SZKOLENIA DLA FIRM Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I KOSMETYCZNEJ, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.

 

SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Nasze szkolenia dla firm farmaceutycznych charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktycznych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. Treści merytoryczne jak i metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów, takich jak np. ocena bezpieczeństwa kosmetyków. Dla branży farmaceutycznej stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, opartych na aktualnych wymaganiach Prawa Farmaceutycznego oraz wymaganiach dobrych praktyk GxP (omawiana jest m.in. ocena bezpieczeństwa kosmetyków). Oferujemy wysoki standard prowadzonych zajęć oraz wysoki poziom merytoryczny, nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym. Dotychczas zaufało nam już kilkadziesiąt firm z branży farmaceutycznej zgłaszając się na szkolenia kosmetyczne.

SZKOLENIA DLA APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Gamma jest firmą szkoleniowo-doradczą, która oferuje szkolenia dla Właścicieli i Pracowników Aptek, Sieci Aptecznych oraz Hurtowni Farmaceutycznych we wszystkich obszarach działalności. Dla Naszych obecnych jak i Nowych Klientów, stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, zbudowanych na metodach i technikach doskonalenia zawodowego, nieustannie poszerzanego o wiedzę, potrzeby i doświadczenie, rosnącego grona zadowolonych uczestników. 

Nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym - by w pełni wspierać rozwój Pracowników Aptek, co przekłada się na możliwy do zmierzenia zwrot z inwestycji szkoleniowej.

