Priorytety działu HR w dzisiejszych czasach

Społeczna rewolucja i cyfrowa transformacja to jedynie dwa z wielu wyzwań, które stanęły na drodze działów HR w 2018 roku. Żyjemy w czasach, w których wszelkie milczenie lub spowolnione działanie ze strony pracodawców może być postrzegane jako apatia.

zdjęcie - (the_title())


Priorytety działu HR w dzisiejszych czasach


Priorytety działu HR - wstęp

Dodatkowo, różne organizacje starają się odnaleźć równowagę między prowadzeniem działalności gospodarczej a zabezpieczaniem swoich danych w tym samym czasie. Podobne zmiany i transformacje zajdą również w roku 2019, jednakże teraz, najważniejszym priorytetem dla działu HR będą strategiczne ćwiczenia produktywności.

Departament ten, musi zrozumieć, w jaki sposób globalne siły rynkowe wpływają na ich organizację oraz powinni oni wykorzystać cyfryzację środowiska, tak, aby móc odpowiednio rozwijać się w złożonym i niestabilnym świecie XXI wieku.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wykonywanie swoich obowiązków staje się niemalże banalnie prostym zadaniem, gdy wcześniej ustalone zostaną pewne priorytety. Taki proces pomoże zwiększyć produktywność w miejscu pracy, bez zbędnego ingerowania w budżet organizacji.

Priorytetowe traktowanie zadań w departamencie HR, jak i w całej firmie w taki sam sposób, jest niezwykle ważne, ponieważ gdy tylko menadżerowie HR ustalą rzeczy ważne i ważniejsze, są oni w stanie wykonywać swoje obowiązki z większą dokładnością, biorąc za nie tym samym pełną odpowiedzialność.

Oto, kilka priorytetów, którymi powinien się zająć każdy dział HR w 2019 roku.

Zdolności komercyjne – tendencja rynkowa i czynne partnerstwo z liderami biznesu

Do dziś jedynie 14% organizacji osiągnęło odpowiedni poziom cyfrowej dojrzałości i okazała się w pełni gotowa do poznania nowych wyzwań w przyszłości środowisk pracy. Kluczowym czynnikiem udanej transformacji cyfrowej jest posiadanie oraz utrzymanie odpowiedniego wykształcenia i umiejętności.

Dla takich „liderów cyfrowego świata” nie jest to kwestia samego szczęścia, jest to wynik odpowiednio skonstruowanej strategii i zrozumienia, w jaki sposób cyfryzacja wpłynie na działalność organizacji przez dłuższy okres czasu.

W dzisiejszych czasach, można zauważyć ogromne ruchy społeczno - gospodarcze oraz polityczne, które powodują gwałtowne zmiany w każdej możliwej dziedzinie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Oprócz digitalizacji i rewolucji społecznych istnieją wojny handlowe, programy populistyczne i napięcia geopolityczne w różnych częściach świata, które również wpływają na dynamikę globalnego rynku pracy.

Dla profesjonalistów i specjalistów działu HR, kluczowe jest to aby mogli kompetentnie i skrupulatnie pomagać swoim organizacjom w dostosowywaniu się do trendów handlowych i informować ich o wszelkich zmianach które w tych dziedzinach zachodzą.

Muszą oni przygotować ich również do odpowiedniego reagowania na zmiany strategii biznesowej w stosunku do wymagań dotyczących umiejętności ich pracowników. Dział HR musi współpracować i aktywnie działać z liderami biznesu i menadżerami w celu identyfikowania i ograniczania ryzyka związanego ze zmieniającymi się talentami w ich branży.

Zarządzanie różnorodnością

W obecnym  czasie pracownicy odważnie wypominają pracodawcom ich błędy oraz wymagają od nich bycia neutralnymi wobec pracowników bez względu na ich płeć, domagają się równych wynagrodzeń, integracji oraz różnorodności. Na wielu rynkach na całym świecie do tej pory istnieje wyraźna granica między rolami i możliwościami, których tradycyjnie oczekuje się od kobiet i mężczyzn.

Analizując stosunek mężczyzn do kobiet biorąc pod uwagę ich funkcje w danych regionach, mężczyźni wciąż są na czele wśród większości ról informatycznych i inżynierskich, podczas gdy kobiety nadal dominują wśród posad w dziale HR, prawnych i finansowych. Ponadto, dysproporcja w rozkładzie płci znacznie wzrasta na średnim szczeblu zarządzania. Wśród 13 głównych rynków na świecie, jedynie 7% posad zarządzających należy do kobiet.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz też: szkolenia interpersonalne

Około 40% pracodawców podjęło działania w celu promowania integracyjnej i różnorodnej kultury pracy, tworzenia polityki neutralnej pod względem płci oraz prosiła o przegląd  i recenzje swoich praktyk rekrutacyjnych i promocyjnych pod kątem uprzedzeń związanych z płcią. Jeśli jednak chodzi o bardzo delikatną kwestię równości wynagrodzeń, mniej niż 20% przeanalizowało swoją matrycę wynagrodzeń pod kątem ewentualnych różnic związanych z odmienną płcią.

