Konflikt w miejscu pracy – jak sobie z nim poradzić?

W każdej firmie znajdą się pracownicy którzy, częściej lub rzadziej, nie są w stanie się ze sobą dogadać. Nie ważne czy dana kłótnia pojawiła się przez różnice poglądów, osobowości, stylu życia czy przez inny mniej lub bardziej ważny czynnik, czasem pracownicy nie potrafią się odpowiednio porozumieć.

22 lipca 2019
zdjęcie - Konflikt w miejscu pracy – jak sobie z nim poradzić?


Konflikt w miejscu pracy – jak sobie z nim poradzić?


Wstęp

W każdej firmie znajdą się pracownicy którzy, częściej lub rzadziej, nie są w stanie się ze sobą dogadać. Nie ważne czy dana kłótnia pojawiła się przez różnice poglądów, osobowości, stylu życia czy przez inny mniej lub bardziej ważny czynnik, czasem pracownicy nie potrafią się odpowiednio porozumieć.

Gdy taki chaos pojawia się w miejscu pracy, dotyka on jednak wszystkich tam obecnych. Pojawiające się przez to napięcie nie tylko sprawia że dane miejsce staje się niekomfortowe, w znaczącym stopniu wpływa to również na jakość pracy i jej wyniki. 

Odpowiednie podejście do takiego konfliktu jest niezwykle istotne. Może ono rozwiązać problem i pozostawić pracowników w zdrowszych relacjach, zwiększyć ich kreatywność i znacząco poprawić jakość ich wyników.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak wyrażać swoje zdanie odważnie, spokojnie i bez lęku ? Jak komunikować swoje emocje  w sposób który nie narusza terytorium drugiej osoby? Jak zachować się w sytuacji konfliktowej? Zapraszamy do udziału w szkoleniach z asertywności i komunikacji interpersonalnej. Zobacz również szkolenia z rozwoju osobistego.

Zrozumieć naturę konfliktu

Ludzie często chcą z góry tworzyć opinie na temat danego konfliktu, szczególnie gdy wokół nich rozsiewane są plotki na jego temat. Nie należy jednak niczego w takiej sytuacji zakładać. Zamiast tego, powinno się zorientować co jest paliwem danego problemu i w jaki sposób rozwiązać go tak, by jak najmniej osób poczuło się poszkodowanymi.

Przede wszystkim, powinno się upewnić że w miejscu pracy nie występują problemy pokroju dyskryminacji lub nękania. Należy sprawdzić jak w takiej sytuacji wygląda polityka firmy odnośnie takich konfliktów i jak przedstawiają się wtedy wytyczne wobec występujących sytuacji. Gdy jednak firma nie ma ustalonych  zasad, należy to zmienić i ustalić to jako priorytet.

Gdy już rozwiąże się sprawę etyki miejsca pracy odnośnie problemów z dyskryminacją i nękaniem, należy zastanowić się nad tym co jeszcze może powodować i pogarszać występujący już konflikt.

Różne style pracy wśród pracowników? Środowisko pełne stresujących sytuacji? Naglące terminy projektów? Trudni klienci? Czy niektórzy pracownicy rozsiewają szkodzące plotki lub obrażają innych?

Istnieje wiele czynników które mogą powodować wrogość wśród pracowników. Zdobycie wiedzy na temat genezy danego konfliktu jest najistotniejszym czynnikiem aby go rozwiązać i uniknąć podobnego problemu w przyszłości.

Zachęcanie pracowników do pracy nad sobą

Lider, pracodawca bądź menadżer oczekuje od pracowników pełnej gotowości oraz samodzielności. Nie chce się nimi nadmiernie opiekować, ponieważ jest on ich przełożonym – nie matką.

Nie powinno się więc reagować w ten sam sposób na każdą uwagę lub donos pracownika, może to zwiększyć występowanie konfliktów i sprawić że sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Może to również sprawić że w oczach zatrudnionych, pracodawca posiadać będzie swoich ulubieńców bądź ulubienice.

Nie oznacza to jednak że zachęcanie drużyny do rozwiązywania swoich problemów we własnym kręgu jest jedynym możliwym rozwiązaniem, ponieważ często zdarzają się pracownicy którzy za wszelką cenę będą próbować unikać konfrontacji.

Pracodawca powinien zapewnić pewną dozę wskazówek oraz pomóc pracownikom porozumieć się między sobą tak by ich relacja nie zmieniła się na gorszą, a wręcz poprawiła się. Nie należy nastawiać się na szybkie rozwiązanie problemu za pracowników. Kierownik może zainicjować rozmowę, jednak nie powinien nadto się w nią angażować.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Szybkie zniszczenie zarodka konfliktu

Niestety, większość sytuacji nie rozwiąże się sama, więc kierownik lub pracodawca będzie musiał się wówczas w nią zaangażować. Jeśli dany problem pozostanie ignorowany, może on zainfekować całą firmę, łącznie z wynikami pracy i reputacją przedsiębiorstwa. Co więcej, inni pracownicy mogą dążyć do dołączenia do konfliktu.

Należy dojść do sedna problemu i zatrzymać go zanim zdąży się rozwinąć i zamienić w lawinę konfliktów. Kierownik powinien również wyraźnie powiadomić pracowników o konsekwencjach ich zachowania, nie ważne na jakiej pozycji w firmie się znajdują. Jeśli nie zachowują się oni zgodnie z danymi standardami firmy, powinni wiedzieć że mogą zostać za to w pewien sposób ukarani.

Dwie strony monety

Gdy jednak pracodawca musi się wdrążyć w konflikt i „stać się jego częścią”, powinien najpierw odwołać się do wszystkich istniejących plotek i je zdementować.

