Co to jest dobrostan (wellbeing) w pracy?

Przeprowadzane już od lat badania pokazują, że ponad połowa Polaków niechętnie myśli o poniedziałku i konieczności pójścia do pracy, wywołuje to często u nich sytuacje stresowe, zaś atmosfera w pracy jest bardzo niezadowalająca. To zaś rodzi wiele problemów, przede wszystkim w wykonywaniu obowiązków w pracy, ale również zdrowotnych.

Gamma - Co to jest dobrostan (wellbeing) w pracy?


Co to jest dobrostan (wellbeing) w pracy?


Przeprowadzane już od lat badania pokazują, że ponad połowa Polaków niechętnie myśli o poniedziałku i konieczności pójścia do pracy, wywołuje to często u nich sytuacje stresowe, zaś atmosfera w pracy jest bardzo niezadowalająca. To zaś rodzi wiele problemów, przede wszystkim w wykonywaniu obowiązków w pracy, ale również zdrowotnych.

Sytuacje stresowe, podwyższone zdenerwowanie i strach przed przykrymi sytuacjami, do jakich może dochodzić w miejscu pracy bardzo negatywnie wpływa na każdego pracownika. W dłuższym okresie czasu powoduje to nawet problemy zdrowotne. Po za tym negatywnie wpływa na atmosferę w pracy, relacje z pracownikami, jakość wykonywanej pracy, czy choćby nastawienie i nastój.

Na szczęście od pewnego czasu zaczęło się to znacząco zmieniać, a pracodawcy zaczęli przywiązywać nieco większą uwagę do tego, jak traktowani są ludzie w ich przedsiębiorstwach. W efekcie opracowanych zostało wiele cennych metod i podejść do zarządzania, które pomagają jeszcze lepiej zarządzać personelem w firmie, wykorzystywać zasoby, jakie wnoszą w przedsiębiorstwo jego pracownicy, a także dbają o atmosferę w firmie.

Jednym z takich własnie podejść jest wellbeing. Czym jest? Przede wszystkim takim podejściem do ludzi, jak sami chcielibyśmy być traktowani. To dbanie o dobrostan, pozytywne nastawienie, motywację i dobrą atmosferę w miejscu pracy. W tym celu coraz częściej organizowane jest szkolenie otwarte dla kierowników i właścicieli przedsiębiorstw, podczas którego nakreślana jest idea tej metody i prezentowane są wszelkie plusy, jakie to podejście bez wątpienia posiada.

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy zaczynają wiele oczekiwać od takiego podejścia do pracowników i decydują się zorganizować szkolenie zamknięte dla wszystkich dyrektorów, kierowników, managerów czy liderów grup, aby wszyscy zarządzający w przedsiębiorstwie innymi osobami potrafili wprowadzić tę metodę i egzekwować ją wśród członków swojego zespołu.

Firma szkoleniowa, która oferuje tego rodzaju kursy potwierdza, że obecnie organizowanych jest coraz więcej tego rodzaju szkoleń. Wynika to bez wątpienia z faktu, że jest to niezwykle skuteczna metoda. Wszystko, co może sprawić, że pracownik w poniedziałek stawia się w pracy wypoczęty, zadowolony i gotowy na nowe wyzwania, projekty i chętny do działania ma niezwykle korzystny wpływ na całą firmę, a więc i na przyszłość firmy. Przedsiębiorcy starają się zadbać o swoją firmę, dlatego też musza dbać przede wszystkim o ludzi, których zatrudniają, a którzy to przedsiębiorstwo tworzą.

Wellbeing wydaje się być cudowną metodą, która skutecznie zmotywuje ludzi, zachęci do efektywnego wywiązywania się z powierzanych obowiązków i zadań, jak również tworzenia dobrej atmosfery w firmie. Jeśli przy okazji zorganizowane zostaną także inne szkolenia biznesowe, jak choćby z zarządzania czasem czy stresem, pracownicy zdobędą szereg umiejętności i wiedzę, którą będą mogli wykorzystywać na co dzień, aby jeszcze lepiej pracować i tworzyć kulturę organizacji.

Wydaje się, że wellbeing stanowi przyszłość szkoleń biznesowych. Każdy pracownik powinien dowiedzieć się, w jaki sposób czerpać radość i satysfakcje ze swojej pracy, jak odnaleźć jej sens, jak osiągać korzyści finansowe na wystarczającym poziomie, a także w jaki sposób dbać o relacje ze współpracownikami, klientami i przełożonymi, by oparte one były na szacunku, współpracy i życzliwości.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Podstawą efektywnej pracy zespołu jest skuteczna komunikacja. Poznaj zasady i narzędzia ułatwiające komunikację. Odważniej i efektywniej buduj relacje biznesowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach: komunikacja w biznesie szkolenie, szkolenie z asertywności, szkolenie - motywacja.

Pamiętajmy także, że metoda zakładająca dobrostan każdego pracownika odnosi się również do poczucia przynależności wszystkich pracowników. Jeśli pracownicy czują się częścią przedsiębiorstwa, wiedzą że je współtworzą i jak bardzo są ważni, bez wątpienia będą osiągali znacznie większą satysfakcję i radość ze swojej pracy.

Każdy pracownik zasługuje na to, by czuć się szczęśliwym i spełnionym w pracy. Bez względu na to, jakie piastuje stanowisko, jakiej jest narodowości, w jakim wieku, jakiej płci czy jakie posiada wykształcenie, każdy zasługuje na szacunek, życzliwość i poczucie, że jest się ważnym elementem całej machiny, którą jest przedsiębiorstwo.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.