Co mówi kodeks pracy o urlopie wypoczynkowym?

Pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy uzyskuje na jego podstawie prawo do urlopu. Prawo to zapewnia mu poza kodeksem pracy również art. 66 Konstytucji RP. Celem urlopu wypoczynkowego o którym mowa w dziale siódmym kodeksu pracy jest przede wszystkim stworzenie pracownikowi możliwości do regeneracji sił psychicznych i fizycznych.

zdjęcie - (the_title())


Co mówi kodeks pracy o urlopie wypoczynkowym?

Pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy uzyskuje na jego podstawie prawo do urlopu. Prawo to zapewnia mu poza kodeksem pracy również art. 66 Konstytucji RP.

Celem urlopu wypoczynkowego o którym mowa w dziale siódmym kodeksu pracy jest przede wszystkim stworzenie pracownikowi możliwości do regeneracji sił psychicznych i fizycznych.

Wiedzę w kwestii nabycia i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego można nabyć zgłaszając się na szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia a także wynagrodzenie pracowników szkolenie.

Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje zgodnie z przepisami kodeksu pracy osobie posiadającej status pracownika. Oznacza to, iż uprawnienie to pracownik nabywa bez względu na podstawę prawną powstania stosunku pracy.

A zatem zawarcie umowę o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę powoduje, że osoba staje się pracownikiem. Urlop wypoczynkowy jest przywilejem, który nie dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych czyli zlecenia lub o dzieło.

Szkolenie prawo pracy 2020 zapozna uczestników w szczególności z zasadami nabycia prawa prawa do urlopu oraz zasadami ustalania jego wymiaru. Zgodnie z art. 153 kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w tym roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa Czas pracy dla zaawansowanych.

Uczestnicy szkolenia interesują się również:

Dotyczy to tylko i wyłącznie pierwszego stosunku pracy pracownika. Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym w pełnym wymiarze.

Prowadzący szkolenie prawo pracy 2020 przedstawi zasady ustalania stażu urlopowego oraz jego wymiaru. Zgodnie z art. 155 § 1 kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okresy nauki z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Należy jednak pamiętać, że wymienione powyżej okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Podobnie dzieje się w sytuacji podjęcia zatrudnienia w okresie nauki. Wtedy do wymiaru urlopu wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Zagadnienie udzielania urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę najlepiej odzwierciedlają przykłady praktyczne. Szkolenie prawo pracy 2020 to niezwykle interesujące zobrazowanie sytuacji, w których to urlop można z uwzględnieniem obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy udzielić w soboty i niedziele. Ponadto szkolenie prawo pracy 2020 to liczne ciekawe przykłady udzielania urlopu pracującym w równoważnym systemie czasu pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym działem: szkolenia finansowe Zobacz m.in. Sprawdź również dział z naszymi szkoleniami online.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.