Inne strony: GAMMA DISCOVER
Flow to stan umysłu, w którym praca pochłania, daje satysfakcję i jest efektywna

FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Flow to stan, w którym upływ czasu przyśpiesza, a człowiek w pełni wykorzystuje swoje talenty i zasoby. To punkt, w którym praca daje satysfakcję, a organizacja otrzymuje w pełni zaangażowanego i efektywnego pracownika. Trening Flow pozwala wyzwalać energię i entuzjazm pracowników.

IDEA SZKOLENIA

Dlaczego jedni pracownicy są w pełni usatysfakcjonowani swoją pracą, odnajdują w niej spełnienie i oddają jej swoje serca i  umysły, a inni odliczają godziny do zakończenia dnia pracy, z tęsknotą wypatrują piątkowego popołudnia i najchętniej uciekliby ze swojej pracy najszybciej jak to możliwe?

Dlaczego ogrodnicy, fryzjerzy i hydraulicy są bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż pracownicy banków, menedżerowie korporacji lub specjaliści IT?

Odpowiedź jest prosta: pracownicy, którzy czują się  szczęśliwi dużo częściej doświadczają w swojej pracy stanu flow niż pozostali. Flow jest mentalnym stanem jakiego doświadcza człowiek podczas wykonywania jakiegoś zadania,  które go całkowicie pochłania. W stanie flow osoba jest całkowicie zanurzona i skoncentrowana na tym zadaniu, angażuje całą swoją energię i umiejętności w realizację tego zadania i jednocześnie odczuwa ogromną satysfakcję z tego, co robi właśnie robi.

Główną ideą warsztatu jest nauczenie się sposobów wyzwalania i zwiększania zaangażowania ludzi poprzez skoncentrowanie się  na wewnętrznych źródłach ich motywacji. Takie podejście w znacznym stopniu  pozwala uniezależnić  motywację ludzi od czynników zewnętrznych, takich jak pochwały przełożonych, uznanie klientów, awans, podwyżka itp. Zewnętrzne motywatory stanowią w tym podejściu wsparcie dla motywacji, a nie główny jej mechanizm. Stymulowanie wewnętrznej motywacji polega na tworzeniu  takich sytuacji, w których ludzie wykonując zadania w pracy doświadczają tzw. stanu flow, czyli poczucia przypływu energii, witalności i optymizmu.

Warsztat pozwoli uczestnikom znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak tworzyć środowisko pracy, w którym praca staje się bardziej interesująca i ekscytująca?
 • Jak radzić sobie z wyczerpaniem, znużeniem i wypaleniem, gdy się pojawi i odnowić w sobie motywację i witalność?
 • Jak budować własną motywację uniezależniając się od zewnętrznych nagród?
 • Jak mądrze wykorzystywać w pracy swoje uzdolnienia, aby wysiłek przynosił lepsze efekty a praca dawała więcej satysfakcji?
 • Jak pokierować dalszym rozwojem swojej kariery, aby była ona satysfakcjonująca?

Grupa docelowa:
Warsztat Flow jest dedykowany dla tych wszystkich, którzy chcą samodzielnie tworzyć okazje, aby doświadczać stanu flow oraz dla liderów i menedżerów, których ambicją jest pomaganie pracownikom w osiągnięciu przez nich stanu flow w pracy.

Metody pracy:
Podstawową formą pracy w czasie warsztatu jest zastosowanie innowacyjnej metody szkoleniowej -fabuły biznesowej. Polega ona na opisaniu konkretnej sytuacji biznesowej, gdzie zadaniem uczestników jest osiągnięcie założonych rezultatów poprzez realizację określonego scenariusza rozwoju sytuacji.

Wszystkie ćwiczenia wykorzystują realne sytuacje związane z analizą indywidualnych uzdolnień i zamiłowań zawodowych, osobistych celów, czynników motywujących i demotywujących daną osobę oraz specyficznych dla każdego uczestnika uwarunkowań, w których doświadczają stan flow w miejscu pracy.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Prof. Heike Bruch odkryła, że wśród amerykańskich pracowników tylko 10 proc. przeżywa stan FLOW, a aż 30 proc. to ludzie wypaleni zawodowo i sfrustrowani.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Jak tworzyć flow w miejscu pracy?:
  • Rozpoznaj swój zew (identyfikacja swoich zamiłowań, które wpływają na przyjemność płynącą z wykonywanej pracy)
  • Określ swoje największe uzdolnienia (rozpoznanie swoich kluczowych kompetencji, uzdolnień i talentów)
  • Wzbogać swoją pracę poprzez wyzwanie(w  jaki sposób możesz uczynić swoją pracę bardziej interesującą dla siebie?)
  • Zanurzenie w zadaniu -Skoncentruj się na jednym zadaniu  (jak zadbać o niezbędną koncentrację podczas realizacji zadania, aby doświadczyć flow)

  Proces: entuzjazm/wypalenie:
  • Charakterystyka faz procesu motywacji: entuzjazm, frustracja, stagnacja, apatia, wypalenie;
  • Przyczyny chęci do pracy i przyczyny zniechęcenia pracowników.

  Detoks:
  • Cele i zasady przeprowadzenia spotkania higienicznego;
  • Zachęcenie pracowników do otwartego uczestniczenia w tego typu spotkaniach;
  • Indeks obszarów problemowych, które powinny być omówione w czasie spotkania;
  • Struktura, atmosfera i przebieg spotkania higienicznego.

