Agile Project Management – jak przebiega szkolenie?

Agile Project Management – AgilePM  to międzynarodowy standard i obecnie najpopularniejsza metod zarządzania, oparta o zwinne podejście do kierowania projektami. AgilePM szczególnie dobre zastosowanie znajduje w obszarach, gdzie budżet i zakres projektu mogą się znacznie zmieniać w czasie jego realizacji.

zdjęcie - (the_title())


Reguły Agile Project Management


Koncentracja na celu

Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być analizowane  pod kątem biznesowego celu.

Czas

Agile PM zakłada, że rozwiązanie czy produkt, które są efektem projektu powinny być zawsze dostarczone w ustalonym terminie. To budzi szacunek i zaufanie między klientem a pracownikami odpowiedzialnymi za projekt. Dlatego istotny jest właściwy podział pracy i skupienie się na priorytetowych elementach projektu.

Współpraca

Współpraca na każdym poziomie realizacji projektu poprawia wzajemne zrozumienie, zwiększa tempo pracy i buduje wspólną odpowiedzialność za zakończenie projektu na czas.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy na zarządzanie projektami szkolenie. Na szkoleniu dowiesz się m. in.: jak opracować plan projektu? Jak zarządzić czasem i jakością w projekcie? Jak zadbać o przepływ informacji? Jakie są dobre praktyki w zarządzaniu projektami?

Powiązane z tym tematem: szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym, szkolenia po angielsku, szkolenia miękkie Warszawa.

Jakość – zero tolerancji dla mankamentów

Według  Agile Project Management jakość jest najważniejsza. Tu nie ma miejsca na kompromis. Zakłada to, że efekt prac powinien być ustalony jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kierownik projektu musi zadbać, żeby produkt przeszedł odpowiednią liczbę testów i ewentualnych poprawek.

Budowanie przyrostowe

Metoda AgilePM zakłada, że po zrozumieniu założeń i celu projektu, rozwiązanie powinno być budowane przyrostowo, czyli kawałek po kawałku, etapowo.

Jasna komunikacja

AgilePM zapewnia, że częsta i klarowna komunikacja wewnątrz grupy projektowej i między grupą a klientem to gwarancja efektywności i skuteczności prac. O odpowiedni, wyczerpujący i wielokierunkowy przepływ informacji powinien zadbać kierownik projektu. Komunikacja oznacza również transparentność i szczerość.

Demonstrowanie kontroli

Metoda AgilePM namawia do rzetelnego prezentowania tego, na jakim etapie realizacji jest projekt. Rolą kierownika projektu jest dopilnowanie, żeby członkowie zespołu dzielili się postępami prac nad projektem. Konieczny jest również, stosowny dla zadania, zakres monitorowania i raportowania postępu prac. Dzięki temu prace można odpowiednio oceniać i ewentualnie wprowadzać korekty.

Podstawa szkolenia

Metody AgilePM można się nauczyć. Szkolenie agile foundation przygotowuje do certyfikacji AgilePM Foundation. Podstawą szkolenia z zakresu Agile Project Management jest najnowsza wersja metody DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), którą od ponad 20 lat rozwija DSDM Consortium. Nadrzędnym celem szkolenia Agile Foundation jest zachęcanie przedsiębiorstw do rozwoju w duchu „zwinnego zarządzania projektami”.

Co oferuje szkolenie AgilePM Foundation?

Szkolenie AgilePM Foundation zapewnia uczestnikom:
 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce Agile PM.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z metodą Agile PM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do certyfikacji Agile PM Foundation i Practitioner.
 • Osiąganie benefitów dla firmy bez konieczności narażania jej na niepotrzebne ryzyka.

Dla kogo jest szkolenie AgilePM Foundation?

Szkolenie AgilePM Foundation skierowane jest do osób chcących rozwijać się w zarządzaniu projektami. Podczas szkolenia kursanci uczą się przede wszystkim dynamicznej realizacji projektów w warunkach klarownych reguł pracy, a także zakładanych zmian, które zawsze towarzyszą pracy.
Kurs Agile Project Management jest przede wszystkim dla:
 • kierowników projektów,
 • przedstawicieli działów handlowych,
 • kadry zarządzającej projektami,
 • kierowników zespołów projektów,
 • kadry zarządzającej i pracowników firm usługowych z sektora IT,
 • wszystkich zainteresowanych poznaniem różnic między AgilePM a innymi metodami zarządzania projektami,
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation,
 • osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zdobyciem, respektowanym na całym świecie, certyfikatu AgilePM Foundation.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online

Jakie są metody pracy podczas kursu Agile Project Management?

