Wprowadzenie do konfliktów. Przyczyny powstawania konfliktów 1/2

Przeczytaj o następujących przyczynach powstawania konfliktów: niezaspokojenie potrzeb, podział zasobów, nieprawidłowa komunikacja

Gamma - Wprowadzenie do konfliktów. Przyczyny powstawania konfliktów 1/2

Wprowadzenie do konfliktów. Przyczyny konfliktów. Konflikt motywacyjny


Przyczyn, które mogą powodować pojawienie się i narastanie konfliktów jest wiele. Są to czynniki zależne jak i niezależne od człowieka. Pierwszy etap rozwiązywania konfliktów polega właśnie na ustaleniu przyczyn, które są odpowiedzialne za jego powstanie.

Jeśli nie wiemy z jakich powodów doszło do konfliktu to nie jesteśmy w stanie skutecznie go rozwiązać, co najwyżej możemy go odroczyć w czasie lub chwilowo wyciszyć.

Przyczyny konfliktów można podzielić na określone kategorie, do których zaliczamy:

 • Niezaspokojenie potrzeb
 • Podział zasobów
 • Nieprawidłowa komunikacja
 • Różnice osobowościowe
 • Odgrywanie ról społecznych
 • Stres
 • Niejasna siatka odpowiedzialności

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie mogą być znamiona przemocy w miejscu pracy? Nie pozostawaj obojętny na zachowania mobbingowe w twojej firmie. Dowiedz się na czym polega mobbing i jak z nim walczyć. Sprawdź naszą ofertę szkoleń: szkolenia antymobbingowe, szkolenia dla administracji

Zobacz nasze webinary: szkolenia menadżerskie online

Przyczyny konfliktów. Niezaspokojenie potrzeb

Niezaspokojone potrzeby przyczyniają się do powstawania konfliktów odkąd tylko człowiek pojawił się na świecie. Na początku naszej cywilizacji była to walka o pożywienie, terytorium, dzisiaj potrzeby człowieka są podobne, tylko środki do ich zaspakajania i zdobywania wyglądają nieco inaczej.

Zgodnie z teorią A. Maslowa człowiek zaspakaja swoje potrzeby zgodnie z ustaloną hierarchią. Niezaspokojenie potrzeb powoduje frustrację, czyli niezadowolenie oraz napięcie, które może prowadzić do zachowań agresywnych.

Żyjąc z innymi ludźmi jesteśmy narażeni na konflikty, i choćbyśmy się bardzo starali, to nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. Realizując potrzeby społeczne, ścieramy się z poglądami, potrzebami, interesami innych ludzi, co implikuje konflikty.

Przyczyny konfliktów. Podział zasobów

Podział dóbr to kolejny czynnik, który może prowadzić do powstawania konfliktów. Mogą to być zarówno dobra materialne np.: podwyżka, premia, spadek, kieszonkowe oraz dobra symboliczne np.: awans. Tych przykładów można podać bardzo wiele, stąd częste konflikty, które wynikają z braku zasobów określonego dobra.

Problem pojawia się wówczas, kiedy zainteresowanie człowieka określonym dobrem przekracza jego zasoby. Przymus dzielenia się zasobami może prowadzić w konsekwencji do niekonstruktywnej rywalizacji oraz do konfliktów. Wyobraźmy sobie system motywacyjny w organizacji, który nagradza wysoką premią jeden dział regionalny – ten, który zrealizuje największą sprzedaż.

W tym przypadku ograniczone zasoby finansowe są przyczyną konfliktu między poszczególnymi regionami. Zaistniała sytuacja prowadzi do niezdrowej rywalizacji np.: poprzez podkradanie klientów, donoszenie na kolegów do przełożonego. W efekcie stworzony sztucznie konflikt przez system motywacyjny przynosi więcej strat niż korzyści.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Ulepsz swoje relacje, popraw swoją efektywność, odkryj swój potencjał i poznaj swoje mocne strony dzięki szkoleniu z testu Gallupa. Zobacz: talenty Gallupa po polskuMogą Cię również zainteresować: komunikacja interpersonalna warsztaty, zarządzanie stresem w organizacji.

