SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Szkolenia farmaceutyczne

Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.

 

SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Nasze szkolenia dla firm farmaceutycznych charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktycznych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. Treści merytoryczne jak i metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów. Dla branży farmaceutycznej stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, opartych na aktualnych wymaganiach Prawa Farmaceutycznego oraz wymaganiach dobrych praktyk GxP. Oferujemy wysoki standard prowadzonych zajęć oraz wysoki poziom merytoryczny, nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym. Dotychczas zaufało nam już kilkadziesiąt firm z branży farmaceutycznej.

SZKOLENIA DLA APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Gamma jest firmą szkoleniowo-doradczą, która oferuje szkolenia dla Właścicieli i Pracowników Aptek, Sieci Aptecznych oraz Hurtowni Farmaceutycznych we wszystkich obszarach działalności. Dla Naszych obecnych jak i Nowych Klientów, stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, zbudowanych na metodach i technikach doskonalenia zawodowego, nieustannie poszerzanego o wiedzę, potrzeby i doświadczenie, rosnącego grona zadowolonych uczestników. 

Nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym - by w pełni wspierać rozwój Pracowników Aptek, co przekłada się na możliwy do zmierzenia zwrot z inwestycji szkoleniowej.

 

SZYBKA LISTA SZKOLEŃ:

