Budowanie zaangażowania w zespole zdalnym

Większość zarządzających zajmowała się tematem produktywności zespołów w czasie pandemii tymczasem w dłuższej perspektywie czasu obszarem równie istotnym jest zaangażowanie pracowników. Osłabienie zaangażowanie to osłabienie wielu mechanizmów proefektywnościowych w zespole (właścicielskie podejście, inicjatywa, innowacyjność, gotowość do podejmowania wyzwań z poza własnego obszaru). Niższe zaangażowanie sprzyja podniesieniu rotacji w zespole, a więc generuje dodatkowe koszty rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.

Co powinien zrobić menadżer, żeby utrzymać odpowiedni poziom zaangażowania swoich podwładnych pracujących zdalnie? Jest kilka rozwiązań.

5 października 2020
zdjęcie - Budowanie zaangażowania w zespole zdalnym

Covid-19 wymusza pracę zdalną

Pandemia Covid-19 spowodowała, że tysiące firm na całym świecie przeszło na tryb pracy zdalnej. Po prostu wykonywanie swoich zawodowych obowiązków w domowych pieleszach jest zdrowotnie bezpieczniejsze niż spędzanie 8 godzin w biurze, w otoczeniu gromady ludzi.

Co więcej, praca zdalna może przynieść przedsiębiorstwu istotne oszczędności .W Warszawie jedno miejsce pracy kosztuje średnio  1200 zł miesięcznie (czynsz, media, obsługa IT, napoje, rozmaite benefity typu owocowe wtorki etc,) 

Jest pewne, że praca zdalna będzie trwałym elementem życia zawodowego.
Potwierdzają to badania z sierpnia tego roku przeprowadzone przez Grafton Recruitment.  Wynika z nich, że:

 • 10% polskich firm przeszło na stałe na pracę zdalną
 • 26 % polskich firm wróciło w pełni do pracy stacjonarnej
 • aż 64% polskich firm preferuje styl mieszany (część pracowników wykonuje swoje obowiązki poza biurem).

Część firm rywalizowała z innymi organizacjami o nowych pracowników inwestując w przyjazną atmosferę i kulturę organizacyjną sprzyjającą osiąganiu satysfakcji z pracy. Praca zdalna przynajmniej częściowo niweluje rezultaty tych wysiłków.

Pracodawcy, którzy swoją przewagę konkurencyjną tworzyli poprzez możliwości rozwoju i wysokie wynagrodzenia, a nie inwestowali w wyżej wspomnianą kulturę organizacyjną nie traktują pracy hybrydowej jako zagrożenia.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie są najskuteczniejsze techniki motywacyjne? Jak zostać mentorem dla mniej doświadczonych współpracowników? Jak stres wpływa na podejmowanie decyzji? Jak obudzić zespół sprzedażowy? Zobacz co proponujemy:

Zapraszamy.

Minusy pracy zdalnej

Jednak praca zdalna ma również swoje minusy. Należą do nich przede wszystkim:

 • gorsze samopoczucie pracownika ( wynikające z izolacji i braki kontaktu z innymi)
 • zaniedbywanie obowiązków ( pod hasłem „na wszystko mam czas”)
 • postępująca erozja więzi miedzy pracownikami, a także między pracownikami a firmą
 • brak bezpośredniej koordynacji działań przez przełożonego.
 • mniej efektywny onboarding i transfer know-how w organizacji

Wytyczne dla menadżera

Jak w warunkach rozproszonej pracy zdalnej powinien zachowywać się menadżer? Jakich narzędzi powinien użyć, żeby utrzymać odpowiedni stopień zaangażowania podwładnych, a zarządzanie zespołem wirtualnym przebiegało sprawnie?

Narzędzia pracy

Narzędzia pracy to zarówno aplikacje – firmowe, zewnętrzne pozwalające na video konferencje, zarzadzanie projektami, komunikację treści biznesowych i towarzyskich ale również tzw. rytuały zespołowe, które budują chęć do wyżej wymienionych czynności.

