mamy czas aby to później poprawiać?”

Wolą komunikować się pisemnie, przekazywać wiele faktów i szczegółów. Z reguły nie wyrażają swoich opinii, o ile nie znają dobrze danego tematu.

Ulubione pytanie osób o stylu C to „Dlaczego?”:

 • „Dlaczego to działa w ten sposób?”
 • „Dlaczego ten krok jest konieczny w tym procesie?”

Koncentrują się na podejmowaniu poprawnych decyzji i unikaniu błędów. W związku z tym podejmowane przez nie decyzje są dokładne i precyzyjnie uzasadnione. Może to spowolnić jednak proces podejmowania decyzji. Mogą zbyt długo analizować różne kwestie i potrzebują dużo informacji.

W sytuacjach stresowych osoby o stylu C mogą nadmiernie krytykować innych. Są tak skoncentrowane na szczegółach, że często odkrywają nawet niewielkie pomyłki i błędy. Ich dbałość o szczegóły i poprawność może być postrzegana przez innych jako „szukanie dziury w całym”. Osoby o takim stylu zachowania wymagają od siebie nawet więcej. Mogą być bardzo samokrytyczne.

Pod presją zbierają więcej informacji pomocnych w podjęciu decyzji i działań, co jeszcze bardziej spowalnia proces. Osoby o stylu C odnoszą sukcesy dzięki systematycznemu skupianiu swoich wysiłków na danym zadaniu.

Nie rozpraszają się łatwo i koncentrują się na wysokiej jakości wykonywania zadania. Do realizacji swoich zdań i projektów podchodzą dobrze przygotowane. Często stają się bardzo kompetentnymi specjalistami, czy wręcz ekspertami w swojej dziedzinie.

Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma jest oficjalnym partnerem Extended Disc®, który przeprowadza diagnozy oraz szkolenia i procesy rozwojowe bazujące na wynikach badania.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u? Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.