Temat
Pokaż Terminy
3 październik 2019 - 4 październik 2019
Warszawa
3 październik 2019
Warszawa
21 październik 2019 - 22 październik 2019
Warszawa
2 grudzień 2019
Warszawa
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Pobieranie prób surowców, materiałów opakowaniowych i produktów leczniczych
2019-09-27
27 wrzesień 2019
2019-09-27
Warszawa Warszawa
Pobieranie prób surowców, materiałów opakowaniowych i produktów leczniczych
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych.
Recepturowanie, etykieta i badania produktów kosmetycznych
2019-09-27
27 wrzesień 2019
2019-09-27
Warszawa Warszawa
18 październik 2019
Katowice
Recepturowanie, etykieta i badania produktów kosmetycznych
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.
Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium
2019-09-30
30 wrzesień 2019
2019-09-30
Warszawa Warszawa
Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wpływa na mniejsza liczbę reklamacji i wyrobów niezgodnych - wpływa więc na finanse. Zapraszamy na szkolenie Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium.
Analiza ryzyka jako element ciągłego doskonalenia w systemie jakości
2019-10- 3
3 październik 2019 - 4 październik 2019
2019-10- 4
Warszawa Warszawa
Analiza ryzyka jako element ciągłego doskonalenia w systemie jakości
Szkolenie analiza ryzyka pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie ryzykiem w firmach z branży farmaceutycznej. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję praktycznego przećwiczenia wybranych narzędzi statystycznych stosowanych w analizie ryzyka.
Higiena farmaceutyczna
2019-10- 3
3 październik 2019
2019-10- 3
Warszawa Warszawa
Higiena farmaceutyczna
Higiena farmaceutyczna - zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska. Zapraszamy na szkolenie monitoring mikrobilogiczny środowiska i personelu.
Nadzór nad system HACCP w zakładzie produkującym środki spożywcze w tym suplementy diety
2019-10- 4
4 październik 2019
2019-10- 4
Warszawa Warszawa
Nadzór nad system HACCP w zakładzie produkującym środki spożywcze w tym suplementy diety
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.
Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym
2019-10-11
11 październik 2019
2019-10-11
Warszawa Warszawa
Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym
Spektroskopia bliskiej podczerwieni - na poziomie teoretycznym (sposoby pomiaru) i praktycznym (praca z urządzeniem), badania spektroskopowe. Zapraszamy na szkolenie: Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym.
Walidacja i kwalifikacja w firmie farmaceutycznej
2019-10-21
21 październik 2019 -22 październik 2019
2019-10-22
Warszawa Warszawa
Walidacja i kwalifikacja w firmie farmaceutycznej
Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie walidacją w firmie farmaceutycznej.
Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej
2019-10-28
28 październik 2019
2019-10-28
Warszawa Warszawa
Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej
Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) w hurtowni farmaceutycznej. W jaki sposób przeprowadzić wdrożenie zaleceń, w jaki przygotować dokumentacji, praktyczne aspekty. Zapraszamy na szkolenie Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej.
Odchylenia w procesie wytwarzania produktu leczniczego - podejście praktyczne
2019-11- 7
7 listopad 2019
2019-11- 7
Warszawa Warszawa
Odchylenia w procesie wytwarzania produktu leczniczego - podejście praktyczne
Postępowanie wyjaśniająceg w przypadku wystąpienia OOS i OOT. Jak należy postępować gdy wystąpią nieplanowane odchylenia wytwarzania lekarstw w świetle Aneksu 16 GMP? Zapraszamy na szkolenie odchylenia wytwarzania lekarstw!
Sztuka telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii warsztaty
2019-11-15
15 listopad 2019
2019-11-15
Warszawa Warszawa
Sztuka telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii warsztaty
Klienci, którzy dzwonią z pytania dotyczącymi bezpieczeństwa farmakoterapii są z reguły dociekliwi i wymagający. Dobrze przeprowadzona telefoniczna rozmowa z pacjentem składa się zarówno z treści - niezbędnych informacje jak i formy rozmowy. Zapraszamy na szkolenie Sztuka telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii!
Wytyczne dotyczące instalacji myjących i walidacji czyszczenia
2019-11-20
20 listopad 2019
2019-11-20
Warszawa Warszawa
Wytyczne dotyczące instalacji myjących i walidacji czyszczenia
Praktyczne omówienie Aneksu 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem dotyczącym m.in. wyznaczania limitów pozostałości w oparciu o ocenę toksykologiczną. Zapraszamy na szkolenie Walidacja czyszczenia - Najlepsze praktyki, aktualne wymagania.
Analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
2019-11-27
27 listopad 2019
2019-11-27
Warszawa Warszawa
Analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
Analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej. W programie: Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości - ICH Q8, Q9, Q10, Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA), główne założenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie ryzykiem!
Przegląd jakości produktu
2019-12- 2
2 grudzień 2019
2019-12- 2
Warszawa Warszawa
Przegląd jakości produktu
Przegląd Jakości Produktu to regularne, okresowe lub stałe, przeglądy jakościowe wszystkich produktów leczniczych objętych zezwoleniem na wytwarzanie (w tym importowanych produktów leczniczych), łącznie z produktami przeznaczonymi wyłącznie na eksport (każdy kierunek eksportu). Zapraszamy na szkolenie przegląd jakości produktu!
Audyty jakości GMP warsztaty dla audytorów wewnętrznych GMP
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Audyty jakości GMP warsztaty dla audytorów wewnętrznych GMP
Audyty jakości GMP warsztaty dla audytorów wewnętrznych GMP. Wymagania ogólne, planowanie, wykonanie, ocenianie, raportowanie i zarządzania działaniami naprawczymi. Zapraszamy na szkolenie audyt GMP!
Szkolenie GMP dla kadry kierowniczej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie GMP dla kadry kierowniczej
Celem szkolenia gmp jest omówienie najważniejszych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dla kadry kierowniczej oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzeniem i interpretacją.
Kontrola zmian - podejście praktyczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Kontrola zmian - podejście praktyczne
