10 ról menadżera według Henry’ego Mintzberga

Model kultury jako góry lodowej pokazuje, że każda kultura dzieli się na elementy świadome i nieświadome. Warto o tym pamiętać, zarządzając wielonarodowym zespołem.

8 stycznia 2020
zdjęcie - 10 ról menadżera według Henry’ego Mintzberga


10 ról menadżera według Henry’ego Mintzberga

Kim jest menadżer?

Menedżer to osoba odpowiedzialna za realizację działań podległych mu pracowników i działów. Do jego obowiązków należy zwiększanie efektywności pracy. Osiąga to, poprzez użycie odpowiednik metod zarządzania podwładnymi.

Ta definicja oczywiście w żaden sposób nie wyczerpuje opisu obowiązków menadżera. Co więcej, to ledwie wierzchołek góry lodowej menadżerskich zadań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wykorzystaj najlepiej jeden z podstawowych zasobów w firmie, którym jest czas. Dowiedz się jak zarządzać swoim czasem tak by pracować efektywnie, a jednocześnie minimalizować wydatkowanie energii. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych z zakresu efektywności osobistej:

Jaką pozycje w firmie może zajmować menadżer?

Pozycję menadżera w przedsiębiorstwie można w skrócie przedstawić za pomocą trzech poziomów:

  • najwyższy (prezes)
  • średni (dyrektor)
  • najniższy, tzw. menadżer na pierwszej linii (ang. frontline manager – np. brygadzista).

Umiejętności menadżera

Menadżer, który chce skutecznie wypełniać swoje obowiązki, musi posiadać niezbędne kompetencje. Zazwyczaj wskazuje się na cztery rodzaje umiejętności, które powinien mieć dobry menadżer.

Umiejętności techniczne
Należą do nich wiedza i kompetencje, które są konieczne do zrozumienia i wykonywania zadań związanych z zarządzaniem konkretnym przedsiębiorstwem. Menadżer musi rozumieć działanie stosowanej przez firmę technologii i narzędzi produkcyjnych.

Umiejętności interpersonalne
Menadżer powinien mieć predyspozycje do łatwego nawiązywania kontaktów, utrzymywania dobrych relacji i częstej komunikacji. To przekłada się na efektywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, sprawiedliwą ocenę podwładnych, a także ich odpowiednie motywowanie. Te umiejętności poprawiają także współpracę z dostawcami, klientami, czy inwestorami.

Umiejętności koncepcyjne
Dobry menadżer powinien wykazywać talent do abstrakcyjnego myślenia i identyfikowania złożoności sytuacji. Do tego dochodzi umiejętność strategicznego myślenia i biznesowych działań wyprzedzających.

Umiejętności diagnostyczne i analityczne
Skuteczny menadżer powinien umieć analizować sytuację i wyciągać odpowiednie wnioski. Do tego diagnozować problemy i opracowywać dobre rozwiązania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Skuteczne budowanie efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zobacz szkolenia związane z obszarem menadżerskim: 

Umiejętności a poziom zarządzania

Powyższe umiejętności przydają się zależnie od poziomu, na którym funkcjonuje menadżer.

Na najwyższym poziomie (top management) przydatne są umiejętności konceptualne i diagnostyczne, a techniczne są mniej istotne.

Na średnim poziomie ( middle management) nabierają wagi umiejętności techniczne.

Natomiast na poziomie niskim ( fronttline management) przeważają umiejętności techniczne, a umiejętności konceptualne i diagnostyczne nie mają aż takiego znaczenia.

Na wszystkich poziomach ważne są umiejętności interpersonalne.

10 ról pełnionych przez menadżera

Jednak ten wykaz umiejętności wcale nie wyczerpuje wymagań, przed którymi stoją współcześni menadżerowie. Zwrócił na to uwagę profesor Henry Mintzberg, kanadyjski ekonomista i autor wielu prac z zakresu zarządzania. Wśród jego naukowych zainteresowań jest również rola menadżera w przedsiębiorstwie – to, czym faktycznie on się zajmuje podczas codziennej pracy.

Na podstawie empirycznych badań Mintzberg wyróżnił trzy główne obszary, w których działa management. Są to  obszary: interpersonalny, informacyjny i decyzyjny. W każdym z nich menadżer pełni po kilka ról. W sumie Mintzberg zidentyfikował ich aż dziesięć, a swoje spostrzeżenia opisał w książce "The Nature of Managerial Work”.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Obszar interpersonalny

Rola reprezentanta
Reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz, w kontakt z klientami, ale również na spotkaniach z innymi menadżerami lub dyrektorami. Ta rola funkcjonuje jako figura symboliczna. Menadżer, dla ludzi z zewnątrz, symbolizuje firmę, w której jest zatrudniony. Liczy się jego obecność, jego podpis, a nie konkretne działania.

