Czy prawo koalicji będą miały również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania związków zawodowych. Jedną z istotnych jest zmiana w kwestii prawa koalicji.

zdjęcie - (the_title())


Czy prawo koalicji będą miały również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania związków zawodowych. Jedną z istotnych jest zmiana w kwestii prawa koalicji.

Ustawa z 5 lipca 2018 roku rozszerza krąg osób, które mają prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Zmiana ta wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (K 1/13), w którym to stwierdzono, że przepisy dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych nie są zgodne z konstytucją.

Według TK, osobą, która może zrzeszać się w związkach zawodowych nie może być wyłącznie pracownik w rozumieniu kodeksu pracy, lecz pracownik w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia.

W rezultacie zmiany w ustawie o związkach zawodowych prawo koalicji związkowej uzyskali nie tylko zleceniobiorcy i usługobiorcy, ale także zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, samozatrudnieni, a także osoby wykonujący pracę na podstawie kontraktów menedżerskich. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie te osoby będą mogły tworzyć oraz przystępować do już działających związków zawodowych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Kodeks pracy zmienia się nieustająco. Jedynie znajomość praktycznych konsekwencji zmian pozwala na bezpieczeństwo procesów kadrowych. Zapraszamy na szkolenie zmiany w prawie pracy.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

W nowym brzmieniu ustawy zmienia się definicja osoby, która może wstąpić do związku zawodowego. Nowela daje taką możliwość wszystkim osobom, które pracują i pobierają wynagrodzenie za pracę bez względu na podstawę zatrudnienia.

A zatem zgodnie z tą zasadą prawo wstąpienia uzyskują również osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych a także prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, iż świadczą usługi osobiście. Tym samym znaczy to, że ustawa nie obejmie samozatrudnionych świadczących usługi za pośrednictwem innych podmiotów.

Zajrzyj do naszej strefy wiedzy po więcej artykułów z tematów:

Nad to bez zmian pozostaje możliwość przynależności do związków zawodowych osób zatrudnionych na mocy umów agencyjnych oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Stażyści i wolontariusze nadal nie uzyskali prawa koalicji. Będą oni mogli wstępować do związków, jeżeli będzie to zgodne z ich regulaminem.

Przyznanie osobom świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych prawa koalicji związkowej oznacza między innymi, że zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca co najmniej 10 osób, które są pracownikami albo innymi osobami wykonującymi pracę zawodową, jeżeli świadczą pracę od co najmniej 6 miesięcy. Ponadto zleceniobiorca będzie mógł zostać objęty ochroną przed zwolnieniem.

Tym samym osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych będą miały wpływ na kształtowanie regulacji wewnątrzzakładowych. W sytuacji rozwiązania umowy zlecenia bez wymaganej zgody zarządu związku zawodowego, zatrudniony nabędzie prawo otrzymania odszkodowanie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będą miały zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące nierównego traktowania.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.