Kontrola zmian to formalny system, w ramach którego wykwalifikowani przedstawiciele przeglądają proponowane lub faktyczne zmiany, które mogą wpłynąć na status zwalidowanych systemów, urządzeń lub procesów. Zapraszamy na szkolenie kontrola zmian - podejście praktyczne!
Nowe wymagania dla wytwórców wyrobów medycznych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Nowe wymagania dla wytwórców wyrobów medycznych
Od roku 2010 była prowadzona rewizja kluczowej normy dla branży wyrobów medycznych ISO 13485 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych”. Zaprazsamy na szkolenie system zarządzania jakością!
Prawa inspekcji sanitarnej oraz producenta kosmetyków w świetle ustawy o produktach kosmetycznych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prawa inspekcji sanitarnej oraz producenta kosmetyków w świetle ustawy o produktach kosmetycznych
Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w świetle projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Zasady rejestracji zakładu w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o kosmetykach w praktyce. Wymogi gmp.
Umowy Kontraktowe
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Umowy Kontraktowe
Szkolenie umowy kontraktowe zapozna Państwa z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów Kontraktowych w firmie farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
Dobra praktyka produkcyjna w zakładzie produkującym kosmetyki zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 22716:2009
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dobra praktyka produkcyjna w zakładzie produkującym kosmetyki zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 22716:2009
Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!
AGILE VALIDATION - Walidacja z zastosowaniem metodyki Agile dla dostawców
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
AGILE VALIDATION - Walidacja z zastosowaniem metodyki Agile dla dostawców
W programie szkolenia agile validation: Scrum, SAFe i LeSS , ceremonia analizy wymagań (Refinement) , dokumentacja w modelu Waterfall (Gamp5) i Agile , wydanie wersji i przekazanie do produkcji (Release & Handover), doskonalenie procesu, retrospektywa sprintu, testy regresyjne i automatyczne.
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w teorii i praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w teorii i praktyce
Wymagania prawne dotyczące branży kosmetycznej. Kontrola kosmetyków. Raport bezpieczeństwa produktu jako element PIF. Wyliczenia SED dla marginesu bezpieczeństwa (MoS). Zapraszamy na szkolenie Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w teorii i praktyce.
Rola zmian w rejestracji leków oraz w procedurach po rejestracyjnych - warsztaty
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Rola zmian w rejestracji leków oraz w procedurach po rejestracyjnych - warsztaty
Szkolenie wdrożenie procedur dla zmian IA, IAIN, IB, II zgodnie z kalendarzem oraz najczęściej popełniane błędy przy grupowaniu zmian IA, IB, II. Zapraszamy na szkolenie Rola zmian w rejestracji leków oraz w procedurach porejestracyjnych.
Wytyczna ICH Q3D nowe wymagania dla produktów leczniczych - podejście praktyczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wytyczna ICH Q3D nowe wymagania dla produktów leczniczych - podejście praktyczne
Wytyczna ICH Guideline for elemental impurities Q3D (wytyczna ich q3d) - omówienie podczas praktycznych warsztatów. Szkolenie wytyczna ich Q3D nowe wymagania dla produktów leczniczych prowadzi doświadczony ekspert dający rekomendacje przyjazne do wdrożenia.
Znakowanie opakowań, identyfikacja i śledzenie produktów leczniczych - standardy GS1/EAN
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Znakowanie opakowań, identyfikacja i śledzenie produktów leczniczych - standardy GS1/EAN
Standardy GS1 - wykorzystanie ich w sektorze farmaceutycznym. Prowadzenie rejestrów produktów z numerami GTIN i Krajowej Bazie Produktów Ochrony Zdrowia. Wymagania prawne - śledzenie produktów leczniczych, łańcuch dostaw, utylizacja. Zapraszamy na szkolenie znakowanie opakowań transportowych!
Reklama produktów leczniczych wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Reklama produktów leczniczych wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety
Wymagania prawa farmaceutycznego pod kątem reklamy. Szkolenie warsztatowe bazujące na przykładach z realnych firm. Zapraszamy na szkolenie reklama produktów leczniczych wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety.
Wybrane aspekty oznakowania produktów kosmetycznych i deklaracji marketingowych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wybrane aspekty oznakowania produktów kosmetycznych i deklaracji marketingowych
Celem warsztatów oznakowanie produktów kosmetycznych jest przedstawienie praktycznych aspektów oraz wymagań zawartych w przepisach prawnych oraz zasad doboru opakowań.
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem laboratorium mikrobiologicznego kontroli jakości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem laboratorium mikrobiologicznego kontroli jakości
Warsztaty prowadzone przez doświadczonego eksperta, który przeprowadza badania czystości mikrobiologicznej: preparatów gotowych, surowców i opakowań dla produktów niejałowych. Opracowuje dokumentację walidacyjną dotyczącą metod mikrobiologicznych. Zapraszamy na szkolenie audyt laboratorium!
Reklamacje, wady jakościowe i wycofania produktu leczniczego z obrotu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Reklamacje, wady jakościowe i wycofania produktu leczniczego z obrotu
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobu postępowania ze stwierdzania wady jakościowej oraz w przypadku wycofania produktu z obrotu. Zapraszamy na szkolenie reklamacja leków!
Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych (API) i substancji pomocniczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych (API) i substancji pomocniczych
Szkolenie integralność łańcucha dostaw ma na celu omówienie najważniejszych wytycznych i zasad obowiązujących wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych (API) i substancji pomocniczych. Przeprowadzona zostanie analiza łańcucha dostaw.
Walidacja procesu transportu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Walidacja procesu transportu
Szkolenie walidacja transportu ma na celu analizę wymagań i sposobów realizacji tych wymagań, w stosunku do transportu produktów leczniczych. Uczestnicy dostaną do ręki praktyczne narzędzia analizy ryzyka, przykłady tworzenia dokumentacji walidacyjnej, warsztaty i analizę przypadków.