Istnieje zupełnie nowa umowa społeczna, której pracownicy oczekują od swoich pracodawców. Dział HR powinien więc okazać gotowość w zaspokojeniu ich potrzeb, ustalając jako swój priorytet diagnozę płac związaną ze wszelkimi różnicami wynikającymi z różnicy płci w organizacji oraz pilnie zająć się i ewentualnie usunąć wszelkie rozbieżności, które mogą zostać wtedy wykryte.

Powinni również potwierdzić swoje zaangażowanie w długoterminową zmianę behawioralną i społeczną w organizacji, konsekwentnie praktykując przejrzystą komunikację dotyczącą decyzji wobec wynagrodzenia i ścieżki kariery swoich pracowników.

Cyfrowy sposób myślenia – zrozumienie tego czym jest digitalizacja dla miejsca pracy

Mniej niż 10% wszystkich funkcji HR na całym świecie jest już w pełni opracowanych i gotowych do transformacji cyfrowej. Nic dziwnego, że ponad 70% organizacji zorientowanych na technologie zgłasza większe zaangażowanie pracowników w zakresie nagród i korzyści, a także posiada znacznie mniejsze trudności z przyciąganiem i zatrzymywaniem zatrudnionych osób.

Dział HR musi zaakceptować fakt, że cyfryzacja nie jest jedynie nadchodzącą falą zmian. Jest to już występujące zjawisko, które wprowadza znaczne zmiany wśród istniejących modeli biznesowych, co z kolei wpływa na obszerne transformacje w miejscach pracy. Kierownictwo może się więc zwrócić do działu HR, aby ustalić, w jaki sposób możliwa jest współpraca między ludźmi i maszynami. Dlatego właśnie temat digitalizacji nie dotyczy wyłącznie działu IT, ale również departamentu HR.

Dzisiejsi pracownicy mogą wyczuć kiedy ich pracodawca nie jest gotowy do digitalizacji, co może spowodować ich rezygnacje i odejście z organizacji. Na całym świecie ponad połowa firm twierdzi, że ich problem w pozyskiwaniu nowych pracowników wynika z tego że nie są oni rozpoznawani jako „cyfrowa” marka, jednak ponad jedna trzecia z nich, mówi że jest to kwestia braku odpowiedniej cyfrowej strategii.

Dział HR powinien zająć się poszukiwaniem odpowiednich szans, na zrozumienie tego czym tak naprawdę jest digitalizacja miejsca pracy i co ona oznacza dla biznesu. Jest to najlepszy sposób dla HR na to, aby być przygotowanym na zapewnienie wsparcia dla biznesu w kwestii pojawiających się wyzwań, które wyniknąć mogą z powiększającej się roli technologii w miejscu pracy.

Dobre samopoczucie, różnorodność, integracja – rozwijanie planu zmiany kulturalnej firmy

Około 90% organizacji  z całego świata stoi w obliczu wyzwań związanych z przyciąganiem do siebie i utrzymywaniem w filarach firmy pracowników, szczególnie biorąc pod uwagę ich umiejętności technologiczne. Warto również zauważyć, że mniej niż dwie trzecie takich organizacji ma trudności ze zdobywaniem kandydatów, którzy posiadają wysoki potencjał i konkretne zdolności. Dodatkowo, aż 39% firm ma trudności z przyciąganiem różnorodnych pracowników.

Jaki jest więc sekret tych, którym udało się przyciągnąć do siebie odpowiednich pracowników? Około 70% liderów twierdzi, że jednym z głównych działań zapewniających ich pomyślność jest holistyczny program dotyczący dobrobytu przyszłych pracowników, który stanowi kluczowy element ich rekrutacji. Różnorodność i integracja, były zidentyfikowane jako podstawowy element ku osiągnięciu dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

W dzisiejszych czasach, mniej niż ćwierć organizacji na całym świecie posiada specjalne programy które skupiają się na kwestiach różnorodności i integracji w miejscu pracy. Dział HR  nie powinien musieć czekać na specjalną zgodę lub ustawodawstwo w sprawie długotrwałej zmiany organizacyjnej dotyczącej tych dwóch cech.

Istotną rzeczą jest jednak zmiana zaczęta od samej góry firmy, organizacje które posiadają zróżnicowaną dyrekcję pracują znacznie lepiej i wydajniej niż ich rówieśnicy, którzy nie mają wśród swoich kierowników  odmiennych osób (badania wykazują że ich produktywność wzrasta aż o 21%, a tworzone wartości o 27%).

Dział HR powinien więc zająć się rozwojem badań w dziedzinie wzrostu i metodologii wprowadzania zmian kulturowych.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.