Kluczowe kompetencje i obowiązki HR Business Partnera (HRBP)

HR Business Partner jest konsultantem do spraw zarządzania  związanych z zasobami ludzkimi, nastawionym na zmiany i współpracę z personelem. Ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, dokładnie komunikując je kierownictwu i specjalistom HR.

zdjęcie - (the_title())

 

Kluczowe kompetencje i obowiązki HR Business Partnera

HR Business Partner - wstęp

HR Business Partner jest konsultantem do spraw zarządzania  związanych z zasobami ludzkimi, nastawionym na zmiany i współpracę z personelem. Ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, dokładnie komunikując je kierownictwu i specjalistom HR. Dąży do opracowania zintegrowanych rozwiązań, zapewnia usługi odzwierciedlające cele biznesowe organizacji oraz podnoszące jej wartość.

Akademia HR Business Partner
Zarządzanie pokoleniami
Kluczowym celem akademii jest przygotowanie do roli silnego HR Business Partnera – takiego, którego zdanie się liczy, który ma argumenty, aby przekonać do swoich rozwiązań.

Do przykładowych obowiązków HR Business Partnera należą:

 • Przeprowadzanie spotkań z odpowiednimi jednostkami biznesowymi.
 • Konsultowanie się z kierownictwem, w razie potrzeby udzielanie porad działowi HR.
 • Analiza trendów i wskaźników we współpracy z grupą HR w celu opracowania rozwiązań, programów i polityk.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów dotyczących relacji z pracownikami oraz prowadzenie skutecznych, dokładnych i obiektywnych badań.
 • Dostosowanie do wymagań prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem pracownikami, zmniejszanie ryzyka prawnego i zapewnienie zgodności z przepisami.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących zarządzania wydajnością (coaching, doradztwo, rozwój kariery, działania interdyscyplinarne).
 • Ścisła współpraca z zarządem i pracownikami w celu poprawy relacji służbowych oraz zwiększenia wydajności.
 • Interpretacja polityki HR.
 • Opracowanie warunków umów dotyczących nowych pracowników, awansów i transferów.
 • Udzielanie wskazówek i informacji na temat restrukturyzacji jednostek biznesowych, planowania zatrudnienia i sukcesji.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i coachingowych w organizacji.
 • Uczestnictwo w ocenie i monitorowaniu programów szkoleniowych w celu zapewnienia sukcesu.
Praca na stanowisku HR Business Partnera wiąże się z wieloma obowiązkami z różnych dziedzin, dlatego ważne jest, by odpowiedni kandydat posiadał odpowiednie kompetencje, do których należą przede wszystkim:

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.

Pracy jako HR Business Partner

Wiedza interdyscyplinarna

HR Business Partner powinien posiadać praktyczną wiedzę na wiele tematów w zakresie zasobów ludzkich, w tym praktyk wynagradzania, stosunków pracowniczych i związków zawodowych, różnorodności, zarządzania wydajnością oraz przepisów dotyczących zatrudnienia. Wymaga to ciągłego dokształcania się w zakresie najnowszych praktyk i trendów w dziedzinie HR.

Pomocne jest tutaj wykształcenie z dziedziny psychologii i doradztwa, ze względu na stały kontakt z pracownikami. Również podstawowa wiedza z rachunkowości i administracji jest przydatna w celu udzielania rzetelnych porad dotyczących budżetowania oraz znalezienia jak najlepszych pracowników.

Koncentracja na biznesie

Zadaniem HR Business Partnera jest zrozumienie finansowych celów firmy i opracowanie rozwiązań związanych z zasobami ludzkimi, które mogłyby przynieść korzyść firmie. Podczas gdy typowy pracownik HR koncentruje się głównie na ludziach niż na biznesie, praca HR Business Partnera wymaga też znajomości spraw finansowych. Częsta współpraca z kierownikami administracyjnymi, sprawia, że HR Business Partner posiada wiedzę na temat transakcji i decyzji biznesowych. Ważne jest, aby nie tylko być obecnym przy tych decyzjach, ale również je rozumieć.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne HRBP

Aby współpraca z personelem była efektywna, HR Business Partner musi mieć rozwinięte umiejętności społeczne. Komunikacja odgrywa istotną rolę nie tylko w życiu codziennym, ale także w biznesie, a praktyka HR polega na ułatwianiu komunikacji między organizacją a jej pracownikami. Pracownicy powinni czuć się bezpiecznie i być zmotywowani do pracy, dlatego dobry kontakt z HR Business Partnerem to podstawa.