 
Monitorowanie działań niepożądanych produktów kosmetycznych na rynku UE
Unijne i polskie akty prawne regulujące Cosmetovigilance. Informowanie o ciężkich działaniach niepożądanych produktu kosmetycznego. Kryteria „ciężkości” działań niepożądanych; ocena związku przyczynowego. Działania osoby odpowiedzialnej po zgłoszeniu ciężkich działań niepożądanych produktu kosmetycznego.
2022-02- 8
8 lutego 2022
2022-02- 8
Szkolenie online Szkolenie online
Jak zoptymalizować proces i spełnić wymagania?
Przegląd Jakości Produktu to regularne, okresowe lub stałe, przeglądy jakościowe wszystkich produktów leczniczych objętych zezwoleniem na wytwarzanie (w tym importowanych produktów leczniczych), łącznie z produktami przeznaczonymi wyłącznie na eksport (każdy kierunek eksportu). Zapraszamy na szkolenie przegląd jakości produktu!
2022-02-14
14 lutego 2022
2022-02-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty
Kwalifikacja pomieszczeń – wymagania prawne. Specyfikacja projektowa i funkcjonalna. Klasyfikacja pomieszczeń produkcyjnych. Rekwalifikacja / monitoring.
2022-02-23
23 lutego 2022
2022-02-23
Szkolenie online Szkolenie online
Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!
2022-02-25
25 lutego 2022
2022-02-25
Szkolenie online Szkolenie online
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.
2022-02-28
28 lutego 2022
2022-02-28
Szkolenie online Szkolenie online
Warsztaty
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu wytwarzania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji.
2022-02-28
28 lutego 2022
2022-02-28
Szkolenie online Szkolenie online
Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych zasad dotyczących wytwarzania i zwalniania produktów do badań klinicznych zgodnie z wytycznymi Aneksu 13 do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zapraszamy na szkolenie wytwarzanie produktów leczniczych!
2022-03- 1
1 marca 2022
2022-03- 1
Szkolenie online Szkolenie online
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady w zakresie funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych oraz zakresu szkoleń dla personelu laboratorium i personelu kluczowego w wytwórni.
2022-03- 2
2 marca 2022
2022-03- 2
Szkolenie online Szkolenie online
Celem szkolenia jest Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i najczęściej spotykanymi problemami podczas analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
2022-03- 4
4 marca 2022
2022-03- 4
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Praktyczne warsztaty ONLINE
Ideą szkolenia jest przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów komputerowych.
2022-03-10
10 marca 2022 -11 marca 2022
2022-03-11
Szkolenie online Szkolenie online
Postępowanie wyjaśniająceg w przypadku wystąpienia OOS i OOT. Jak należy postępować gdy wystąpią nieplanowane odchylenia wytwarzania lekarstw w świetle Aneksu 16 GMP? Zapraszamy na szkolenie odchylenia wytwarzania lekarstw!
2022-03-14
14 marca 2022
2022-03-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Konserwowanie produktów kosmetycznych. Testy konserwacji produktów kosmetycznych. Zakres niezbędnych badań mikrobiologicznych dla poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych. Mikrobiologiczna kontrola jakości surowców kosmetycznych, materiałów opakowaniowych, mas kosmetycznych i wyrobów gotowych.
2022-03-18
18 marca 2022
2022-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Opracowanie Głównego Planu Walidacji. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Analiza ryzyka. Bracketing – rozsądne podejście do procesu walidacji.
2022-03-18
18 marca 2022
2022-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Oświadczenia o produkcie w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. Przegląd „produktów z pogranicza”. Problemy klasyfikacji produktów z pogranicza („Borderline Products”). Najczęstsze przyczyny niezgodności w obrębie produktów kosmetycznych.
2022-03-21
21 marca 2022
2022-03-21
Szkolenie online Szkolenie online
Zapewnienie zgodności umów jakościowych
Szkolenie umowy jakościowe zapozna Państwa z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów jakościowych w firmie farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
2022-03-22
22 marca 2022
2022-03-22
Szkolenie online Szkolenie online
W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: produkcja wyrobów kosmetycznych, analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.
2022-03-25
25 marca 2022
2022-03-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytu laboratorium mikrobiologicznego.
2022-03-30
30 marca 2022
2022-03-30
Szkolenie online Szkolenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych. Zapraszamy na dokumentowanie próbek szkolenie.
2022-03-31
31 marca 2022
2022-03-31
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają aktualne wymagania GMP i przepisy dotyczące wytwarzania produktów leczniczych oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.
2022-04- 4
4 kwietnia 2022
2022-04- 4
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne
Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!
2022-04- 4
4 kwietnia 2022