Transparentność

Jedną z przyczyn źle wykonywanej pracy zdalnej jest poczucie izolacji i odcięcie od informacji o tym „co się dzieje w firmie”. Wtedy budzi się lęk i fałszywe wyobrażenia. Przez to obniża się poziom identyfikacji z firmą i rośnie niechęć do pracy, zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa.

Wiele firm w pierwszych tygodniach pandemii rozumiało tą potrzebę i podejmowało szereg inicjatyw komunikacyjnych (Town Hall Meetingi,  okresowe maile i prezentacje opisujący stan bieżący firmy oraz plany przeciwdziałania kryzysowy, nagrania video autorstwa zarządu mające na celu uspokoić emocje pracowników).

Dziś kiedy sytuacja, przynajmniej psychologicznie, się uspokoiła odpowiedzialność za komunikację jest przede wszystkim przypisana do menedżera. Zadaniem zarządzających się wyjaśniać zespołowi jak ich zadania wpisują się w strategię firmową, sens i celowość podejmowanych przez zarząd czy wyższą kadrę kierowniczą decyzji. Z drugiej strony powinni pełnić rolę rzeczników swoich zespołów i przekazywać „do góry” odczucia, apele i emocje swoich podwładnych.

Ustalenie reguł

Zarządzanie zespołem zdalnym musi opierać się na solidnych podstawach. Dlatego ważną rzeczą jest ustalenie zasad, których należy przestrzegać. Są to m. in. :  

 • czy praca zdalna to benefit czy tryb równowartościowy wobec stacjonarnego?
 • czy praca ma charakter zadaniowy czy „gotowościowy” i czasowy?
 • czy praca zdalna odbywa się poza biurem, ale w dowolnym miejscu czy wyłącznie w domu pracownika?
 • w jaki sposób komunikujemy brak dostępności przy komputerze i telefonie?
 • kiedy należy dzwonić ? kiedy pisać maila?  A kiedy korzystać z chat’a komunikatora?
 • kto decyduje i na podstawie jakich kryteriów, które dni będą zdalne, a które stacjonarne?

Menedżer najpierw powinien na te pytania odpowiedzieć sam bądź uzyskać odpowiedzi w organizacji, następnie przekazać powstałe w ten sposób zasady zespołowi.
Alternatywną metodą jest wypracowanie zasad razem z zespołem – można sięgnąć po tą praktykę, jeżeli przynajmniej część pracowników cechuje się właścicielskim podejściem do pracy i wysokim etosem pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Autonomia pracownik

Zgodnie z koncepcją przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda nie wszyscy pracownicy oczekują autonomii. Ci, którzy w danej kompetencji są początkujący (tzw. entuzjastyczny debiutant bądź rozczarowany adept)  potrzebują więcej wsparcia i atencji menedżera bądź doświadczonego kolegi.
Znów pracownicy doświadczeni ceną autonomię i praca zdalna ze swoim rozliczeniem zadaniowym (czyli na to poświęcisz godzin ? , ale do kiedy będzie zrobione?) może być dla tych osób znakomitym sposobem wykonywania obowiązków.

Zgodnie z teorią motywacji 3.0 Daniela Pinka autonomia jest jednym z najważniejszych motywatorów, warto więc z niej korzystać tam gdzie jest na to przestrzeń – a bardziej sprzyjających warunków niż teraz pewnie już nie będzie.

Feedback

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez menadżerów jest brak szybkiego feedbacku. Menedżer w pracy zdalnej może ulegać pokusie czekania na dobry moment, aby udzielić informacji zwrotnej. W rzeczywistości właściwy moment to ten możliwie bezpośrednio po sytuacji, która tego wymaga – czy feedbacku pozytywnego czy rozwojowego. Zarządzanie zespołem zdalnym oznacza utrudniony kontakt z pracownikami, więc bardzo ważne jest regularne i szybkie przesyłanie informacji zwrotnej.

Dzięki temu m. in. :

 • można sprawnie realizować kolejne punkty zawodowego projektu
 • pracownik nie czuje się zaniedbany i nie ma wrażenia, że jego praca jest ignorowana, a wtedy jego zaangażowanie rośnie.