Zorientowanie na pracowników

Skuteczny HR Business Partner rozumie, że firmy, oferujące najlepsze profity zatrzymują najlepszych pracowników. Inwestowanie w te korzyści zwiększa produktywność, a w przyszłości również zyski.

Aktywne słuchanie

Czasami samo wysłuchanie kogoś jest bardziej produktywne niż aktywna próba rozwiązania problemu. Należy wsłuchać się w problemy, z jakimi zmagają się pracownicy, i pozwolić im rozwiązać problem samodzielnie.

Godny zaufania

HR Business Partner obsługuje zarówno kierownictwo, jak i pracowników, dlatego musi zachować głębokie poczucie etyki, jeśli chodzi o informacje poufne i monitorowanie wdrażania polityki firmy. Zaufanie jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ pracownicy mają tendencję do otwierania się przed nami i szukania porady w różnych sprawach, takich jak konflikt z kimś innym w organizacji, płace i świadczenia, naruszenia zasad polityki organizacyjnej lub niekiedy kwestie dotyczące ich życia osobistego, mające nieraz wpływ na pracę. Ważne jest, aby pracownicy czuli, że HR Business Partner jest osobą otwartą na ich problemy i można na nim polegać.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze szkolenia online
 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting
Zapraszamy do zapoznania się z:

Dobre zorganizowanie

Umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem i dyscyplina to jedna z cech dobrego HR Business Partnera. Aby odnieść sukces w dziedzinie HR, trzeba wiedzieć, jak efektywnie zarządzać swoim czasem i zadaniami, kluczowe znaczenie ma również wyznaczanie priorytetów i wielozadaniowość.

Nie zawsze wszystko jest czarno-białe

Myślenie czarno-białe (zwane również myśleniem zerojedynkowym, spolaryzowanym, w kategoriach "wszystko albo nic", "albo-albo") polega na postrzeganiu siebie, ludzi czy sytuacji w kategoriach dwóch skrajności, bez stopniowania czy uwzględnienia złożoności sytuacji: coś jest albo dobre, albo złe, albo się udało, albo nie.

Osoby, które podchodzą do spraw w taki sposób, zazwyczaj nie pasują na stanowisko HR Business Partnera, ponieważ powinien on rozumieć, że istnieją często czynniki łagodzące, które należy wziąć pod uwagę np. podczas naruszenia zasad.

Nie może unikać również niewygodnych lub niejasnych kwestii, jak choćby dyskryminacja ze względu na płeć czy rasę czy mobbing w miejscu pracy.

Umiejętności sprzedażowe

Rola HR Business Partnera jest pod wieloma względami związana ze sprzedażą. Rekrutacja i zatrudnianie to zadanie sprzedażowe, przede wszystkim dlatego, że trzeba skutecznie "zareklamować" swoją organizację - od pierwszego telefonu do potencjalnego pracownika po złożenie oferty zatrudnienia. Ponadto trzeba również skutecznie "sprzedawać" swoje pomysły i propozycje kluczowym kontrahentom.

Orientacja na cel

Tak jak każdy lider biznesu, HR Business Partner musi w pełni zrozumieć cel swojej firmy, poprowadzić strategię biznesową i być w stanie rozpoznać potrzeby personelu. Bez jasnego zrozumienia dokładnego charakteru celu organizacji i jej wyzwań, nie jest w stanie skutecznie prowadzić swoich działań tak, by organizacja mogła odnieść sukces.

Koncentracja na rozwiązaniach

To oczywiste, że zawsze pojawi się jakiś konflikt w miejscu pracy, nie jest możliwe zgadzać się ze wszystkimi. HR Business Partner jest często wprowadzany do firmy, aby pomóc w radzeniu sobie z takimi konfliktami, dlatego powinien być znakomitym negocjatorem z nastawieniem na rozwiązania - zawsze szukającym wyjścia, które satysfakcjonuje wszystkie strony.

