Zasady i techniki komunikacji werbalnej

Znajomość zasad komunikacji werbalnej to jeden z najważniejszych elementów, których znajomość powala na efektywną komunikację z otoczeniem. Daje to wile korzyści nie tylko w życiu zawodowym, ale również i prywatnym.

Gamma - Zasady i techniki komunikacji werbalnej


Zasady i techniki komunikacji werbalnej

Za dwie podstawowe zasady komunikacji werbalnej uznaje się przede wszystkim:

 • aktywne i skuteczne słuchanie,
 • retorykę, czyli umiejętność mówienia.

Jeśli chodzi o aktywne i skuteczne słuchanie, to ta zasada werbalnej komunikacji dotyczy zarówno nadawcy jak i odbiorcy. W tym przypadku bardzo ważne jest, aby wygłaszany komunikat nie został w żaden sposób zniekształcony, a jego odbiór był czytelny i prawidłowy.

Czynniki ze strony nadawcy, które mogą zakłócić aktywne i skuteczne słuchanie to:

 • nieuwzględnianie potrzeb odbiorcy,
 • używanie niezrozumiałych dla niego słów,
 • niewłaściwe prezentowanie wypowiedzi.

Natomiast czynniki powiązane z odbiorcą, utrudniające efektywną komunikację werbalną to:

 • brak umiejętności aktywnego słuchania,
 • brak wytrwałości,
 • nieumiejętne podsumowywanie treści przekazywanej przez nadawcę.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Podstawą efektywnej pracy zespołu jest skuteczna komunikacja. Poznaj zasady i narzędzia ułatwiające komunikację. Odważniej i efektywniej buduj relacje biznesowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach: komunikacja w biznesie szkolenie, szkolenie z asertywności, szkolenie - motywacja.

Są tez czynniki utrudniające komunikację, które dotyczą zarówno nadawcy jak i odbiorcy komunikatu to:

 • nadmierne zmęczenie,
 • brak pewności siebie,
 • znudzenie,
 • nadmierny stres,
 • uprzedzenia.

Natomiast czynniki utrudniające prawidłową komunikację, jakie związane są z wypowiadanym komunikatem to:

 • zbytnia złożoność wypowiedzi,
 • niejednoznaczność określeń użytych w wypowiedzi,
 • brak lub zbyt wiele powtórzeń.

Aktywne słuchanie jest bardzo ważną częścią efektywnej komunikacji werbalnej. Bez tego porozumienie z drugą stroną mogłoby być naprawdę bardzo utrudnione, w szczególności jeśli zależy nam na tym, aby odbiorca w sposób właściwy zrozumiał wygłaszane przez nas komunikaty.

Aktywne słuchanie opiera się przede wszystkim na następujących aspektach:

 • koncentrowaniu własnej uwagi na osobie mówiącej, słowach jakie są przez nią wypowiadane, a także jej brzmienie głosu, mimikę, gesty,
 • unikanie sytuacji, w których odbiorca przerywa nadawcy wygłaszany przez niego komunikat,
 • unikanie pochopnego wnioskowania z wypowiedzi nadawcy,
 • okazywanie cierpliwości (dotyczy to zarówno nadawcy komunikatu, jak i jego odbiorcy),
 • okazywanie zainteresowania treścią przekazywaną przez nadawcę,
 • unikanie sytuacji, w których nadawca komunikatu słyszy zbyt dużo pytań.

Natomiast retoryka jest nauką o regułach dotyczących sprawnego i niczym nie zakłóconego, a przy tym pięknego i logicznego wysławiania się oraz używania prawidłowych form języka ojczystego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe online: Zobacz również nasze szkolenia po angielsku

Retoryka wypowiedzi oparta jest przede wszystkim na:

 • udzielaniu wypowiedzi w sposób precyzyjny, zrozumiały i prosty (chodzi tu przede wszystkim o niezbyt długie komunikaty, zawierające najważniejsze informacje, jakie należy przekazać słuchaczowi w danym momencie),
 • umiejętności milczenia, jeśli wymaga tego sytuacja,
 • nadawanie wypowiedzi odpowiedniej intonacji.

Komunikacja werbalna jest zagadnieniem niezwykle ciekawym. Zapoznanie się z nią w znacznej większości przypadków stanowi gwarancję skuteczności i efektywności w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Werbalna komunikacja poniekąd opiera się na wzbudzaniu sympatii w ludziach, z którymi przyszło nam rozmawiać.

Za najważniejsze zasady związane z wzbudzaniem sympatii w innych uznać można:

 • szczere zainteresowanie innymi ludźmi,
 • uśmiech, który pojawia się w wielu sytuacjach, nawet kryzysowych i niezwykle stresujących,
 • warto mieć na uwadze, że w przypadku zdecydowanej większości osób nazwisko to najważniejszy dla niego dźwięk w danym języku,
 • bycie dobrym słuchaczem (co oznacza między innymi nie przerywanie innym ich wypowiedzi),
 • sugerowanie rozmówcy szacunku i zrozumienia dla wygłaszanych przez niego komunikatów.

Komunikacja werbalna zachodzi pomiędzy określoną grupą osób i odbywa się w zgodzie z pewnymi zasadami, których czasem nawet nie do końca jesteśmy świadomi. Werbalna komunikacja zawsze składa się z nadawcy i odbiorcy.

Dodatkowymi elementami, jakie wraz z nimi występują w czasie takiej komunikacji to:

 • komunikat,
 • kanał,
 • zakłócenia,
 • luka informacyjna,
 • sprzężenie zwrotne,
 • układ odniesienia.

Znajomość zasad komunikacji werbalnej to jeden z najważniejszych elementów, których znajomość powala na efektywną komunikację z otoczeniem. Daje to wile korzyści nie tylko w życiu zawodowym, ale również i prywatnym.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą przywództwa i rozwijania swoich kompetencji managerskich? Interesują Cię szkolenia sprzedażowe? Zobacz szkolenia zamknięte i otwarte realizowane w Gammie. Zobacz też: szkolenie dla brygadzistów

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.