2022-04- 4
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Poznanie optymalnego rozwoju nowego produktu realizowanego w Dziale Badań i Rozwoju firmy farmaceutycznej w oparciu o wytyczne ICH.
2022-04- 8
8 kwietnia 2022
2022-04- 8
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wymagania prawne. Kryteria tworzenia Zabezpieczenia opakowań tzw. „białej listy” i „czarnej listy”. Weryfikacja opakowań w łańcuchu dystrybucji.
2022-04-21
21 kwietnia 2022
2022-04-21
Szkolenie online Szkolenie online
Podejście praktyczne
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników laboratorium (Kontroli Jakości, Badawczo–Rozwojowego), którzy przekazują opracowane przez siebie metody jak i pracowników laboratorium przyjmujących metody do rutynowego stosowania.
2022-04-25
25 kwietnia 2022
2022-04-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne - warsztaty
Szkolenie jest ukierunkowane na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu zarządzania ryzykiem. Tematy obejmują zarówno wymagania wynikające z norm i standardów jakości, jak i przede wszystkim sposoby  praktycznego wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w obszarze produkcji kosmetyków.
2022-04-25
25 kwietnia 2022
2022-04-25
Szkolenie online Szkolenie online
25 kwietnia 2022
Warszawa
W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Dobra Praktyka Laboratoryjna w aspekcie przydatności i kwalifikacji metod mikrobiologicznych. Przydatność metod farmakopealnych - metody ilościowe i jakościowe. Kwalifikacja metod wykorzystywanych w badaniach czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy. Dokumentacja z przeprowadzonych badań: protokół i raport.
2022-04-27
27 kwietnia 2022
2022-04-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem warsztatów jest praktyczne prześledzenie aktualnych zapisów prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.
2022-05-10
10 maja 2022 -11 maja 2022
2022-05-11
Szkolenie online Szkolenie online
podejście praktyczne
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.
2022-05-16
16 maja 2022
2022-05-16
Szkolenie online Szkolenie online
Zapoznanie z wymaganiami standardu IFS HPC oraz ich interpretacją.
2022-05-16
16 maja 2022
2022-05-16
Szkolenie online Szkolenie online
Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska, kwalifikacja metod stosowanych do badań monitoringowych i kwalifikacji czystych pomieszczeń
Higiena farmaceutyczna - zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska. Zapraszamy na szkolenie monitoring mikrobilogiczny środowiska i personelu.
2022-05-18
18 maja 2022
2022-05-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
W ramach szkolenia zostaną przedstawione „krok po kroku” jakie zapisy powinny się znajdować w module 3 oraz jak powinna wyglądać dokumentacja rejestracyjna. Szkolenie jest oparte na doświadczeniu prowadzącej w pisaniu i obecnie opiniowaniu dokumentacji.
2022-05-20
20 maja 2022
2022-05-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.
2022-05-23
23 maja 2022
2022-05-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty
Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie walidacją w firmie farmaceutycznej.
2022-05-26
26 maja 2022 -27 maja 2022
2022-05-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne - warsztaty
Odpowiedzialność za powstanie wyrobu niezgodnego.Nadzór nad niezgodnością zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716. Wycofanie wyrobu z obrotu handlowego. Symulacja procesu wycofania: kiedy dobrowolna a kiedy obowiązkowa?
2022-06- 3
3 czerwca 2022
2022-06- 3
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z gorącego tematu inspekcji, którym jest Integralność Danych. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zapoznają się z wytycznymi, ale przede wszystkim dowiedzą się jak w praktyce interpretować i radzić sobie z tą tematyką w rzeczywistych realiach firmy farmaceutycznej.
2022-06- 6
6 czerwca 2022
2022-06- 6
Szkolenie online Szkolenie online
Badanie wody do iniekcji i wody oczyszczonej w aspekcie jakości mikrobiologicznej. Walidacja systemu wodnego. Biofilm. Dokumentacja i wykaz czynności kontrolnych potrzebnych w czasie audytu systemu wody przeznaczonej do produkcji farmaceutycznej. Zapraszamy na szkolenie nadzór nad systemem wodnym w firmie farmaceutycznej.
2022-06- 8
8 czerwca 2022
2022-06- 8
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Uregulowania prawne dla surowców kosmetycznych. Charakterystyka surowców kosmetycznych w zależności od ich struktury i działania. Zasady bezpiecznego użycia w produktach kosmetycznych. Surowce kosmetyczne a deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych.
2022-06- 9
9 czerwca 2022
2022-06- 9
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wytyczne dotyczące ekologiczności, organiczności I naturalności kosmetyków (Norma ISO 16128)
Szkolenie zostanie przeprowadzone zarówno w formie stacjonarnej jak i w online. Uczestnik ma możliwość wyboru formy szkolenia. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
2022-06-13
13 czerwca 2022
2022-06-13
Szkolenie online Szkolenie online