Aby organizacja lub zespół były wysoce produktywne, HR Business Partner musi znaleźć sposoby, żeby to umożliwić, a bez umiejętności rozwiązywania problemów jest to bardzo trudne.

Obiektywność i bezstronność

Zajmując się sprawami związanymi z pracą, osobista opinia HR Business Partnera nie ma znaczenia; musi być obiektywny i neutralny. Jedyną podstawą oceny są fakty. Posiadanie solidnych umiejętności rozwiązywania problemów jest koniecznością, nie należy również kierować się emocjami, zwłaszcza gdy pojawiają się przeszkody i trzeba wymyślić pozytywne rozwiązania.

Czym się zajmuje HR Business Partner?

HR Business Partner to kluczowa rola w dziale zasobów ludzkich, koncentrująca się na zarządzaniu personelem oraz rozwoju talentów w organizacji. Specjalista ten odpowiada za budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy poprzez employer branding, co przekłada się na przyciąganie i utrzymanie najlepszych talentów. Jego działania obejmują zarówno strategiczne planowanie, jak i codzienne wsparcie pracowników w osiąganiu celów biznesowych.

 

Zarobki HRBP

W branży HR, zarobki HR Business Partnera często odzwierciedlają szereg kompetencji i doświadczenia wymaganego do zajmowania tej roli. Decydując się zostać HR Business Partnerem, można oczekiwać nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia, ale także atrakcyjnego pakietu benefitów, który dodatkowo podnosi wartość tej profesji na rynku pracy. Wysokość zarobków jest zazwyczaj proporcjonalna do skali odpowiedzialności i zakresu wpływu na strategię zarządzania personelem w organizacji. Zarobki HRPB w Polsce to powyżej 10 tys zł brutto.

 

 Jaki jest rynek pracy dla HRBP?

Rynek pracy dla HR Business Partnerów jest dynamiczny i oferuje różnorodne ścieżki kariery. W tej roli, istnieje duże zapotrzebowanie na talenty zdolne do zarządzania zespołami HR i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu personelem. HR Business Partnerzy często awansują na pozycje wyższego szczebla dzięki swoim umiejętnościom strategicznego planowania i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Jaka jest różnica między HRBP a HR Manager?

HR Business Partner (HRBP) i HR Manager to dwa różne stanowiska w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą mieć różne poziomy odpowiedzialności i zakresu pracy. W niektórych organizacjach HRBP może być postrzegany jako rola bardziej strategiczna, skupiająca się na partnerstwie z biznesem i wdrażaniu strategii HR, podczas gdy HR Manager często zarządza bardziej operacyjnymi aspektami działu HR. Hierarchia tych stanowisk może się różnić w zależności od struktury i potrzeb danej firmy. W niektórych przypadkach HRBP może pracować równolegle z HR Managerem, a w innych może być to krok na drodze do awansu na wyższe stanowisko.

 

Stanowisko HR business Partnera

Wymaga unikalnego połączenia wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz umiejętności analitycznych. Aby zostać HR Business Partnerem, konieczne jest nie tylko posiadanie gruntownego zrozumienia procesów HR, ale również rozwijanie kompetencji w zakresie analizy biznesowej i strategicznego myślenia, aby efektywnie wspierać cele przedsiębiorstwa. Kluczem do sukcesu na tym stanowisku jest ciągłe doskonalenie umiejętności i zdobywanie doświadczenia, które umożliwiają tworzenie i wdrażanie innowacyjnych strategii HR w zgodzie z potrzebami organizacji.

 

Podsumowanie

W ostatnich latach stanowisko HR Business Partnera stało się bardzo popularne, firmy decydują się na zatrudnienie takiej osoby w związku z korzyściami dla pracodawcy i personelu, ale pojawia się również coraz więcej wymagań.

Oprócz posiadania wielu umiejętności, należy również mieć wiedzę z różnych dziedzin. Powyższa lista kompetencji nie jest jednak uniwersalna i kompletna, gdyż każda organizacja ma inne wymagania, a specjaliści ds. HR muszą być elastyczni, aby dopasować się do potrzeb firmy.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u? Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.