TEORIA TYPÓW OSOBOWOŚCI C. G. JUNGA 2/2

teoria typów osobowości C. G. W swojej pionierskiej pracy „Typy psychologiczne” dr Carl Gustav Jung proponuje model, zgodnie z którym ludzie posiadają odmienne preferencje, przez co postrzegają te same sytuacje z różnych perspektyw. Założenie takiej odmienności perspektyw, nastawień, jest wysoce trafne z punktu widzenia zrozumienia organizacji, kultury oraz potrzeb w zakresie motywacji i przywództwa. Zrozumienie różnic indywidualnych jest fundamentalne dla usprawnienia komunikacji, współpracy oraz budowania efektywnych zespołów.Junga
Gamma - TEORIA TYPÓW OSOBOWOŚCI C. G. JUNGA 2/2

TEORIA TYPÓW OSOBOWOŚCI C. G. JUNGA

EKSTARWERSJA – INTROWERSJA

 EKSTRAWERTYCY INTROWERTYCY
Czerpią energię ze świata zewnętrznego,   
z interakcji z innymi i środowiskiem zewnętrznym.” Ładują baterie”
w kontakcie z innymi
 Czerpią energię ze świata wewnętrznego,, skupiając się na własnych refleksjach
i przemyśleniach.„ Ładują baterie” w samotności, a relacje z innymi ich wyczerpują
 • Rozmowni
 • Mówią - myślą - mówią
 • Wolą działać
 • Problemy potrzebują przegadać
 • Rozległy krąg przyjaciół
 • Ekspresyjni
 • Wolą interakcje
 • Zainteresowania: wiele szerokich
 • Uczą się w działaniu lub poprzez dyskusję
 • Oszczędni w słowach
 • Myślą - mówią - myślą
 • Wolą refleksję
 • Problemy potrzebują przemyśleć
 • Wąskie grono bliskich
 • Powściągliwi  
 • Wolą indywidualne skupienie
 • Zainteresowania: jedno dobrze zgłębion
 • Uczą się poprzez refleksję lub „powtarzanie w głowie”


INTROWERSJA

Jako dzieci, introwertycy prawdopodobnie ignorowali wszelkie próby odwrócenia czy rozproszenia ich uwagi pochodzące z zewnątrz oraz potrafili koncentrować się na jednej rzeczy przez bardzo długi czas. Również w dorosłym życiu, a szczególnie w życiu zawodowym introwertyków, ta tendencja utrzymuje się.  Introwertycy nie są szczęśliwi, jeśli nagle znajdą się w centrum towarzyskich, grupowych działań. Interakcje z innymi wyczerpują ich  i potrzebują chwili skupienia do wewnątrz, aby znów wrócić do kontaktów z innymi. Zdarza się, że żałują tego, czego nie powiedzieli lecz zbyt długo decydowali się na zabranie głosu.

EKSTRAWERSJA
Ekstrawertycy prawdopodobnie zachwycali - i irytowali - swoich rodziców ich niezwykle wysokim poziomem aktywności i niestrudzeniem. Rozwijają oni bardzo rozległe sfery zainteresowań i chętnie prezentują siebie oraz swoje dokonania szerokiemu gronu widzów - w przeciwieństwie do introwertyków. Ekstrawertycy stale potrzebują kontaktów z innymi,
a  w samotności „ usychają” Zdecydowanie częściej niż introwertycy głośno komunikują swoje pomysły. Zdarza się, że żałują swoich  pochopnych wypowiedzi.