Wymagane dossier toksykologiczne dla składników kosmetyków. Podejście TTC jako przydatne narzędzie do oceny narażenia na zanieczyszczenia. Wyliczanie marginesu bezpieczeństwa – wytyczne SCCS. Praca z monografią toksykologiczną wybranego surowca - warsztaty.
2022-06-30
30 czerwca 2022
2022-06-30
Szkolenie online Szkolenie online
Audyty jakości GMP warsztaty dla audytorów wewnętrznych GMP. Wymagania ogólne, planowanie, wykonanie, ocenianie, raportowanie i zarządzania działaniami naprawczymi. Zapraszamy na szkolenie audyt GMP!
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Kontrola zmian to formalny system, w ramach którego wykwalifikowani przedstawiciele przeglądają proponowane lub faktyczne zmiany, które mogą wpłynąć na status zwalidowanych systemów, urządzeń lub procesów. Zapraszamy na szkolenie kontrola zmian - podejście praktyczne!
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wprowadzenie nowych urządzeń
Praktyczne omówienie Aneksu 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem dotyczącym m.in. wyznaczania limitów pozostałości w oparciu o ocenę toksykologiczną. Zapraszamy na szkolenie Walidacja czyszczenia - Najlepsze praktyki, aktualne wymagania.
Termin szkolenia online wkrótce.
NORMA ISO 13485:2016 – WYROBY MEDYCZNE
Od roku 2010 była prowadzona rewizja kluczowej normy dla branży wyrobów medycznych ISO 13485 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych”. Zaprazsamy na szkolenie system zarządzania jakością!
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w świetle projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Zasady rejestracji zakładu w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o kosmetykach w praktyce. Wymogi gmp.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Klienci, którzy dzwonią z pytania dotyczącymi bezpieczeństwa farmakoterapii są z reguły dociekliwi i wymagający. Dobrze przeprowadzona telefoniczna rozmowa z pacjentem składa się zarówno z treści - niezbędnych informacje jak i formy rozmowy. Zapraszamy na szkolenie Sztuka telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii!
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
W programie szkolenia agile validation: Scrum, SAFe i LeSS , ceremonia analizy wymagań (Refinement) , dokumentacja w modelu Waterfall (Gamp5) i Agile , wydanie wersji i przekazanie do produkcji (Release & Handover), doskonalenie procesu, retrospektywa sprintu, testy regresyjne i automatyczne.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) w hurtowni farmaceutycznej. W jaki sposób przeprowadzić wdrożenie zaleceń, w jaki przygotować dokumentacji, praktyczne aspekty. Zapraszamy na szkolenie Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wpływa na mniejsza liczbę reklamacji i wyrobów niezgodnych - wpływa więc na finanse. Zapraszamy na szkolenie Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
WARSZTATY
Analiza ryzyka – zakres zastosowania w obszarze farmaceutycznym. Analiza ryzyka w świetle wymagań prawnych – Prawo Farmaceutyczne, wymagania GMP, Aneks 20, wymagania ICH Q9. Metody analizy ryzyka – do czego wykorzystać. Praktyczne warsztaty - zastosowanie metod, przykłady wykorzystania.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie wdrożenie procedur dla zmian IA, IAIN, IB, II zgodnie z kalendarzem oraz najczęściej popełniane błędy przy grupowaniu zmian IA, IB, II. Zapraszamy na szkolenie Rola zmian w rejestracji leków oraz w procedurach porejestracyjnych.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wymagania prawa farmaceutycznego pod kątem reklamy. Szkolenie warsztatowe bazujące na przykładach z realnych firm. Zapraszamy na szkolenie reklama produktów leczniczych wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty z przygotowania dokumentacji
Wersja online:  Wprowadzenie kosmetyków do obrotu – warsztaty z przygotowania dokumentacji
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji do badań i treści etykiety kosmetyków. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi oznakowania produktów kosmetycznych.
Termin szkolenia online wkrótce.
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobu postępowania ze stwierdzania wady jakościowej oraz w przypadku wycofania produktu z obrotu. Zapraszamy na szkolenie reklamacja leków!
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie integralność łańcucha dostaw ma na celu omówienie najważniejszych wytycznych i zasad obowiązujących wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych (API) i substancji pomocniczych. Przeprowadzona zostanie analiza łańcucha dostaw.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rodzaje metod poboru próbek. Pożywki i warunki inkubacji. Wybór miejsc do próbkowania i mapy lokalizacyjne. Kryteria akceptacji – poziomy alertu i działania, analiza danyc.
Termin szkolenia online wkrótce.
Analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej. W programie: Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości - ICH Q8, Q9, Q10, Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA), główne założenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie ryzykiem!
