Motywacja i perswazja

Motywację należy rozumieć w szczególności jako proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.

Gamma - Motywacja i perswazja

Motywacja i perswazja

  1. Osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako użyteczne.
  2. Prawdopodobieństwo realizacji celu przez jednostkę musi być wyższe od zera.
W mechanizmie tym dochodzi do interakcji procesów myślowych, fizjologicznych i psychologicznych jednostki, które decydują o natężeniu motywacji. Według psychologów natężenie motywacji jest funkcją trzech zmiennych: siły procesu motywacyjnego, jego wielkości, intensywności.
 
Natężenie motywacji zmienia się wraz ze zmianą użyteczności bądź prawdopodobieństwa. W definicji mówi się również o dążeniu do celów, zarówno materialnych (płaca), jak i niematerialnych (satysfakcja z pracy). Rozpoznanie celów jednostki jest więc podstawowym punktem wyjścia dla zbadania procesu motywacji. Ważne jest przy tym dążenie do stworzenia pracownikom takich warunków, aby ich cele były zgodne z celami organizacji.
 

Motywacja według Taylora

Tradycyjne ujęcie motywacji opiera się na założeniach tzw. naukowej szkoły organizacji Taylora. Inspiracją dla tej szkoły były stosunki panujące w feudalizmie, gdzie zarządzający miał władzę, zaś podwładny zobowiązany był do wykonywania swoich obowiązków, stąd motywowanie pierwotnie polegało na stosowaniu środków przymusu.

Przełożony dysponował bogatym zbiorem tych środków. Najczęściej wykorzystywanymi środkami były przymus fizyczny, psychiczny oraz administracyjny (bardziej szczegółową klasyfikację środków przymusu przedstawiono na poniższym schemacie). Motywowanie pracowników środkami przymusu prowadzi w konsekwencji do niechęci, a wręcz wrogości.

Z czasem podwładnego zaczęto traktować jak równego partnera, dlatego postanowiono odchodzić od nagminnie stosowanych kar na rzecz nagród. Zaczęto również stosować bardziej „humanistyczne” środki motywowania, jak perswazję i zachęty.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz też: szkolenia interpersonalneDo najczęściej stosowanych form perswazji zaliczano:

  • informowanie,
  • doradzanie,
  • perswazję oddziałująca na sferę emocjonalną (najszybsze skutki, ale krótkotrwałe),
  • perswazję oddziałująca na sferę intelektualną (skutki trwałe, ale długo osiągane),
  • perswazję oddziałująca na sferę duchową.

Taylor uważał, że najlepszym środkiem motywacji są pieniądze. Odwoływał się on do idei człowieka homo economicus. Człowiek będzie wykonywał takie działania, których efektem będzie wyższe wynagrodzenie. Jeżeli przełożony ustali, że pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie, jeżeli osiągnie wyższą produktywność, to należy spodziewać się, że działania człowieka będą ukierunkowane na osiągnięcie tego celu.

 

Gamma oferuje szkolenia dla menadżerów związane z motywowaniem zespołu. Zapraszamy na stronę: szkolenia dla kierowników i szkolenia otwarte Warszawa.

 

Zapewnienie minimum

Piramidę potrzeb Maslowa znają prawie wszyscy zajmujący stanowiska kierownicze. Niestety w praktyce większość
z nich już zapomniało, że potrzeby wyższego rzędu stają się istotne dopiero, gdy zostaną zaspokojone te z niższego poziomu piramidy. Dla kogoś, kto zarabia mało i ledwie wiąże koniec z końcem, nie ma znaczenia symboliczny uścisk dłoni prezesa za dobre wyniki – osobe tą zmotywuje do dalszej ciężkiej pracy jedynie gratyfikacja finansowa, bo tylko ona da mu możliwość wyżywienia rodziny czy spłacenia kredytu.

W tym przypadku nie zdadzą egzaminu bodźce motywacyjne nastawione na umożliwienie pracownikowi samorealizacji i prestiżu, ten system motywacji nie zadziała, bo tak zbudowana piramida stoi na bardzo słabym fundamencie. W tym przypadku pracownik mimo dużego zaangażowania zarabia niewiele i tylko kwestią czasu jest, kiedy zrezygnuje z pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Nie zaniechaj rozwoju swojego zespołu. Szkolenie team building pomoże Ci zintegrować i zmotywować pracowników. Zobacz też nasze szkolenia zarządzanie zespołem. Zapraszamy.

Frederick Herzberg odkrył, że istnieją pewne czynniki niezbędne do tego, aby pracownicy nie byli niezadowoleni, ale których obecność wcale nie gwarantuje zadowolenia. Nazwał je „czynnikami higieny” i zaliczył do nich:  fizyczne środowisko pracy, pieniądze, relacje z szefem i współpracownikami.

Czynniki te można uznać za niezbędne, ale nie wystarczają do tego, aby pracownik zaczął czerpać satysfakcję z pracy. Druga grupa czynników podawana przez Herzberga to m.in. ciekawe zadania, uznanie za wykonanie pracy, poczucie sprawstwa wykonanej pracy, poczucie odpowiedzialności. Zarówno w piramidzie Maslowa, jak i zgodnie z teorią Herzberga, aby zmotywować pracownika pracodawca musi w pierwszej kolejności zapewnić niezbędne minimum, w którym zawierają się odpowiednie warunki pracy, dobre wynagrodzenie czy przyjazna atmosfera.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.