Czym jest i jakie korzyści daje certyfikat PRINCE2® foundation? Szkolenie online?

Na dzisiejszym jakże wymagającym rynku pracy certyfikat PRINCE2 stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie wysokiego poziomu znajomości techniki zarządzania projektami, jaką jest właśnie PRINCE2 (stosowana coraz powszechniej, a co za tym idzie logicznym jest, iż takich szkoleń na rynku pojawia się coraz więcej).

zdjęcie - (the_title())

Czym jest i jakie korzyści daje certyfikat PRINCE2?

Na dzisiejszym jakże wymagającym rynku pracy certyfikat PRINCE2 stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie wysokiego poziomu znajomości techniki zarządzania projektami, jaką jest właśnie PRINCE2 (stosowana coraz powszechniej, a co za tym idzie logicznym jest, iż takich szkoleń na rynku pojawia się coraz więcej).

PRINCE2 jest jedną z wieli metod stosowanych współcześnie do efektywnego zarządzania projektami. Ze względu na swoje liczne atuty ta metodyka zyskuje sobie coraz bardziej na popularności, powoli, ale systematycznie wypierając przy tym inne.

W przypadku tej metody projekt stanowi tymczasową organizację, która powołana została w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych. Wszystko odbywa się tu wedle bardzo ściśle ustalonych zasad, których zarówno zarządzający projektem, jak i osoby go tworzące bezwzględnie muszą się trzymać (często zasady te są uwzględnione przede wszystkim w Uzasadnieniach Biznesowych).

Metoda PRINCE2 przede wszystkim wykorzystywana jest przy jednorazowych i unikalnych pod wieloma względami przedsięwzięciach, których zaistnienie przede wszystkim nastawione jest na zmiany (dotyczące np. wprowadzenia na rynek zupełne nowego produktu czy poszerzenie oferty o całkiem nowe, nie stosowane dotychczas usługi).

Każdy projekt, który realizowany jest w oparciu i zasady metody PRINCE2 kończy się powstaniem pewnego produktu (który może być inny w zależności od danego przypadku, czyli może być to zarówno system IT, jak i opracowane starannie szkolenie o dowolnej tematyce, a nawet obiekt budowlany, tu przykładów podać można naprawdę bardzo wiele).

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Poprowadź swój zespół do sukcesu i rozwijaj swoje kompetencje menadżerskie dzięki naszym szkoleniom menadżerskimSprawdź:

Po zapoznaniu się szczegółowo z zasadami jakimi rządzi się PRINCE2 można dowiedzieć się przede wszystkim:

 • jakie działania należy podjąć w celu rozpoczęcia realizacji projektu,
 • kim w cyklu życia projektu jest osoba/.osoby, które decydują o rozpoczęciu, kontynuacji czy zakończeniu realizacji danego projektu,
 • podział informacji w zależności od pełnionej w projektowym zespole funkcji,
 • jakie zadania przede wszystkim stoją do zrealizowania przed kierownikiem projektu,
 • jakie są zasady postępowania w przypadkach, gdy realizacja projektu nie przebiega z wyznaczonym jego planem,
 • jak należy prawidłowo zamknąć projekt, aby móc się cieszyć w pełni z jego możliwie jak najbardziej satysfakcjonującego zakończenia.

Stosowanie metody zarządzania projektami, jaką jest PRINCE2 można uzyskać przede wszystkim:

 • niskie koszty zapasów oraz kosztów produkcyjnych pojawiających się niemal na każdym etapie realizacji projektu (w zależności od jego specyfiki koszty te mogą być oczywiście mniejsze bądź większe),
 • stosunkowo wysoką produktywność produkcji, przy optymalnym nakładzie pracy do realizacji wyznaczonych celów,
 • znacznie większą sprawność w funkcjonowaniu i zarządzaniu daną organizacją, co przy zastosowaniu odpowiednich zasad można zrealizować już na podstawie realizacji jednego projektu,
 • pozyskać bardzo wysoką jakość produkcji oraz usług, jakie powstają w czasie realizacji danego przedsięwzięcia,
 • sprowadzenie realizacji projektu do krótkich cykli, pozwalających na osiągnięcie optymalnych efektów.

Oczywiście, aby być szczęśliwym posiadaczem cennego certyfikatu PRINCE2, należy oczywiście ukończyć z pozytywnym wynikiem stosowne szkolenie w certyfikowanej placówce edukacyjnej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Osoba posiadająca certyfikat PRINCE2 przede wszystkim:

 • zna doskonale wszystkie działania, jakie należy przede wszystkim podjąć, aby projekt osiągną oczekiwany sukces,
 • idealnie odnajduje się w budowie każdej organizacji projektowej, doskonale znając rolę i zadania do spełnienia wszystkich jej członków,
 • doskonale wie, kto i na jakim etapie realizacji danego projektu jest osobą odpowiedzialną za podejmowanie tych najważniejszych decyzji, od których zależy powodzenie lub niepowodzenie danego przedsięwzięcia,
 • jest w stanie efektywnie specjalnym językiem komunikować się z poszczególnymi osobami wchodzącymi w skład zespołu projektowego,
 • jest w stanie samodzielnie stworzyć niezbędną przy realizacji każdego projektu dokumentację.

Egzamin, czas trwania. Opis szkolenia. Uczestnik

Zarządzanie projektami metodyką PRINCE2 – możemy nauczyć tak, żeby zdać egzamin i uzyskać certyfikat. Możemy nauczyć, aby PRINCE 2 wszedł w codzienną praktykę rozliczania prac i delegowania zadań. Szkolenie jest praktyczne, zorientowane na wdrażanie PRINCE2, uwzględnia również ograniczenia metodyki.

Prince2 Egzamin

Egzamin Prince2 stanowi kluczowy etap w potwierdzeniu umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami zgodnie z tą międzynarodowo uznawaną metodyką. Dzięki zdaniu tego egzaminu uczestnicy mogą wykazać się znajomością najlepszych praktyk i umiejętnością stosowania ich w projektach zarządzanych zgodnie z metodą Prince2®. Proces akredytacji jest ściśle związany z programem szkolenia, co umożliwia zdanie międzynarodowego egzaminu i podnosi wartość zdobytej wiedzy.

Prince Szkolenie

Szkolenie Prince2 jest dedykowane wszystkim, którzy chcą zgłębić zagadnienia związane z zarządzaniem projektem zgodnie z metodyką Prince2. Program szkolenia obejmuje kluczowe aspekty takie jak lean oraz agile, łącząc w sobie teorie zarządzania projektami z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do pracy. Czas trwania kursu został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać każdą chwilę na naukę i praktyczne ćwiczenia.

Kurs Prince2

Kurs Prince2 skupia się na przekazaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami. Uczestnicy kursu poznają zasady lean i agile, które są wplecione w program szkolenia, aby pokazać, jak można efektywnie łączyć te metodyki z zasadami Prince2. Dzięki formie online, kurs ten jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców, umożliwiając zdobycie certyfikatu akredytowanego przez renomowane instytucje.

Szkolenie Prince2

Szkolenie Prince2 to kompleksowe przygotowanie do zarządzania projektami, które zapewnia solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia został opracowany tak, aby uczestnicy mogli nie tylko zdobyć wiedzę, ale także nauczyć się, jak zastosować najlepsze praktyki w rzeczywistych projektach zarządzanych zgodnie z metodą Prince2®. Czas trwania szkolenia jest dostosowany do potrzeb uczestników, a forma online zapewnia elastyczność i dostępność materiałów szkoleniowych.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.