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wymagania prawne dotyczące opakowań produktów leczniczych. Walidacja procesu pakowania. Rodzaje opakowań bezpośrednich. Znakowanie produktów leczniczych (serializacja, tamper evident).
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Dobra praktyka dokumentowania w branży farmaceutycznej. Dokumentacja GMP w aspekcie integralności danych. Zapraszamy na szkolenie Dokumentacja GMP.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Najważniejsze aspekty związane z produkcją i rejestracją suplementów diety
Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli i kierowników zakładów produkujących suplementy diety.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Na warsztaty zapraszamy kadrę kierowniczą i właścicieli zakładów sektora spożywczego, w tym wytwórców suplementów diety.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne
W programie: Opracowanie i wdrożenie procedury wycofania wyrobu, Osoby odpowiedzialne za wszczęcie wycofywania wyrobu i za jego wykonanie, System powiadamiania o wyrobach niezgodnych, Postępowanie w wyrobami wycofanymi.
Termin szkolenia online wkrótce.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w firmie kosmetycznej.
Termin szkolenia online wkrótce.
Szkolenie ma na celu omówienie zasad przeprowadzania inspekcji (kontroli urzędowych) lub audytów w zakładzie produkującym kosmetyki.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo praktyczne podejście do organizacji i skutecznego przeprowadzenia audytów wytwórców, dystrybutorów i importerów substancji czynnej.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dowiesz się jak opracować i zwalidować metodę analityczna służącą do oceny czystości ciągu produkcyjnego oraz jak wyznaczyć wydajność próbkowania.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest omówienie wymagań GMP w kontekście wytwarzania substancji pomocniczych (wytyczne krajowe i europejskie).
Termin szkolenia online wkrótce.
Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego przygotowania i nadzorowania dokumentacji zgodnie z Dobrą Praktyką Dokumentowania oraz w zgodzie z dokumentacją złożoną przy ubieganiu się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i zezwoleniem na wytwarzanie.
Termin szkolenia online wkrótce.
Podstawy prawne I wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych w krajach poza UE
Różnice w definicji „produktu kosmetycznego” w wybranych krajach poza UE. Ćwiczenia z opracowania etykiety produktu na wybrane kraje oraz z przygotowania certyfikatu zgodności na wybrany kraj poza UE. Wymagania prawne wybranych krajów pozaeuropejskich w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na dany rynek.
Termin szkolenia online wkrótce.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w porównaniu / odniesieniu do ISO 22716:2007 oraz ich praktyczna interpretacja (profil podstawowy).
Termin szkolenia online wkrótce.
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu pakowania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji zgodnie z Aneksem 15.
Termin szkolenia online wkrótce.
Prawo żywnościowe w zakresie przechowywania żywności i tworzenia odpowiednich zapisów. Dobra Praktyka Magazynowa. System HACCP – strażnik jakości żywności. Analiza zagrożeń zasady jej przeprowadzenia i dokumentowania.
Termin szkolenia online wkrótce.
W tym audyt zdalny
Szkolenie ma na celu omówienie zasad przeprowadzania Inspekcji organów kompetentnych (GIF) oraz audytów klientów w Hurtowni Farmaceutycznej (HF).
Termin szkolenia online wkrótce.
ZASADY TWORZENIA DOKUMENTACJI
Zasady organizacji pracy w zakładzie. Dobra Praktyka Produkcyjna – zasady dokumentowania dostaw, procesu magazynowania, identyfikowalność procesu produkcyjnego. Dobra Praktyka Higieniczna – zasady dokumentowania prac porządkowych, nadzoru nad infrastrukturą, higiena pracowników. Dokumentacja HACCP.
Termin szkolenia online wkrótce.
Audyt zdalny (remote audit). Organizacja Inspekcji GMP / audytu kontrahenta. Obszary wymagające przeglądu pod kątem przygotowania do inspekcji/audytu. Działania poinspekcyjne – harmonogram działań po inspekcji.
Termin szkolenia online wkrótce.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji w wytwórni farmaceutycznej oraz dobór metod i środków do określonych powierzchni i zanieczyszczeń.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wymagania prawne. Nadzór organów kompetentnych - GIF. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi w wytwarzaniu. Nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi w HF.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dokumenty dotyczące pożywek mikrobiologicznych. Pożywki przygotowywane w laboratorium oraz pożywki gotowe do użycia. Zasady i procedury kontroli jakości pożywek wg wymagań farmakopealnych. Kwalifikacja czasu i warunków przechowywania pożywek.
Termin szkolenia online wkrótce.
Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości. Mierniki kosztów jakości. Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. Redukowanie kosztów jakości.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19. Farmaceutyczny System Jakości w Hurtowni – elementy. Zasady realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zasady funkcjonowania działu kontroli jakości w firmie kosmetycznej. Mikrobiologiczny monitoring higieny wytwarzania kosmetyków Pobieranie prób do badań; plany próbkowania. Wyniki poza specyfikacją (OOS).
Termin szkolenia online wkrótce.
Monitorowanie działań niepożądanych produktów kosmetycznych na rynku UE
Unijne i polskie akty prawne regulujące Cosmetovigilance. Informowanie o ciężkich działaniach niepożądanych produktu kosmetycznego. Kryteria „ciężkości” działań niepożądanych; ocena związku przyczynowego. Działania osoby odpowiedzialnej po zgłoszeniu ciężkich działań niepożądanych produktu kosmetycznego.
8 lutego 2022
Szkolenie online
Jak zoptymalizować proces i spełnić wymagania?
Przegląd Jakości Produktu to regularne, okresowe lub stałe, przeglądy jakościowe wszystkich produktów leczniczych objętych zezwoleniem na wytwarzanie (w tym importowanych produktów leczniczych), łącznie z produktami przeznaczonymi wyłącznie na eksport (każdy kierunek eksportu). Zapraszamy na szkolenie przegląd jakości produktu!
14 lutego 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty
Kwalifikacja pomieszczeń – wymagania prawne. Specyfikacja projektowa i funkcjonalna. Klasyfikacja pomieszczeń produkcyjnych. Rekwalifikacja / monitoring.
23 lutego 2022
Szkolenie online
Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!
25 lutego 2022
Szkolenie online
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.
28 lutego 2022
Szkolenie online
Warsztaty
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu wytwarzania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji.
28 lutego 2022
Szkolenie online
Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych zasad dotyczących wytwarzania i zwalniania produktów do badań klinicznych zgodnie z wytycznymi Aneksu 13 do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zapraszamy na szkolenie wytwarzanie produktów leczniczych!
1 marca 2022
Szkolenie online
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady w zakresie funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych oraz zakresu szkoleń dla personelu laboratorium i personelu kluczowego w wytwórni.
2 marca 2022
Szkolenie online
Celem szkolenia jest Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i najczęściej spotykanymi problemami podczas analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
4 marca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Praktyczne warsztaty ONLINE
Ideą szkolenia jest przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów komputerowych.
10 marca 2022 -11 marca 2022
Szkolenie online
Postępowanie wyjaśniająceg w przypadku wystąpienia OOS i OOT. Jak należy postępować gdy wystąpią nieplanowane odchylenia wytwarzania lekarstw w świetle Aneksu 16 GMP? Zapraszamy na szkolenie odchylenia wytwarzania lekarstw!
14 marca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Konserwowanie produktów kosmetycznych. Testy konserwacji produktów kosmetycznych. Zakres niezbędnych badań mikrobiologicznych dla poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych. Mikrobiologiczna kontrola jakości surowców kosmetycznych, materiałów opakowaniowych, mas kosmetycznych i wyrobów gotowych.
18 marca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Opracowanie Głównego Planu Walidacji. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Analiza ryzyka. Bracketing – rozsądne podejście do procesu walidacji.
18 marca 2022
Szkolenie online
Oświadczenia o produkcie w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. Przegląd „produktów z pogranicza”. Problemy klasyfikacji produktów z pogranicza („Borderline Products”). Najczęstsze przyczyny niezgodności w obrębie produktów kosmetycznych.
21 marca 2022
Szkolenie online
Zapewnienie zgodności umów jakościowych
Szkolenie umowy jakościowe zapozna Państwa z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów jakościowych w firmie farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
22 marca 2022
Szkolenie online
W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: produkcja wyrobów kosmetycznych, analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.
25 marca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytu laboratorium mikrobiologicznego.
30 marca 2022
Szkolenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych. Zapraszamy na dokumentowanie próbek szkolenie.
31 marca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają aktualne wymagania GMP i przepisy dotyczące wytwarzania produktów leczniczych oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.
4 kwietnia 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne
Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!
4 kwietnia 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Poznanie optymalnego rozwoju nowego produktu realizowanego w Dziale Badań i Rozwoju firmy farmaceutycznej w oparciu o wytyczne ICH.
8 kwietnia 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wymagania prawne. Kryteria tworzenia Zabezpieczenia opakowań tzw. „białej listy” i „czarnej listy”. Weryfikacja opakowań w łańcuchu dystrybucji.