  Oczyszczanie stylu zarządzania:
  • Najczęstsze błędy polskich menedżerów, które negatywnie wpływają na poziom motywacji pracowników (wyniki badań);
  • Wskazówki dotyczącego tego, jak kształtować swój styl zarządzania, aby nie był on źródłem demotywacji pracowników.

  Optymizm:
  • Wpływ optymizmu na osiąganie sukcesów;
  • Optymistyczny i pesymistyczny styl wyjaśniania niepowodzeń;
  • Test na poziom optymizmu;
  • Wyniki testu – wnioski i wskazówki dotyczące poziomu optymizmu każdego z uczestników.

  Przywództwo emocjonalne w trudnych sytuacjach:
  • Reakcje menedżerów w ciężkich czasach/trudnych sytuacjach;
  • Wpływ zachowania menedżera w trudnej sytuacji na morale pracowników;
  • Siła mentalna menedżera.

  Zachęcanie do wysiłku w ciężkich czasach:
  • Czynniki zewnętrzne wpływające na demobilizację pracowników, ich niechęć do podejmowania wysiłków oraz niewiarę w sukces.
  • „To się i tak nie uda!” – częsta reakcja na np. trudną sytuację na rynku czy wymagający projekt;
  • Przygotowanie „manifestu na ciężkie czasy” (forma pisemna);
  • Przeprowadzenie spotkania zachęcającego do wysiłku w ciężkich czasach (manifest).

  Wspieranie pracowników w sytuacji niepowodzeń i podtrzymywanie ich wytrwałości:
  • Jak rozpoznać pesymistyczne reakcje pracowników w sytuacji trudności lub niepowodzeń?;
  • Kroki rozmowy mającej na celu podtrzymanie energii i wytrwałości pracownika w niepowodzeniu lub wobec trudności.

  Syndrom pracownika skazanego na niepowodzenie:
  • Omówienie syndromu „skazanego na niepowodzenie”;
  • Kroki przełamywania tego syndromu.

  Indywidualna pochwała:
  • Jaki jest cel pochwały w cztery oczy?;
  • Kroki rozmowy wyrażającej indywidualne uznanie.

  E-motywacja:
  • Wykorzystywanie e-komunikacji do motywowania (e-mail, sms, intranet);
  • Sytuacje sprzyjające docenianiu przez e-komunikatory.

  Laudacja:
  • Publiczne i okolicznościowe wyrażanie uznania (dla pojedynczych pracowników, ale także uznanie dla całych zespołów);
  • Przykłady laudacji;
  • Kroki przygotowania i przeprowadzenia laudacji.

  Odpowiedzialność jako motywacja:
  • Określanie obszarów odpowiedzialności pracowników;
  • Określanie zakresu uprawnień pracowników.

  Delegowanie:
  • Znaczenie delegowania w zwiększaniu motywacji;
  • Zasady delegowania;
  • Przygotowanie do delegowania
  • Powierzanie odpowiedzialności i uprawnień pracownikom.

  techniki udzielania feedback:
  • Drabina wsparcia rozwoju;
  • Udzielanie wskazówek jako narzędzie wspierające rozwój;
  • Elementy feedbacku, który jest czasem krytyczny, ale zawsze ma być motywujący.

  Modelowanie pracy:
  • Zew  – rodzaje zamiłowań pracowników;
  • Rozpoznawanie i lepsze wykorzystywanie zewu pracowników.

  Wzbogacanie treści pracy:
  • Zasady wzbogacania pracy;
  • Wzbogacanie – warsztat.

  Generacje pracowników:
  • Charakterystyka generacji Y, X i BB;
  • Potrzeby pracowników w różnym wieku;
  • Dostosowanie metod motywacji do wieku pracownika.

  Wiek, funkcja, płeć:
  • Motywatory a wiek (funkcja, płeć);
  • Podsumowanie wszystkich praktyk motywacyjnych.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Skuteczne zarządzanie  energią  pracowników poprzez ukierunkowanie jej na zadania dające im poczucie spełnienia i satysfakcji;
  • Świadome unikanie działań, które wywołują w pracownikach apatię i odrętwienie;
  • Techniki reagowania na frustrację pracowników wynikającą z poczucia bezradności w obliczu zadań przekraczających ich możliwości;
  • Wiedza, co należy robić, aby ograniczyć negatywny wpływ rutynowych i nużących zadań;
  • Świadomość, jak podchodzić do pracowników wypalonych i apatycznych

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Świadomość, co mogą sami zrobić, aby ich praca stała się bardziej interesująca i wartościowa
  • Większa motywacja do wykonywania codziennych obowiązków
  • Nadanie znaczenia i sensu swojej pracy
  • Uniezależnienie swojego zadowolenia z pracy od zewnętrznych nagród
  • Lepsze radzenie sobie z własną apatią i zniechęceniem w pracy

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Zwiększenie efektywności pracowników
  • Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników
  • Eliminowanie postaw roszczeniowych
  • Znaczące polepszenie atmosfery i klimatu emocjonalnego w firmie

  TRENERZY SZKOLENIA

  WIDEO

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?

  Termin szkolenia: 26 wrzesień 2016 r. do 27 wrzesień 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os.
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.