Wytwarzanie i zwalnianie badanych produktów leczniczych na podstawie Aneksu 13 GMP
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wytwarzanie i zwalnianie badanych produktów leczniczych na podstawie Aneksu 13 GMP
Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych zasad dotyczących wytwarzania i zwalniania produktów do badań klinicznych zgodnie z wytycznymi Aneksu 13 do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zapraszamy na szkolenie wytwarzanie produktów leczniczych!
Znakowanie środków spożywczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Znakowanie środków spożywczych
Kryteria klasyfikacji środków spożywczych: suplementy diety, borderline products, produkty specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego. Szkolenie znakowanie produktów spożywczych pozwala zdobyć wiedzę w zakresie zasad znakowania, wprowadzenia produktów po raz pierwszy do obrotu oraz zmiany kategorii „switch” produktu.
Zarządzanie jakością mikrobiologiczną w firmie farmaceutycznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie jakością mikrobiologiczną w firmie farmaceutycznej
Warsztaty w praktyczny sposób przedstawią tematy takie jak laboratorium mikrobiologiczne wymagania techniczne i zarządzanie jakością mikrobiologiczną (MQM) w przemyśle farmaceutycznym.
Kurs certyfikowana dermokonsultantka
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Kurs certyfikowana dermokonsultantka
Jednodniowy kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach. Aktualna, rynkowa wiedza szkolenia z kosmetyki dostarczana przez praktyków biznesu w obszarze zarządzania i marketingu, ze specjalizacją w branży eko oraz health&beauty. Zapraszamy na kurs certyfikowana dermokonsultantka.
Zagrożenia i ich identyfikacja w produkcji wyrobów kosmetycznych w teorii i praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zagrożenia i ich identyfikacja w produkcji wyrobów kosmetycznych w teorii i praktyce
W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: produkcja wyrobów kosmetycznych, analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.
Magazynowanie i transport produktów leczniczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Magazynowanie i transport produktów leczniczych
Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.
Walidacja systemów komputerowych według GAMP 5 - warsztaty
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Walidacja systemów komputerowych według GAMP 5 - warsztaty
Wspieranie procesów farmaceutycznych od strony IT. W ramach warsztatów omówione będą wymagania prawne oraz aktualne podejście do walidacji systemów komputerowych. Zapraszamy na szkolenie walidacja systemów komputerowych w farmacji.
Nadzór nad systemem wodnym w firmie farmaceutycznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Nadzór nad systemem wodnym w firmie farmaceutycznej
Badanie wody do iniekcji i wody oczyszczonej w aspekcie jakości mikrobiologicznej. Walidacja systemu wodnego. Biofilm. Dokumentacja i wykaz czynności kontrolnych potrzebnych w czasie audytu systemu wody przeznaczonej do produkcji farmaceutycznej. Zapraszamy na szkolenie nadzór nad systemem wodnym w firmie farmaceutycznej.
Serializacja. Nowe wyzwania w procesach pakowania produktów leczniczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Serializacja. Nowe wyzwania w procesach pakowania produktów leczniczych
Aktualne wymagania prawne krajowe i UE wynikające z realizacji wytycznych Dyrektywy 2011/62/UE. Zagadnienia związane z wprowadzaniem niepowtarzanego identyfikatora, kryteria tworzenia tzw. czarnej i białej listy. Nowe wyzwania w procesach pakowania produktów leczniczych. Obowiązki wytwórców.
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki zgodnie z normą ISO 22716
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki zgodnie z normą ISO 22716
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.
Dokumentacja GMP
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dokumentacja GMP
Dobra praktyka dokumentowania w branży farmaceutycznej. Dokumentacja GMP w aspekcie integralności danych. Zapraszamy na szkolenie Dokumentacja GMP.
Zarządzanie efektywnością i produktywnością w procesach produkcyjnych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie efektywnością i produktywnością w procesach produkcyjnych
Najlepsze praktyki w zakresie organizacji produkcji - wybór sprawdzonych rozwiązań, narzędzi i procesów optymalizacji kosztów produkcji, analiza procesu produkcyjnego. Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie efektywnością i produktywnością w procesach produkcyjnych.
Badania mikrobiologiczne kosmetyków - czystość mikrobiologiczna
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Badania mikrobiologiczne kosmetyków - czystość mikrobiologiczna
Badania mikrobiologiczne kosmetyków - czystość mikrobiologiczna - Uczestnicy poznają główne zasady utrzymania higieny w trakcie procesu wytwarzania kosmetyków, a także zapoznają się z przyczynami zakażeń mikrobiologicznych w produktach kosmetycznych oraz jak im zapobiegać.
Audyt w laboratorium mikrobiologicznym
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Audyt w laboratorium mikrobiologicznym
Celem szkolenia audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym jest praktyczne przedstawienie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytu laboratorium mikrobiologicznego. 
Zarządzanie zespołem na produkcji w branży farmaceutycznej - warsztaty
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie zespołem na produkcji w branży farmaceutycznej - warsztaty
Brygadziści w rozmowach z pracownikami przyjmują ich stanowisko, w rozmowach z przełożonymi perspektywę firmową. Nie rozumieją swojej funkcji, często brakuje im narzędzi kierowniczych. Szkolenie zarządzanie zespołem w farmacji dostarcza "poręcznych" technik i pracuje również na przekonaniach.
Przygotowanie wytwórni do inspekcji GMP / FDA
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Przygotowanie wytwórni do inspekcji GMP / FDA
Uczestnicy szkolenia dla audytorów wewnętrznych poznają praktyczne podejście do organizacji i przeprowadzania audytów wewnętrznych GMP.
Suplementy diety i FSMP nowe wymagania prawne w 2016 roku
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Suplementy diety i FSMP nowe wymagania prawne w 2016 roku
Aktualne przepisy prawne dotyczące suplementów diet i FMSP. Obowiązek notyfikacji, oznakowanie i reklama produktów dietetycznych. Zapraszamy na szkolenie Suplementy diety wymagania prawne