21 kwietnia 2022
Szkolenie online
Podejście praktyczne
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników laboratorium (Kontroli Jakości, Badawczo–Rozwojowego), którzy przekazują opracowane przez siebie metody jak i pracowników laboratorium przyjmujących metody do rutynowego stosowania.
25 kwietnia 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne - warsztaty
Szkolenie jest ukierunkowane na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu zarządzania ryzykiem. Tematy obejmują zarówno wymagania wynikające z norm i standardów jakości, jak i przede wszystkim sposoby  praktycznego wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w obszarze produkcji kosmetyków.
25 kwietnia 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Dobra Praktyka Laboratoryjna w aspekcie przydatności i kwalifikacji metod mikrobiologicznych. Przydatność metod farmakopealnych - metody ilościowe i jakościowe. Kwalifikacja metod wykorzystywanych w badaniach czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy. Dokumentacja z przeprowadzonych badań: protokół i raport.
27 kwietnia 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Celem warsztatów jest praktyczne prześledzenie aktualnych zapisów prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.
10 maja 2022 -11 maja 2022
Szkolenie online
podejście praktyczne
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.
16 maja 2022
Szkolenie online
Zapoznanie z wymaganiami standardu IFS HPC oraz ich interpretacją.
16 maja 2022
Szkolenie online
Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska, kwalifikacja metod stosowanych do badań monitoringowych i kwalifikacji czystych pomieszczeń
Higiena farmaceutyczna - zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska. Zapraszamy na szkolenie monitoring mikrobilogiczny środowiska i personelu.
18 maja 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
W ramach szkolenia zostaną przedstawione „krok po kroku” jakie zapisy powinny się znajdować w module 3 oraz jak powinna wyglądać dokumentacja rejestracyjna. Szkolenie jest oparte na doświadczeniu prowadzącej w pisaniu i obecnie opiniowaniu dokumentacji.
20 maja 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.
23 maja 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty
Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie walidacją w firmie farmaceutycznej.
26 maja 2022 -27 maja 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne - warsztaty
Odpowiedzialność za powstanie wyrobu niezgodnego.Nadzór nad niezgodnością zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716. Wycofanie wyrobu z obrotu handlowego. Symulacja procesu wycofania: kiedy dobrowolna a kiedy obowiązkowa?
3 czerwca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z gorącego tematu inspekcji, którym jest Integralność Danych. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zapoznają się z wytycznymi, ale przede wszystkim dowiedzą się jak w praktyce interpretować i radzić sobie z tą tematyką w rzeczywistych realiach firmy farmaceutycznej.
6 czerwca 2022
Szkolenie online
Badanie wody do iniekcji i wody oczyszczonej w aspekcie jakości mikrobiologicznej. Walidacja systemu wodnego. Biofilm. Dokumentacja i wykaz czynności kontrolnych potrzebnych w czasie audytu systemu wody przeznaczonej do produkcji farmaceutycznej. Zapraszamy na szkolenie nadzór nad systemem wodnym w firmie farmaceutycznej.
8 czerwca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Uregulowania prawne dla surowców kosmetycznych. Charakterystyka surowców kosmetycznych w zależności od ich struktury i działania. Zasady bezpiecznego użycia w produktach kosmetycznych. Surowce kosmetyczne a deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych.
9 czerwca 2022
Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wytyczne dotyczące ekologiczności, organiczności I naturalności kosmetyków (Norma ISO 16128)
Szkolenie zostanie przeprowadzone zarówno w formie stacjonarnej jak i w online. Uczestnik ma możliwość wyboru formy szkolenia. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
13 czerwca 2022
Szkolenie online
Wymagane dossier toksykologiczne dla składników kosmetyków. Podejście TTC jako przydatne narzędzie do oceny narażenia na zanieczyszczenia. Wyliczanie marginesu bezpieczeństwa – wytyczne SCCS. Praca z monografią toksykologiczną wybranego surowca - warsztaty.
30 czerwca 2022
Szkolenie online
Podejście praktyczne - warsztaty
Szkolenie jest ukierunkowane na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu zarządzania ryzykiem. Tematy obejmują zarówno wymagania wynikające z norm i standardów jakości, jak i przede wszystkim sposoby  praktycznego wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w obszarze produkcji kosmetyków.
25 kwietnia 2022
Warszawa
W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Uczestnicy biorą udział w szkoleniach ogólnorozwojowych z różnych powodów – często jest to ich własna inicjatywa, czasem przełożonego lub wynik jednej z metod badania luk kompetencyjnych. W związku z tym, cele stawiane przed szkoleniem mogą być różne.