POZNANIE - INTUICJA

POZNANIEINTUICJA
Wolą informacje oparte na pięciu realnych  zmysłach. Opierają się na tym, co realnie istniejeWola informacje oparte na skojarzeniach. Skupiają się na możliwościach.
 • Poruszają się w świecie faktów
 • Precyzyjni, szczegółowi. ”Las to zbiór pojedynczych drzew”
 • Koncentrują się na tym, co rzeczywiste i realne
 • Zorientowany na to, co jest tu i teraz  
 • Praktyczni.  Cenią praktyczne zastosowania
 • Ufają doświadczeniu
 • Widzą i zapamiętują szczegóły  
 • Działają krok po kroku  
 • Potrzebują dokładnych informacji
 • Realiści
 • Poruszają się w świecie idei, koncepcji
 • Generalizujący , operujący dużym obrazkiem. „Drzewa to składowe całego lasu”
 • Koncentrują się na szerszych możliwościach  
 • Zorientowany na to, co może się wydarzyć
 • Abstrakcyjni i teoretyczni. Cenią wyobraźnię
 • Ufają inspiracji
 • Widzą i zapamiętują ogólne prawidłowości  i wzajemne powiązania
 • Działają globalnie
 • Stymuluje ich niejednoznaczność
 • Pełni wyobraźni i inspiracji


POZNANIE
Osoby kierujące się funkcją Poznania interesują przede wszystkim aktualne zdarzenia i sytuacje; inni mogą ich postrzegać jako niezmiernie praktycznych i precyzyjnych. Z definicji, w percepcji świata polegają oni na swoich pięciu zmysłach. Cokolwiek tylko pochodzi bezpośrednio od ich zmysłów, stanowi część ich własnego doświadczenia i automatycznie staje się godne zaufania. Solidni, konserwatywni, cierpliwi i przywiązani do tradycji, priorytetowo traktują wszelkie systemy i porządek, które są dla nich czymś absolutnie powszechnym i oczywistym.

INTUICJA
Ludzi postrzegających przez pryzmat funkcji Intuicji interesuje przede wszystkim przyszłość i potencjalne możliwości, stąd też mogą być oni postrzegani, jako twórczy i innowacyjni. Są w niewielkim stopniu zainteresowani tym, co dostępne jest jedynie bezpośredniemu doświadczeniu. Zamiast tego z niezwykłą łatwością dostrzegają relacje między obiektami oraz ogólny, szerszy kontekst sytuacji. Przebłyski inspiracji - to jedyne, co tak naprawdę liczy się dla nich. Kierujący się intuicją nie lubią rutyny, ponieważ nie pozostawia ona miejsca dla wyobraźni czy inwencji. Bywają pionierami i innowatorami myśli oraz działań.

MYŚLENIE - ODCZUWANIE

MYŚLENIEODCZUWANIE
Preferują  decyzje podjęte w oparciu o  logikę. Podejmując decyzje „stają z boku” aby je obiektywnie przemyślećPreferują decyzje oparte na wartościach przekonaniach. Podejmując decyzje wczuwają się w sytuację i innych , aby uzyskać harmonijny rezultat
 • Kierują się myśleniem przyczynowo- skutkowym
 • Decydując stosują kryterium: PRAWDA CZY FAŁSZ?, TAK JEST CZY TAK NIE JEST?
 • Logicznie analizują problem
 • Dążą do obiektywnej prawdy   
 • Łatwo dostrzegają błędy
 • Otwarcie wyrażają krytykę
 • Skupiają się na zadaniach  
 • Sprawiedliwi – traktują wszystkich jednakowo
 • Kierują się wartościami i odczuciami swoimi i innych
 • Decydując kierują się kryterium PRZYJEMNIE CZY NIEPRZYJEMNIE
 • Starają się zrozumieć punkt widzenia innych
 • Dążą do harmonii
 • Łatwo dostrzegają wspólne obszary i wartości
 • Chętnie chwalą i doceniają
 • Skupiają się na relacjach
 • Sprawiedliwi – traktują wszystkich  jak unikalne jednostki 


MYŚLENIE
Myślenie to preferencja o  charakterze logicznym. Celem jest tu obiektywizm i prawda, nawet jeśli stoi to w opozycji do osobowości czy życzeń własnych oraz innych ludzi. Osoby o takiej preferencji doskonale sprawdzają się w sytuacjach czy zadaniach wymagających obiektywnego  podejścia do sprawy.  Do  odczuć innych odwołują się kiedy poszukują takiego sposobu na oznajmienie swojej opinii czy pomysłu, który zapewniłby im wsparcie i zaangażowanie ze strony innych ludzi.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia czy spotkania online wykorzystywane są przez nas narzędzia dzięki, które sprawiają że spotkanie staje się naprawdę interaktywne.Zobacz co oferujemy: Zapoznaj się z listą szkolenia sprzedażowe