Po pierwsze, rozmowa z dwoma przedstawicielami lub już z danymi grupami które są bezpośrednio częścią konfliktu jest najważniejsza. Większość pracowników chce być wysłuchana i zauważona, z czasem więc powinno się wypytać każdej osoby po kolei o ich wersje konfliktu.

Przed decyzją na temat tego która ze stron konfliktu ma mniej lub więcej racji, należy rozpoznać stopień wrogości między dwoma grupami. Należy skupiać się na faktach a nie na emocjach.

Jeśli okaże się że wspólna rozmowa z pracownikami może być najlepszym rozwiązaniem, powinno się zapewnić im odpowiedni czas oraz sposobność do przedstawienia ich stron konfliktu. Gdy już każda grupa przedstawi sytuacje ze swojej perspektywy, należy spytać się ich jak widzą rozwiązanie danego problemu i co zrobić aby wszyscy byli w jakiś sposób tym rozwiązaniem usatysfakcjonowani.

Nie powinno się brać żadnej ze stron. Może to bowiem jedynie pogorszyć dany konflikt. Jako lider należy być jak najbardziej obiektywną osobą, szkolenia pracowników na temat rozwiązywania danych problemów mogą okazać się niezwykle skuteczne. 

Wspólne ustalenie prawdziwego problemu

Często prawdziwą przyczyną występującego konfliktu są uczucia. Gdy dany problem przedstawiany jest menadżerowi, pracownicy mogą już być pełni skrajnych emocji, takich jak złość lub defensywność. Dlatego ważne jest aby słuchać pracowników i rozwiązywać każdy problem w czasie w którym się on pojawia.

Aby jednak przedrzeć się przez ścianę uczuć do sedna sprawy, należy zachęcić każdego pracownika do podchodzenia do problemów w spokojny, opanowany sposób oraz do kontaktu z innymi. Troszczenie się wyłącznie o emocjonalne symptomy, jest jedynie częściowym i krótkotrwałym rozwiązaniem.

Należy znaleźć sam środek problemu, tak aby znaleźć stałe rozwiązanie które nie zachęci innych pracowników do dalszych konfliktów.

Gdy menadżer bądź pracodawca nie czuje się na siłach tak aby rozwiązać sytuacje samemu, należy skontaktować się z odpowiedzialnym i profesjonalnym działem HR tak aby pomógł znależć odpowiedni rezultat.

Znalezienie rozwiązania

Pracownicy nie muszą być najlepszymi przyjaciółmi, powinni jednak dogadywać się tak aby wykonać swoją pracę. Należy pamiętać o tym, iż zazwyczaj występują dwa rodzaje konfliktu – dobry i zły. Należy nauczyć pracowników odróżniania ich.

Co więcej, nie powinno się kompletnie wykluczać organizacyjnych zmian. Istnieją sytuacje które tego wymagają, wtedy nie można ich lekceważyć. Przez zmianę miejsca pracy lub grup w jakich pracują dane osoby, można polepszyć jakość ich pracy oraz zwiększyć ich poziom skupienia.

Taki czas separacji może zdecydowanie pomóc pracownikom między którymi pojawił się dany konflikt.

Nauka komunikacji

Dla niektórych trudnych pracowników, sama rozmowa może okazać się niewystarczająco dobrym rozwiązaniem. Często bowiem tacy ludzie mają trudności z samym nawiązaniem zwykłej konwersacji.

Jeśli wśród zatrudnionych osób takie sytuacje będą występować często, pracodawca powinien zapewnić im szkolenia ze wzajemnej komunikacji oraz z technik rozwiązywania problemów. Takie kursy uczą wyrażania swoich myśli i uczuć w sposób który nie atakuje innych ludzi.

Bycie przykładem

Dobry pracodawca, kierownik lub menadżer powinien sam wyznaczać pewne normy w miejscu pracy. Budowanie pewnego rodzaju kultury wśród zaangażowanych pracowników, którzy szanują się wzajemnie i dobrze razem pracują jest priorytetowym, odgórnym celem każdego zarządcy zespołu.

Poprzez szczerą i szanującą się wzajemnie rozmowę, tworzy się środowisko które jest przyjazne, uczciwe i prawe. Gdy nadzorca jest otwartym i szczerym człowiekiem, pracownicy automatycznie też chcą tacy być.

Etyka danej firmy jest często  zależna od relacji między pracownikami. Pracodawca  automatycznie wspiera i wprowadza w życie wartości firmy jak i jej politykę, będąc przy tym przykładem zachowania dla swoich podopiecznych. Budując tym samym zaufanie wśród swoich pracowników, nie należy bowiem wymagać czegoś od innych gdy samemu nie spełnia się danych wytycznych.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Wbrew pozorom, Generacja Z nie chce żyć przyklejona do ekranów swoich komórek. Są oni bardziej skupieni na własnej prywatności niż pokolenie milenialsów. Nie dzielą się wszystkimi szczegółami swojego życia. Zamiast tego, dokładnie wybierają, czym się dzielić i co udostępniać w wybranym środowisku.

Nowoczesna technologia zaopatrzyła człowieka w wiele narzędzi, które potrafią znacząco ułatwić każdą napotkaną w życiu sytuację. Szczególnie upraszczają one komunikację międzyludzką. Wysokoobrotowe połączenia szerokopasmowe oraz aplikacje takie jak Skype, Slack, Viber jak i wiele innych, nie tylko pozwoliły ludziom na utrzymywanie ze sobą kontaktów w celu socjalizowania się, lecz również dały wiele możliwości firmom - rekrutacji najlepszych ludzi na całym rynku.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.