Wspólny dokumenty i wszystkie inne ułatwienia technologiczne

Praca zdalna to praca w rozproszeniu. Dlatego ważne jest, żeby wszyscy orientowali się na jakim etapie znajduje się projekt. Menadżer nie powinien być jedynym depozytariuszem takiej wiedzy. Warto, np. w internetowej chmurze, stworzyć dokument opisujący cały projekt. Dostęp do niego powinni mieć wszyscy zaangażowani weń pracownicy.

Dzięki temu:

 • zapanuje porządek
 • będzie wiadomo, ile jeszcze pracy jest do wykonania
 • będzie możliwość przekazania pisemnych  uwag czy dopisania pomysłów.

Wspólny dokument to wiedza, ,,w którym miejscu aktualnie jesteśmy”. I jednocześnie narzędzie do większego zaangażowania w pracę.

Sieciowy schemat komunikacji

Przy pracy zdalnej najważniejsza jest regularna komunikacja zespołu. Menadżer powinien zaproponować odpowiedni sposób komunikacji swojego zespołu. Powinna to być komunikacja typu sieciowego, gdzie w centrum przepływu informacji nie znajduje się tylko jedna osoba, ale wszyscy komunikują się między sobą. Dzięki temu, każdy członek zespołu będzie jednakowo dobrze poinformowany.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

Video konferencje i telefon

Tak jak kalendarz pracy stacjonarnej wypełniony był spotkaniami, rozmowami i “burzami mózgów”, tak samo należy robić podczas pracy zdalnej.
Dziś, gdy każdy ma telefon, a na rynku pełno jest różnorakich komunikatorów internetowych nie jest to zadanie trudne.

Najlepsze formy komunikacji to:

 • video konferencje

Dla wielu wciąż nie jest oczywiste, aby podczas video konferencji mieć włączoną kamerę i umożliwiać video stream’ing. Pracownicy zasłaniając się niską jakością łącza internetowego wyłączają kamery zamieniając video konferencję na telekonferencję. Praca zdalna buduje naturalny dystans. Dzięki technologii można go znacząco zmniejszyć. Zadaniem menedżera jest nie tylko wymagać, ale również wyjaśniać dlaczego warto, aby wszyscy członkowie zespołu widzieli się wzajemnie, wzmacniać video spotkania nie tylko działowe, ale również sieciowe – pomiędzy członkami zespołów.

Rozmowy telefoniczne

Przy zarządzaniu zespołem zdalnym menadżer nie powinien rozstawać się z telefonem. Bo rozmów telefonicznych może odbyć nawet kilkadziesiąt w ciągu dnia.

Służą one do rozwiązywania bieżących trudności lub szybkiego wyjaśniania pojawiających się znienacka niejasności.

Team building online
Integracja zespołu jest kluczowa, żeby zbudować odpowiedni poziom zaangażowania. Jednak jak się integrować w czasie pandemii, gdy wszyscy pracują zdalnie? Nie można przecież wspólnie wyjść na kręgle czy na piwo.

Jednak, przy dzisiejszych rozwiązaniach komunikacyjnych, absolutnie możliwy jest team building online.

Menadżer ma do dyspozycji kilka rozwiązań:

 • Wirtualne Escape Room’y
 • Wirtualne teleturnieje
 • Warsztaty Online Do It Yourself (gotowanie, przygotowywanie drinków, lasy w słoikach etc.)
 • Wirtualna zagadka kryminalna

Tego typu propozycje z pewnością pomogą menadżerowi przeprowadzić team building online na odpowiednim poziomie.

Podsumowanie

Zaangażowany zespół to Święty Gral każdego menedżera – poradzi sobie z niedoskonałościami procedur, stawi czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom, reaguje elastycznie na zmiany i sam inicjuje rozwiązania usprawniające pracę. Dlatego w tych trudnych czasach tak ważne jest, aby menedżer nie skupiał się wyłącznie na produktywności, a również dzielił ją na kształtowanie zaangażowania w zespole.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.