Uczestnicy biorą udział w szkoleniach ogólnorozwojowych z różnych powodów – często jest to ich własna inicjatywa, czasem przełożonego lub wynik jednej z metod badania luk kompetencyjnych. W związku z tym, cele stawiane przed szkoleniem mogą być różne.

Korzyści z realizacji szkoleń prowadzonych przez firmę Gamma:

  • wysoki standard prowadzonych zajęć gwarantowany przez doświadczonych trenerów pracujących w firmach farmaceutycznych,
  • bardzo wysoki poziom merytoryczny szkoleń,
  • oferta ściśle dopasowana i na bieżąco dostosowywana do oczekiwań klientów,
  • doświadczenie w pracy z firmami farmaceutycznymi przy realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego oraz wymagań dobrych praktyk GxP (projekty szkoleniowe zarówno dla małych firm jak i dla dużych międzynarodowych koncernów),
  • kompleksowa obsługa szkolenia (wykładowca, materiały, pomoce techniczne).

Innowacyjne i dopracowane pod względem merytorycznym szkolenia. Branża farmaceutyczna: szkolenia dla hurtowni i aptek oraz firm farmaceutycznych, a także dbanie o wizerunek marki i jakość produktów. 

Zobacz w dziale:

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Nasze szkolenia z logistyki, szkolenia z transportu i spedycji prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Incoterms 2010 / 2020, prawo celne, Konwencja CMR, Przepisy umowy ADR, INTRASTAT, Konosament.  
Szkolenia - hr, kadry, płace
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.  
Szkolenia - prawo
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami prawnymi: Ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Prawo pracy, Prawo budowlane, Służebność przesyłu, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Odpisy z ksiąg wieczystych, Ustawa krajobrazowa.  
Szkolenia - nieruchomości, budownictwo
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Zapraszamy na szkolenie z obszaru nieruchomości i budownictwa: Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne, Specustawa przesyłowa, Inwestycje sieciowe, Zaszłości inwestycyjne.  
Szkolenia - energetyka, inwestycje
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Nasze szkolenia dla energetyki, szkolenia dla branży inwestycji bazują na doborze ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Specustawa przesyłowa, służebność przesyłu, prawo budowlane, zajęcie pasa ruchu.  
Szkolenia komputerowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Nasze  szkolenie Excel ,  uczy jak używać  funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia z Excela dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.  
Szkolenia finansowe
PORUSZANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄ : ANALIZY FINANSOWEJ FIRMY, CONTROLLINGU, BUDŻETOWANIA
Nasze szkolenia finansowe prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Controlling finansowy , ceny transferowe , finanse dla niefinansistów .  
Szkolenia farmaceutyczne
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.  

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.