Przyczyny konfliktów. Nieprawidłowa komunikacja

Nieprawidłowa komunikacja to kolejny czynnik, który może powodować konflikty lub je nasilać. Do konfliktów dochodzi, kiedy w obszarze komunikacji mamy do czynienia z nieprawidłowym przepływem informacji. Zazwyczaj konflikty są skutkiem następujących utrudnień:

 • Zbyt powolny lub zbyt szybki przepływ informacji – dezorganizuje ludziom pracę, wpływa na spadek wydajności, a to z kolei przekłada się na relacje zawodowe i koleżeńskie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy np.: firma działa w dwóch różnych regionach kraju. Słaby przepływ informacji między oddziałami przyczynia się do konfliktów.

 • Brak komunikacji – Ludzie czasem mają poczucie, że pewne kwestie są tak oczywiste, że nie trzeba o nich mówić. Jak się potem okazuje, one są oczywiste, ale tylko dla jednej strony. Mamy czasem poczucie w relacjach z różnymi osobami, że znamy się na tyle, iż pewne kwestie nie wymagają omówienia. Nasze skróty myślowe nie zawsze są adekwatnie odczytane przez otoczenie, nawet to najbliższe.

 • Brak sprzężenia zwrotnego, czyli informacji zwrotnej – to kolejne utrudnienie, które rzutuje na relacje międzyludzkie i na funkcjonowanie organizacji. Informacja zwrotna daje nam możliwość zorientowania się, czy nasza wiadomość została zinterpretowana zgodnie z naszymi intencjami. Jeśli ktoś nie zrozumiał naszego komunikatu, może poprosić nadawcę o doprecyzowanie myśli.

 • Komunikacja jednostronna – nie ma tutaj miejsca na odpowiedź odbiorcy komunikatu. W tym przypadku nawet krótka wymiana zdań może niwelować konflikt, który mógłby pojawić się z chwilą przekazania nieczytelnej informacji.

 • Nadmierna lub niewystarczająca ilość informacji – Komunikat typu: „Od nowego miesiąca, każdy musi znacznie poprawić wyniki sprzedażowe, aby dostać obiecane nagrody” nie przekazuje wszystkich informacji pracownikom. W tej sytuacji brakuje konkretnych oczekiwań ilościowych oraz zależności pomiędzy wynikami, a uzyskiwaną nagrodą – czy będzie się zwiększała wraz z wolumenem sprzedażowym, czy jest przyznawana po przekroczeniu pewnego progu.

 • Generalizacja – zamiast mówić o konkretnych sytuacjach i przyczynach irytacji i złości, przypisujemy zdarzenia pewnym stałym cechom osoby: np.: „Zawsze zapominasz terminów spotkań z klientami”, zamiast „Po raz trzeci w tym miesiącu musiałem Ci przypomnieć o spotkaniu klientem”.

 • Komunikaty typu „Ty” – rozpoczynają się z reguły w taki sposób: Ty jesteś…, Ty postępujesz…, itp. Komunikat typu „Ty” jest swoistym oskarżeniem. Reakcją na prawie każde oskarżenie jest atak lub obrona. Odbiorca komunikatu „Ty” zamiast koncentrować się na przekazywanej informacji skoncentruje się raczej na odparciu zarzutów, co może doprowadzić do konfliktu. Komunikaty „Ty” bardzo często prowadzą do eskalacji konfliktu, zwiększają agresję drugiej strony i przenoszą uwagę z nas na partnera rozmowy.

 • Stopery komunikacyjne – np. krytykowanie, osądzanie, wyzywanie, grożenie, oskarżanie i rozkazywanie.

Odwiedź nasz dział: szkolenia otwarte gdzie znajdziesz szereg szkoleń menadżerskich związanych z rozwiązywaniem konfliktów w organizacji. Mamy również dedykowany dział: szkolenia administracja gdzie oferujemy szkolenia dla sektora publicznego oraz dział: szkolenia HR. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.