Zasady postępowania w poszczególnych sferach konfliktu 1/2

Aby minimalizować konflikt danych, konflikt wartości, konflikt relacji należy:

zdjęcie - (the_title())

Zasady postępowania w poszczególnych sferach konfliktu, konflikt relacji przykłady


Aby minimalizować konflikt danych należy:

 1. Zakładać jako normalne, że wiedza stron konfliktu różni się pod wieloma względami, co do:
  • stopnia znajomości faktów dotyczących rozwiązywanego problemu;  
  • sposobów rozumienia, interpretowania i oceniania  poszczególnych faktów i informacji;
  • przywiązywania wagi do poszczególnych faktów i informacji.
 2. Zakładać, że to każda strona wie więcej o swojej sytuacji.
 3. Upewniać się co do zrozumienia informacji podawanych jednej stronie przez drugą.
 4. Upewniać się co do własnego rozumienia informacji pochodzących od drugiej strony poprzez:
  • dopytywanie;
  • zachęcanie do kontynuacji tematu;
  • powtarzanie własnymi słowami informacji pochodzących od drugiej strony z prośbą o skorygowanie w razie niezrozumienia.
 5. Ustalić, co jest ważne dla drugiej strony.
 6. Przyjąć zasadę nieoceniania drugiej strony na podstawie pochodzących od niej informacji.
 7. Zapobiegać tworzeniu się reguł ograniczających otwarte komunikowanie się, na przykład przekonań zniekształcających informacje podawane przez drugą stronę.
 8. Tworzyć atmosferę zaufania i otwartości
 9. Uzgodnić sposoby i procedury porozumiewania się.
 10. Uzgodnić cele i potrzeby, dla których zbiera się informacje.
 11. W razie sporów dotyczących konkretnych danych i informacji  odwoływać się do ekspertów lub/ i kryteriów obiektywnych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jeśli zauważyłeś niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o tym, że w twoim miejscu pracy ma miejsce problem mobbingu,  warto rozważyć  udział w szkoleniu antymobbingowym dla pracowników. Sprawdź również naszą ofertę szkoleń dla administracji publicznej,Sprawdź też nasze szkolenia menadżerskie oraz szkolenia HR

Aby minimalizować konflikt wartości należy:

 1. Unikać definiowania problemu w kategoriach wartości.
  • Nie przypisywać stronom i ich zachowaniom wartości, których nie zadeklarowały;
  • Starać się nie oceniać negatywnie wartości, które druga strona wydaje się wyznawać, bo możemy się mylić co do nich, nie znamy też stojących za nimi uzasadnień.
 2. Nie konfrontować wartości stron poprzez:
  • myślenie w kategoriach porównywania swoich wartości w tymi, jakimi otwarcie lub prawdopodobnie kieruje się druga strona;
  • otwarte wyrażanie osądów wynikających z powyższych porównań.
 3. Uznać wartości strony jako równouprawnione:
  • mimo oczywistego przywiązania do własnych wartości zaakceptować fakt, że ludzie są różni i różne są ich sytuacje, determinujące ich wybory;
 4. Wobec zarysowania się różnicy wartości
  • poszukiwać wartości wspólnych;
  • starać się wskazywać to, co w sferze wartości łączy obie strony.
 5. Poszukiwać wspólnoty na poziomie pragmatycznym
  • związanych na przykład ze zgodnością nadrzędnych celów stron;
  • związanych z celami cząstkowymi procesu pomagania na przykład jego organizacją.

   

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przejdź od teorii do praktyki. Zacznij stosować postawę asertywną w życiu zawodowym i osobistym.   Zobacz: szkolenie asertywność, szkolenie z komunikacji, szkolenia po angielsku.

Aby minimalizować konflikt relacji należy:

 1. Zauważać własne emocje.
 2. Zdawać sobie sprawę z przyczyn własnych emocji, w tym tkwiących poza spotkaniem:
  • nie będących reakcjami na zachowania drugiej strony;
  • wynikających z innych sytuacji;
  • wynikających z samopoczucia fizycznego;
  • wynikających z podobieństwa wyglądu czy zachowań przedstawicieli drugiej strony do
  • wcześniej spotkanych osób.
 3. Starać się pomniejszać własne negatywne emocje na przykład poprzez
  • własny komfort fizyczny;
  • nieprzypisanie drugiej stronie negatywnych nastawień intencji i wrogości jako skierowanych personalnie do nas samych.
 4. Starać się kontrolować ekspresję własnych emocji na przykład poprzez
  • korygowanie zachowań niewerbalnych związanych z przeżywanymi emocjami.
 5. Obserwować emocje drugiej strony jako
  • źródło ważnych informacji o jej problemach, nie wynikających jedynie ze spotkania (np.: posiedzenia komisji), ale również z innych okoliczności;
  • skutki naszych zachowań i komunikatów;
  • źródło dodatkowych informacji o odbiorze przez drugą stronę przedstawianych treści, zadawanych pytań, składanych propozycji itp.
 6. Pokazywać akceptację i zrozumienie dla emocji drugiej strony i prawo do ich odczuwania
 7. Łagodzić napięcie pojawiające się między stronami poprzez
  • unikanie sformułowań zaostrzających konflikt;
  • podkreślanie elementów łączących oraz chęci porozumienia i współpracy.
 8. W sporze założyć, że
  • druga strona może mieć rację, a my możemy się mylić;
  • racja może leżeć „po środku” lub po obu stronach, a spór jest pozorny i wynika nieporozumienia.
 9. Tworzyć równościowe zasady komunikowania i rozwiązywania problemu.
 10. Poprawiać komunikację:
  • komunikować się więcej, zwłaszcza zapewniać drugiej stronie swobodę wypowiedzi;
  • pozwalać drugiej stronie wypowiadać się jak najpełniej i „do końca”;
  • proponować zasady komunikacji i upewniać się, czy odpowiadają one drugiej stronie.
 11. Upewniać się co do zrozumienia intencji i wypowiedzi drugiej strony.
 12. Dbać o potwierdzenie zrozumienia własnych komunikatów przez drugą stronę, w tym ułatwiać jej wyrażanie wątpliwości, niezrozumienia i braku zgody.

Firma szkoleniowa Gamma.
Zapraszamy do działu szkolenia otwarte gdzie znajdziesz szereg szkoleń związanych z rozwiązywaniem konfliktów. Mamy również dedykowany dział: szkolenia administracja gdzie oferujemy szkolenia dla sektora publicznego. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
 • 800 pigułek wiedzy
 • 40 filmów edukacyjnych
 • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.