Szkolenie AgilePM oferuje kursantom bardzo urozmaicony zestaw ćwiczeń i zadań.

Należą do nich:

 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • studia przypadków, case study
 • konwersatoria
 • wykłady wzbogacone o prezentacje
 • indywidualne konsultacje w przerwach i po zajęciach
 • praca własna po zajęciach regulaminowych.

Jak wygląda program kursu Agile Project Management?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami metodyki AgilePM. Szkolenie obejmuje praktyczne działania związane z zarządzaniem projektami jak i formy planowania i kontroli projektu. Omawiane są kwestie, które przyczyniają się do sukcesu projektu, ale również hipotetyczne zagrożenia, o których trzeba pamiętać w procesie zarządzania.

Podczas szkolenia Agile Foundation poruszane są m.in. następujące kwestie:
 • Co to jest Agile Project Management?
 • Dlaczego warto z Agile Foundation skorzystać ?
 • Filozofia, zasady i zmienne projektowe.
 • Przygotowanie do sukcesu.
 • Proces według AgilePM.
 • Ludzie - role i odpowiedzialności w Agile Project Management.
 • Produkty AgilePM.
 • Kluczowe praktyki AgilePM Foundation.
 • Planowanie i kontrola.
 • Wskazówki i zalecenia dla kandydatów przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe. To są m.in.:
 • wydruki informacyjne
 • ćwiczenia
 • scenariusze ćwiczeń
 • próbny egzamin AgilePM Foundation.

Co zyskuje uczestnik szkolenia AgilePM Foundation?

W obszarze wiedzy uczestnik:
 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania reguł AgilePM,
 • poznaje role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • poznaje szczegółowo wszystkie fazy realizacji projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:
 • potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu AgilePM Foundation w trakcie realizacji projektów w swojej pracy,
 • umie zastosować zasady AgilePM,
 • potrafi sformułować user stories,
 • jest biegły w analizowaniu i planowaniu każdego etapu realizacji projektu,
 • potrafi dostarczyć klientowi rozwiązanie właściwej jakości,
 • prawidłowo zarządza ryzykiem, które może powstać podczas realizacji projektu,
 • potrafi przeprowadzić analizę własnych działań i wskazać ewentualne strefy wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:
 • demonstruje postawę opartą o współpracę i wsparcie,
 • jest pewny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju,
 • poszukuje najlepszych rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w inicjatywach zawodowych.

Co daje ukończenie kursu Agile Project Management ?

Szkolenie kończy się egzaminami Foundation oraz Practitoner. Zdanie egzaminu AgilePM Foundation oraz Practitoner oznacza uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner. Te certyfikaty podnoszą prestiż i pozycję zawodową pracownika oraz firmy go zatrudniającej. Certyfikaty AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner są respektowane na całym świecie, stając się wizytówką symbolizującą wyższe umiejętności w zakresie zarządzania i kierowania projektami.

Jak wygląda egzamin AgilePM Foundation i egzamin AgilePM Practitioner?

Najważniejsze reguły egzaminu AgilePM Foundation:
 • test składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 25 punktów,
 • egzamin trwa ok. 40 minut,
 • egzamin odbywa się w języku angielskim lub języku polskim,
 • ważność certyfikatu AgilePM Foundation jest bezterminowa.

Najważniejsze reguły egzaminu AgilePM Practitioner:
 • test składający się z 4 obszarów pytań,
 • zdobycie 40 punktów zapewnia zdanie egzaminu,
 • egzamin trwa 150 minut,
 • egzamin AgilePM Practitioner odbywa się w język angielskim lub języku polskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać jedynie z podręcznika „AgilePM Agile Project Management Handbook v2”, który jest dostępny wyłącznie w języku angielskim,
 • certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

Uczestnik, który zdał egzamin, otrzymuje międzynarodowe certyfikaty AgilePM Foundation i AgilePM Practitioner w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik może kupić certyfikat w formie papierowej, jednak wtedy trzeba wybrać odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

AgilePM Foundation - czy warto odbyć szkolenie?

AgilePM Foundation to metoda, którą z pewnością warto dobrze, za pomocą szkolenia, poznać. Nie tylko znacząco podnosi umiejętności zawodowe, poszerza wiedzę, ale również rozwija umiejętności społeczne.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.