Komunikacja a zarządzanie, rodzaje komunikacji w organizacji

Komunikacja to nic innego jak proces wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami. Przy czym istotne jest, aby przekazywane informacje zostały zrozumiane przez wszystkich uczestników procesu komunikacji w ten sam sposób.

zdjęcie - (the_title())

Komunikacja a zarządzanie, rodzaje komunikacji w organizacji. Komunikacja nieformalna i formalna


Do najpopularniejszych nośników informacji należą: słowa, obrazy, gesty, dźwięki.  Proces komunikacji mimo, iż wydaje się prosty to w istocie jest skomplikowany i narażony  na wiele zniekształceń. Niektórzy menedżerowie twierdzą, że w 90% organizacji szwankuje właśnie komunikacja. Najczęstszym przejawem błędów komunikacyjnych jest brak klarownych informacji w doniesieniu do podejmowanych działań, celów co w ekstremalnych okolicznościach może przerodzić się w sytuacje konfliktowe.

Komunikacja ma kluczowe znaczenie w organizacjach w których trzeba radzić sobie z niepewnością oraz nie można pozwalać sobie na prostą rutynizację. Nadto im bardziej organizacja zorientowana jest na ludzi i idee, tym istotniejsza staje się komunikacja.

"To właśnie przez słowa menedżerowie zwracają się do ludzi, perswadują im pewne rzeczy, przekazują swoje wymagania, przypochlebiają się, podstępnie wymuszają, przydzielają obowiązki, oznajmiają o pewnych sprawach, debatują, obrażają, przyznają rację, naradzają się, pouczają, doradzają, narzekają, irytują, denerwują, poprawiają, uspołeczniają, rekrutują straszą, obiecują, nagradzają, potępiają i w końcu zwalniają z pracy."

Irwing Maugham

Proces komunikowania się w organizacji występuje w wielu formach, które można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Jednym z podstawowych poziomów jest wyróżnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przyjmując jako kryterium stopień formalizacji, wyróżniamy (Oleksyn, 2001a):

  • KOMUNIKACJĘ FORMALNĄ 
  • KOMUNIKACJĘ NIEFORMALNĄ

W przypadku komunikacji formalnej mamy do czynienia z wymianą informacji dokonującą się w ramach oficjalnie istniejących kanałów informacyjnych, wyuczonych przez istniejącą strukturę organizacyjną. Komunikacja nieformalna odbywa się natomiast poza oficjalnymi kanałami i jest naturalnym uzupełnieniem komunikacji formalnej, nierzadko reakcją na jej mankamenty. Komunikacja formalna i komunikacja nieformalna mogą przebiegać w różnych kierunkach. (Aleksy Pocztowski , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, str.215)

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze najnowsze szkolenia sprzedażowe online:

Biorąc za podstawę kierunek komunikowania się możemy wyróżnić:

  • KOMUNIKACJĘ PIONOWĄ (wertykalną) – to przede wszystkim komunikowane w dół od Zarządu poprzez różne szczeble zarządzania aż do pojedynczych pracowników.
    W komunikacji pionowej istotną rolę odgrywają menedżerowie oraz i ich umiejętności komunikacyjne. Komunikacja pionowa to także komunikacja bezpośrednia od Zarządu do pracowników (np. Listy od Zarządu);
  • KOMUNIKACJĘ POZIOMĄ (horyzontalną) – mianem komunikacji poziomej można określić komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami firmy. Komunikacja pozioma często przekłada się na integrację pracowników. Niezwykle ważny wpływ ma w tym przypadku kultura organizacyjna. Im bardziej dojrzała komunikacyjne jest firma tym wymaga mniej odgórnych działań. Komunikacja pozioma w organizacji może być wzmacniana poprzez takie narzędzia jak: platformy do pracy grupowej, fora dyskusyjne, bazy wiedzy itp.
  • KOMUNIKACJĘ DIAGONALNĄ – ma miejsce, jeśli się odbywa między pracownikami z różnych komórek organizacyjnych i z różnych szczebli hierarchicznych.
  • KOMUNIKACJĘ DOŚRODKOWĄ I OŚRODKOWĄ – to komunikacja odbywająca się między pracownikami zatrudnionymi w centrali i oddziałach firmy.

Zaprezentowane rodzaje komunikacji mają charakter porządkujący, a ich elementy występują w różnych spotykanych w praktyce sieciach komunikowania się. (Aleksy Pocztowski , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, str.215)

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze szkolenia.

Dowiesz się m.in. jak budować zespół, jak wzmocnić motywację w sobie i organizacji, jak utrzymać najlepszych pracowników w firmie, jak skutecznie zarządzać projektami wg PMI.

KOMUNIKACJA POZIOMA A KOMUNIKACJA PIONOWA

Większa część komunikacji w organizacji ma charakter nie wertykalny, ale właśnie horyzontalny. W jej ramach należy zwrócić uwagę na różnice zachodzące pomiędzy komunikacją w obrębie jednostki organizacyjnej a komunikacją między jednostkami organizacyjnymi.

Podstawowe różnice pomiędzy komunikacją poziomą a komunikacją pionową

 

Kategorie różnicujące

 

 

Komunikacja pionowa

 

Komunikacja pozioma

 

DEFINICJA

Wymiana informacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi w organizacji lub odwrotnie

Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami w organizacji na tym samym poziomie hierarchii

STOPIEŃ FORMALNOŚCI

Komunikacja pionowa jest bardziej formalna niż komunikacja pozioma.

Komunikacja pozioma może być zarówno formalna jak i nieformalna.

FORMA PRZEKAZU INFORMACJI
(nośnik informacji)

Informacje mogą być przekazywane zarówno pisemnie jak i ustnie, ale zazwyczaj przekazywane są w formie pisemnej.

Informacje częściej przekazywane
są w formie ustnej.

 

TAJNOŚĆ INFORMACJI

W tym przypadku powinna być utrzymana tajność informacji.

W przypadku komunikacji poziomej utrzymanie tajności może być trudne.

CZAS PRZEPŁYWU/ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

Za sprawą formalnego łańcucha przepływu informacji potrzeba więcej czasu, aby przekazać wiadomość/ wiadomości.

Ze względu wykorzystywania formalnych i nieformalnych kanałów przekazywania informacji, informacje mogą być wymieniane szybciej niż w komunikacji pionowej.

 

Chcesz wiedzieć, jak rozwiązywać konflikty w firmie? Zobacz co oferujemy. Zapraszamy do działów: szkolenia dla kierowników, szkolenia dla administracji publicznej, szkolenia zamknięte. Zaufaj firmie szkoleniowej roku!

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.