ODCZUWANIE
Tam, gdzie w relacjach międzyludzkich liczy się współczucie i empatia oraz cenione są osobiste przekonania i wartości, zdecydowanie bardziej efektywne są osoby preferujące odczucia.
W większości kontaktów towarzyskich to właśnie odczucia stanowią pomost pomiędzy ludźmi. Jednakże osoby o tej preferencji także odczuwają czasem potrzebę zaangażowania procesów
z obszaru Myślenia - aby znaleźć logiczne uzasadnienie, które pozwoliłoby im pozyskać akceptację innych, "myślących" ludzi, dla ich opartych o uczucia przemyśleń i wniosków.

OSĄDZANIE - OBSERWOWANIE

OSĄDZANIEOBSERWOWANIE
Wolą  decydować, kończyć przedsięwzięcia.  Ważny jest dla nich celWolą pozostawiać sobie kilka opcji otwartych i korzystać z nowych informacji.
Droga jest dla nich   ważniejsza od celu
 • Dobrze zorganizowani i poukładani
 • Znają dobrze swoje plany na najbliższy tydzień- miesiąc
 • Źle się czują pracując pod presją czasu
 • Lubią decydować tak szybko, jak to możliwe
 • Praktyczni.  Cenią praktyczne zastosowania
 • Działający zgodnie z planem 
 • Spontaniczni i elastyczni
 • O ile mają plany na najbliższy miesiąc czy tydzień, to bardzo ogólne
 • Czerpią energie z pracy na ostatnią chwilę  
 • Nie podejmują ostatecznych decyzji, dopóki nie muszą
 • Abstrakcyjni i teoretyczni. Cenią wyobraźnię
 • Ufają inspiracji, chętnie zmieniają plany


OSĄDZANIE

Osoba preferująca Osądzanie mając cel woli od początku zaplanować w czasie  sposób jego realizacji, dobrać narzędzia i realizować plan krok po kroku . Czerpie satysfakcję z domykania każdej sprawy.   Woli pracować po kolei kończąc sprawę przed terminem, żeby uniknąć presji czasu. Ma swoje sprawy poukładane w czasie i ta przewidywalność jest dla niej źródłem spokoju 

OBSERWOWANIE
Osoba o takiej preferencji woli dynamicznie dostosowywać sposób pracy do zmieniających się warunków i możliwości. Stale jest otwarta na nowe informacje i na bieżąco dostosowuje się do nowych informacji. Bez trudu adaptuje się do zmian w ostatniej chwili .  Łatwo mobilizuje się do wysiłku tuż przed ostatecznym terminem. Niechętnie podejmuje ostateczne decyzje, bo to jej zamyka inne możliwości i opcje.

 

Zobacz nasze szkolenia menedżerskie i z obszaru rozwoju osobistego np: przywództwo szkolenie, zarządzanie czasem szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie i inne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Technika GROW służy do wyznaczania celów oraz opracowywania strategii ich realizacji. To prosta i skuteczna metoda, którą może praktykować menadżer ze swoim zespołem.
Mapa myśli (mind mapping) to technika służąca graficznej prezentacji, organizacji i hierarchizacji informacji. To narzędzie niezwykle przydatne w nauce oraz biznesie.
Pomodoro to prosta metoda pomagająca w zarządzaniu czasem, zwiększeniu koncentracji i podniesieniu efektywności.
Ta metoda jest wykorzystywana również do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Może być praktykowana  indywidualnie, jak i grupowo. Jest znakomitym narzędziem dla menadżera do wszechstronnej analizy firmowych projektów i podsuwanych przez współpracowników pomysłów.
Netykieta podobnie jak savoir – vivre nie jest ustalona raz na zawsze, a za jej nieprzestrzeganie nie zawsze grozi kara. Jednak uporczywe łamanie netykiety może grozić odsunięciem od jakiejś usługi internetowej lub wykluczeniem z wirtualnej grupy. W skrajnym przypadku, negatywne zachowanie w sieci, może powodować kłopoty z wymiarem sprawiedliwości.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.