Przykład
W sytuacjach konfliktowych, gdy klient jest niezadowolony z usługi dostarczonej przez firmę bądź z jej produktu, zazwyczaj chce „rozmawiać z kierownikiem” lub z „kimś decyzyjnym”.

Rola lidera
Taką rolę pełni menadżer dla swojego zespołu. To on wydaje polecenia, udziela rad, a także ocenia prace innych. To menadżer również odpowiada za efekty działań swoich podwładnych przed zarządem firmy. Jego rolą jest także motywowanie zespołu do bardziej efektywnej pracy.

Przykład
Menadżer na cotygodniowych zebraniach z zespołem ustala harmonogram pracy i rozlicza z dotychczasowych wyników.

Rola organizatora
Zadaniem menadżera jest budowa, utrzymanie w dobrym stanie i ciągłe poszerzanie sieci kontaktów przydatnych firmie. Jego rolą jest również koordynowanie zachodzącego w niej przepływu informacji.

Przykład
Menadżer nawiązuje współpracę z podwykonawcami dostarczającymi niezbędne elementy do produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo.

Obszar informacyjny

Rola odbiorcy
Zadaniem menadżera w tej roli jest ciągłe poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania firmy, a także bycie na bieżąco z nowościami i wydarzeniami dziejącymi się w branży, w której działa.

Przykład
Do obowiązków menadżera należy codzienna „prasówka” czyli zapoznanie się z najważniejszymi branżowymi informacjami medialnymi.

Rola rzecznika
Menadżer jest często zobowiązany do informowania zewnętrznych podmiotów o stanowisku firmy w danej sprawie. Reprezentuje również przedsiębiorstwo na zewnątrz - wobec mediów lub kontrahentów.

Przykład
Menedżer bierze udział w telewizyjnej rozmowie, gdzie przedstawia cele i wartości zatrudniającej go firmy.

Rola propagatora
W tej roli menadżer interpretuje oraz przekazuje istotne informacje współpracownikom i innym członkom przedsiębiorstwa. To są często informacje od zarządu, zamówione raporty, czy analizy. Tworzenie ich „odpowiedniej”, zgodnej z dobrem firmy wykładni mieści się w ramach tej roli.

Przykład
Menadżer przekazuje podwładnym pismo z zarządu firmy informujące o zbliżającej się redukcji etatów. Oczywiście, tę niedobrą informację musi przekazać podwładnym w taki sposób, aby nie ogarnęło ich zniechęcenie i apatia.

Obszar decyzyjny

Rola innowatora
Do obowiązków menadżera należy inicjowanie, kształtowanie i przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Ich celem jest poszukiwanie nowych źródeł zysku dla firmy, poprawa jakości, redukcja słabych stron – ciągłe podwyższanie pozycji przedsiębiorstwa w branży.

Przykłady
Menadżer powołuje grupę roboczą, aby innowacyjny pomysł jednego z podwładnych opracować i przekształcić w produkt gotowy do dołączenie do oferty firmy.

Rola negocjatora
Menadżer musi być gotowy na łagodzenie i usuwanie konfliktów, które mogą pojawić się wewnątrz organizacji. Może to być spór między pracownikami a zarządem lub konflikt kompetencyjny między oddziałami.

Przykład
Menadżer jest negocjatorem między zarządem a filią przedsiębiorstwa. Spór dotyczy trudnych warunków pracy i zbyt wygórowanych wymagań zarządu wobec pracowników filii. Menadżer nie tylko negocjuje porozumienie, ale i sam wychodzi z rozjemczymi inicjatywami.

Rola dysponenta zasobów
Ta rola obejmuje trzy obszary działań podejmowanych przez menadżera:

  • podział własnego czasu i ustalenie hierarchii zadań (od najważniejszego do najmniej istotnego)
  • rozdział zadań i obowiązków wśród podwładnych i oddziałów
  • autoryzowanie propozycji zadań i rozdzielanie potrzebnych do ich realizacji zasobów finansowych.

Przykład
Dwa oddziały zgłaszają prośbę o zakup, potrzebnych im do pracy, technologii. Niestety cena obu zdecydowanie przerasta budżet, którym dysponuje menadżer. Musi on zdecydować, który zakup rzeczywiście przysłuży się większej efektywności pracy całego przedsiębiorstwa.

Rola przeciwdziałającego zakłóceniom
Rolą menadżera jest czuwanie nad poprawną pracą firmy i interweniowanie tam, gdzie pojawiają się problemy.

Przykład
Menadżer podejmuj się interwencji w filii przedsiębiorstwa, które zanotowało w ostatnim czasie znaczący spadek produktywności. Identyfikuje źródła problemu i stara się je usunąć.

Podsumowanie

Praca menadżera oznacza mnóstwo obowiązków. Oznacza również wymóg posiadania, często bardzo odległych, umiejętności. 10 ról menadżerskich Mintzberga uświadamia to znakomicie.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.