Ocena 360 stopni przykład, Metoda 360 stopni

Ocena 360 lub metoda 360 stopni wsperiera funkcjonowanie firmy i niewątpliwie wpływa na relacje współpracowników. Trudno jest jednak stworzyć ogólny kwestionariusz dla tej metodyki, ponieważ powinien być on uniwersalny dla każdej placówki.

28 października 2014
zdjęcie - Ocena 360 stopni przykład, Metoda 360 stopni

Ocena 360 stopni / Metoda 360 stopni


Ocena 360 stopni przykład

Ze względu na unikalność tej formy oceny znalezienie nawet ogólnych wytycznych, jak może ona wyglądać, jest trudne. Warto jednak spróbować, w chociaż bardzo podstawowej formie przedstawić przykład pytań, jakie mogą być zawarte w ankiecie przy ocenie 360 stopni lub na wywiadzie, o obu możecie przeczytać więcej we wcześniejszym wpisie, który znajdziecie TUTAJ.

Odpowiednie przygotowanie

Każdą ocenę należy podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie, w skład którego wchodzi przeprowadzenie badania, jakie cele ma firma, co chce osiągnąć przez badanie, jaka jest struktura firmy i czy ocena ma dotyczyć wszystkich szczebli pracowników czy tylko niektórych. Wstępne oszacowanie czasu i nakładów oraz zadecydowanie o rodzaju oceny między ilościową a jakościową. Podczas przygotowania oceny należy również podjąć decyzję, czy będziemy przeprowadzać oceny cyklicznie, czy chcemy jednorazowo zaobserwować, jak to narzędzie sprawdzi się w naszej firmie. Można również skorzystać z usług zewnętrznych które oferują niezależni audytorzy czy firmy szkoleniowe.

Kolejny etap to opracowanie ankiety lub pytań, które mają być zadane w czasie wywiadu z ocenianymi. Dostosowanie pytań jest najtrudniejszym aspektem przygotowania oceny, jest też – jak wspomniano wcześniej – przyczyną, dla której nie ma wzorców pytań gotowych do wykorzystania, np. w Internecie. Pomimo oferowanych programów, jeżeli komuś zależy na rzetelnie przeprowadzonej ocenie, warto korzystać z indywidualnie dostosowanych narzędzi.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia dla handlowców online!

Pytania

Posiadając strategię i opracowany program, można przystąpić do przeprowadzenia badania. Każdy pracownik powinien być poinformowany, kiedy i w jakich godzinach odbędzie się ocena i jak będzie wyglądać. W tym celu warto rozdać przynajmniej kilka dni wcześniej wydruki pytań lub ankiet – wtedy każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. Poniżej kilka przykładowych pytań:

  • Czy oceniany spokojnie i otwarcie informuje podwładnych o tym, co wymaga poprawy?
  • Czy oceniany zachęca podwładnych do pracy nad sobą?
  • Czy oceniany troszczy się o dobrą atmosferę w zespole?

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z większą ilością przykładowych pytań zapraszam do lektury dostępnej w Internecie ogólnej ankiety: http://ebadanie.com/Ankieta/Formularz.aspx

Nie jest to gotowe narzędzie mogące być przystosowane do samodzielnego przeprowadzenia badania wśród pracowników swojej firmy, więc polecam zastosować ją tylko jako materiał poglądowy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Raport

Po zebraniu wyników należy je opracować i przygotować raport dla każdego z ocenianych. Warto zwrócić uwagę, aby unikać sformułowania „co jest źle”, a zamiast tego zapisać, co pracownik powinien zrobić, aby poprawić pewne aspekty swojej pracy. Krytyka powinna zawsze mieć formę konstruktywną, tak aby ułatwić wprowadzanie poprawnych zachowań. Samo stwierdzenie, iż coś jest źle, nie spowoduje u większości osób korekty zachowania. 

 

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Głównym założeniem oceny 360 stopni jest zebranie opinii z kręgu osób współpracujących z daną osobą oraz jej klientów o wykonywanej przez nią pracy, skonfrontowanie ich z opinią ocenianego i zaprezentowanie mu.

Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia.

Ocena pracownicza jest procesem, dostarczającym organizacji kluczowych informacji na temat pracowników. Czy warto wprowadzić ją w swojej firmie? Czy zmotywuje współpracowników do działania?

Czynnikiem, który najbardziej motywuje do pracy jest wynagrodzenie – takie wnioski przynosi analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez serwis praca.wp.pl. Okazało się, że 50% ankietowanych wskazało pieniądze jako najsilniej motywujący bodziec do tego, by pracować.

Assessment Center (AC) jest definiowany jako ocena grupy jednostek przez zespół sędziów przy użyciu szeregu szczegółowych i wieloaspektowych technik. Przynajmniej jedna z tych technik powinna być próbką pracy lub „symulacją” (Task Force on Assessment Center Standards, 1980).
 
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.