Korzyści z realizacji szkoleń prowadzonych przez firmę Gamma:

 • wysoki standard prowadzonych zajęć gwarantowany przez doświadczonych trenerów pracujących w firmach farmaceutycznych,
 • bardzo wysoki poziom merytoryczny szkoleń,
 • oferta ściśle dopasowana i na bieżąco dostosowywana do oczekiwań klientów,
 • doświadczenie w pracy z firmami farmaceutycznymi przy realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego oraz wymagań dobrych praktyk GxP (projekty szkoleniowe zarówno dla małych firm jak i dla dużych międzynarodowych koncernów),
 • kompleksowa obsługa szkolenia (wykładowca, materiały, pomoce techniczne).

Innowacyjne i dopracowane pod względem merytorycznym szkolenia. Branża farmaceutyczna: szkolenia dla hurtowni i aptek oraz firm farmaceutycznych, a także dbanie o wizerunek marki i jakość produktów. 

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne
 
 • Jakie typy szkoleń realizujemy?
  Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia farmaceutyczne online.

 • W jakich miastach realizujemy szkolenia menadżerskie otwarte?
  Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice.

 • Jakich narzędzi używamy do szkoleń menadżerskich online?
  Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc)

Zobacz w dziale:

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Nasze szkolenia z logistyki, szkolenia z transportu i spedycji prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Incoterms 2010 / 2020, prawo celne, Konwencja CMR, Przepisy umowy ADR, INTRASTAT, Konosament.
Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenia kadry i płace - Specjalistyczne szkolenia dla działów personalnych zawierające gotowe rozwiązania z zakresu zmian w prawie pracy

Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.  
Szkolenia - prawo
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami prawnymi: Ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Prawo pracy, Prawo budowlane, Służebność przesyłu, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Odpisy z ksiąg wieczystych, Ustawa krajobrazowa.  
Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

SZKOLENIA BUDOWNICTWO ONLINE - ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

Zapraszamy na szkolenie z obszaru nieruchomości i budownictwa: Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne, Szkolenia budownictwo, Specustawa przesyłowa, Inwestycje sieciowe, Zaszłości inwestycyjne.
Szkolenia - drogownictwo
Zapraszamy na szkolenie z obszaru drogownictwa: Tymczasowa ogranizacja ruchu, Zmiana organizacji ruchu, Inwestycje w zakresie dróg publicznych, Stała organizacja ruchu, ZRiD i inwestycje w pasie drogi publicznej.
Szkolenia - energetyka, inwestycje
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Nasze szkolenia dla energetyki, szkolenia dla branży inwestycji bazują na doborze ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Specustawa przesyłowa, służebność przesyłu, prawo budowlane, zajęcie pasa ruchu.  
Szkolenia - ochrona środowiska

SZKOLENIA OCHRONA ŚRODOWISKA ONLINE
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami z tematu ochrony środowiska: Ochrona środowiska w firmie / instytucji, Gospodarka odpadami 2019 / 2020, E – mobility  - nowe obowiązki gmin, podmiotów publicznych i przedsiębiorstw energetycznych w świetle ustawy o elektromobilności, Odnawialne źródła energii, Prawo wodne.
Szkolenia komputerowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Profesjonalne szkolenia z obsługi programów komuterowych skierowane dla firm i użytkowników indywidualnych. Poziom szkolenia dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują programy w swojej pracy.
Szkolenia finansowe
PORUSZANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄ : ANALIZY FINANSOWEJ FIRMY, CONTROLLINGU, BUDŻETOWANIA
Nasze szkolenia finansowe prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Controlling finansowy , ceny transferowe , finanse dla niefinansistów .  
Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne
SZKOLENIA DLA FIRM Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I KOSMETYCZNEJ, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy  do doboru ekspertów,  łączących doświadczenie  zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.  

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.